hulladékszállítás;Gémesi György;

2018-11-05 18:19:44

Kormányzati szemétháború: Gémesi lemondott, és politikai bosszúról beszél

Gémesi György gödöllői polgármester a mai tulajdonosi ülésen a fideszes támadások nyomán lemondott az Északkelet-Pest és Nógrád megye 116 településének hulladékszállítóját tulajdonló Északkelet-Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás elnöki posztjáról. Ismét érkezhet a térségbe a szemét elszállítását lehetővé tévő állami pénz.

"Ott gyűltek a gödöllői Fidesz-irodában a Zöld Híd Kft.-t tulajdonló Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi társulás 116 településének kormánypárti polgármesteri, és aláírták azt kezdeményezését, miszerint a közgyűlés vegye napirendre a leváltásomat. Csakhogy ez okafogyottá vált, ugyanis magam jelentettem be, hogy leköszönök a Zöld Híd Kft. tulajdonosi testületének elnöki posztjáról", mondta a Népszavának Gémesi György.

Gödöllő polgármestere szerint a helyzet egyértelmű: a szabályok szerint így három hétig megbízottként  irányítja a szemétcéget. Ezalatt egy független, nemzetközi könyvvizsgáló céggel átvilágíttatja a Zöld Híd Kft.-t, és ha szükséges, az eredményt nyilvánosságra hozza. Gémesi György egyébként nem számít nagy meglepetésre, az adatokból az derül majd ki, hogy a baj oka a hiányzó mintegy 1,2 milliárd forint. Ugyanis a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) tavaly mintegy 4,4 milliárd forintot utalt a cégnek, hogy ellássa feladatait, míg idén körülbelül 3,25 milliárdra apadt az összeg.

A járandóság sorvadására nincs magyarázat. De nem vitás, hangsúlyozta Gémesi György, hogy a központi kukaholding életképtelen - nem véletlenül akarja Tarlós István "kiszorítani" Budapestről, és az FKF Zrt.-re bízni újra a hulladékszállítást. Ahhoz, hogy a rendszer működőképes legyen, évi 40 milliárd forintra van szükség, ahhoz viszont, hogy az amortizációt ellensúlyozni lehessen, illetve a gépparkot fejleszteni, további 60 milliárdra van szükség, magyarázta Gödöllő polgármestere. Aki szerint a Zöld Híd kivéreztetése nem más, mint pitiáner politikai bosszú, ugyanis a hatalom azt torolja, hogy egyedüliként szót emelt a hulladékszállítás visszásságai ellen.

És valóban, információink szerint Gémesi György volt az akadálya annak, hogy a hulladékcégek pénzügyi ellátására hivatott NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. biztosítsa a 116 Északkelet-Pest és Nógrád megyei település hulladékszállításáért felelős Zöld Híd BIGG Nkft. számára a tevékenység elvégzéséhez szükséges legalapvetőbb anyagi forrásokat is. A térségben most a Katasztrófavédelem biztosítja a hulladékszállítást a Zöld Híd járműveire alapozva.

A tulajdonosi ülésre időzítve, vasárnap délután óta számos dokumentumot tett közzé a Zöld Híd azt alátámasztandó, hogy Gémesi György komoly hulladékszállítási zavarok ellenére jól végezte dolgát. A kormánypárt viszont hasonló lendülettel támadta a – korábban rövid ideig az LMP-vel szövetkező – gödöllői polgármestert. Mindezt azért, hogy – kapaszkodjanak meg - leváltsák  Gémesi Györgyöt az Északkelet-Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás elnöki posztjáról.

A Zöld Híd pénzügyi ellehetetlenítése egy tudatos folyamat eredménye – közölte közleményben a Zöld Híd BIGG Nkft. Október végére világossá vált, hogy a hulladékdíjak beszedéséért felelős NHKV nem biztosít a számukra forrást, hisz a számláikat is visszaküldték. A szolgáltatás kényszerűen leállt, mert az NHKV egyoldalú döntései nyomán elfogytak az üzemeltetés feltételei. A katasztrófavédelem bevonását az ellátási területen élők érdekében maga a Zöld Híd BIGG kezdeményezte. (A cég a kukaürítés anyagi ellehetetlenülés miatti felfüggesztéséről két hete pénteken tájékoztatta a katasztrófavédelmet, amely saját anyagi forrásaiból a következő hét szerda óta szervezi a Zöld Híd eszközeivel a térségi hulladékszállítást.)

A Zöld Híd jobb anyagi helyzetben volt most, mint 2017 végén, amikor jóval nagyobb összeggel tette rendbe a céget az NHKV. Most gyakorlatilag megszüntették a kommunikációt mind az ügyvezetéssel, mind a társulás elnökségével. Elhúzták a negyedéves elszámolásokat, azokat felszólításra, a szükséghelyzet kialakulása idején adták ki egyszerre úgy, hogy gyakorlatilag adósságba fordították a társaságot. Többszöri kérésük ellenére érdemi műszaki, logisztikai támogatást nem nyújtottak. A szükséghelyzet elrendelését követően viszont azonnal érkezett 11 autó Gödöllőre és az NHKV emberei személyesen is megjelentek ugyanitt. Szeptember-október folyamán öt alkalommal hívták őket egyeztetésre, egyszer sem jöttek el. Október második felében Gödöllő környékén a Közlekedési Felügyelet célzottan ellenőrizte a Zöld Híd járműveit, miközben korábban ilyen sose történt.

Az ellehetetlenítési folyamat részeként értékelik, hogy az NHKV múlt szerdai hatállyal visszavonta a Zöld Híd július 20-án kiadott megfelelőségi véleményét (nem hatósági engedélyét) arra hivatkozva, hogy a cég nem tudja ellátni feladatát és és a Katasztrófavédelemnek be kellett avatkoznia. A történések nem reálgazdasági folyamat, hanem durva és felelőtlen politikai játszma részei, amely helyzetet a legkevésbé a Zöld Híd vezetői és dolgozói okozták – bármennyire is szeretné ezt láttatni a kormánypárti média – fogalmaz a közlemény. A Zöld Híd 2010 óta a drámai fejlesztési forráselvonások ellenére is zavartalanul ellátta közszolgáltatását. Az események láncolata, köztük a megfelelőségi nyilatkozat gyors visszavonása egyértelműen mutatja a számukra, hogy a Zöld Híd BIGG kivezetése nem szakmai, hanem politikai döntés.

Azt ugyanakkor már észszerű döntésnek tartják, hogy a kormány október 30-án 26,5 milliárd forintot különített el a hulladékgazdálkodás 2018-as konszolidálására. Ezt annak nyílt beismeréseként értékelik, amiről évek óta beszél a Zöld Híd, miszerint hogy évek óta forráshiányos a hulladékgazdálkodás. (Ennek példájaként felhozzák, hogy Schmidt Jenő, Tab fideszes polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke évi 40 milliárdos hiányról tett említést, Tarlós István, Budapest főpolgármestere pedig bírja a miniszterelnök arra vonatkozó ígéretét, hogy a fővárosi FKF visszakapja az NHKV-tól a számlakiállítási jogát. Ha a Zöld Hídnak is visszaadnák e jogot, különösebb támogatás nélkül tovább tudnák működtetni a hulladékszállítást az érintett 116 településen.

A Zöld Híd tulajdonosa, az Északkelet-Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás határozottan visszautasít minden politikai indíttatású és célzatú támadást és rágalmat. A szakmai menedzsment, valamint a Zöld Híd több száz dolgozója is kiáll a döntéshozói jogokat gyakorló Gémesi György társulási elnök mellett, aki 12 éve, megbízási díj nélkül végzi munkáját és biztosítja a szervezet szakmai autonómiáját és politikaibefolyás-mentes tevékenységét.

Míg meglátásuk szerint az NHKV tudatosan és folyamatosan visszafogta a Zöld Híd BIGG-nek járó pénzeket, majd jogellenesen és célzatosan szüntette be az együttműködést és a pénzellátást, addig köszönik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság emberileg és szakmailag is korrekt fellépését, segítségét, támogatását.

Gémesi György külön levelet is intézett a társulás tagönkormányzataihoz, nagyjából megismételve a Zöld Híd panaszait. A cég bevételeinek biztosítására kizárólag az NHKV hivatott, amely azonban jóval kevesebb pénzt biztosított a szükségesnél. 2013 óta jelzik az egyre nagyobb gondok közeledtét. A pótlási tartalékok apadása miatt a gépjárműpark állapota és a dolgozók munkakörülményei egyre romlottak. Tavaly decemberben hasonló helyzet közelített, ám az NHKV akkori vezetésével az utolsó pillanatban még megállapodtak egy tűzoltás-jellegű megoldásról. A Kerepes, Ökörtelek-völgyi hulladéklerakó megtelt, korábbi terveik szerint működnie kellene már az újnak. Mivel azonban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda nem kezdte meg időben az új egység építését, havi 70-100 millió forint költséggel most Gyálra szállítják a hulladékot. (A lerakási gondokat évtizedekre megoldó, új lerakó költsége ismereteink szerint kevesebb mint félmilliárd, aminek árát tehát annak hiánya miatt kevesebb mint fél évente elköltik.) Anyagiak híján a Zöld Híd ügyvezetésének nem volt más választása, mint felfüggeszteni először a lomtalanítást, majd a zöld hulladék elszállítását, végül az egész szolgáltatást – fogalmaz Gémesi György. Eközben rendezték a beszállítói tartozások jelentős részét, egy havi bért ügyvédi letétbe helyeztek és maradt körülbelül 11 ezer liter üzemanyagjuk.

 A szolgáltatás kényszerű leállása után személye és Gyenes Szilárd ügyvezető ellen a kormánysajtó oldaláról azonos tartalmú, lehengerlő politikai, emberi és szakmai lejárató kampány indult - írja a polgármester. Az események láncolata mögött sunyi, alattomos politikai szándékokat vél felfedezni, amit összekötött a tulajdonosi közösség mai ülésével. Szerinte ilyenkor „valakin el kell verni a port”, „kell egy bűnös”, ami eltereli a figyelmet az NHKV botrányos gazdálkodásáról. (Az állami zrt.-nek továbbra sincs leadott tavalyi mérlege, három éve nem képes megfelelő számlákat kiállítani, az új vezetők meghívásaiknak nem tesznek eleget.)

Ehhez képest Gémesi György a térség fideszes parlamenti képviselője, Vécsey László valótlanságokat és sértéseket tartalmazó üzenetei, illetve Kontrát Károly fideszes belügyminiszter-helyettes tájékoztatója mögött személye lejáratási szándékát véli felfedezni. Ehhez képest az online felületek hozzászólóinak túlnyomó többsége továbbra is a Zöld Híddal érez együtt. Hertel László sződi polgármester őt a társulás elnöki posztjáról való lemondásra felszólító levele szerinte szintén nem tartalmazott szakmai indokokat.

A Zöld Híd „szándékos kivéreztetése” után, a kialakult működésképtelenségből eredő szomorú helyzet átmenetileg megoldódott – legalábbis addig, amíg a Katasztrófavédelem a helyszínen tartózkodik, akiknek Gémesi György is köszönetet mond. A lemaradások pótlása után - továbbra is a Zöld Híd bázisán - helyre áll az eredeti rend. Mindazonáltal ennek is meglesz a költsége, aminél korrektebbnek tartotta volna a Zöld Híd normál pénzellátását. A helyzetnek van felelőse, de az nem a Zöld Híd és a tulajdonosi társulás, bár áll mindennemű további, szakmai alapú vizsgálat elébe. Leszögezi: ha maga bármilyen kifogásolhatót tapasztalt volna a Zöld Híd működésében, megkülönböztetés nélkül intézkedett volna.

Vécsey László a tulajdonosi ülés előtt sajtótájékoztatón újfent követelte Gémesi György lemondását, a szerinte pénzzel mindvégig ellátott Zöld Híd gazdálkodásának visszamenőleges vizsgálatát. A fideszes honatya megismételte korábbi véleményét, miszerint Gémesi György és a Zöld Híd „politikai okokból” idéztek elő egy 300 ezer embernek otthont adó területen egészségügyi szükséghelyzetet.