Európai Unió;

2018-12-15 08:30:00

Felhívás az európai polgárokhoz!

Itt az idő, hogy kezünkbe vegyük Európa sorsát!

Az I. világháború befejezésére történő megemlékezések után a CIVICO Európa mozgalom számos partnerével és európai személyiséggel közösen #MiEurópaiak néven civil, pártoktól független mozgalmat indít az Európai Unió 28 tagállamában azzal a céllal, hogy mozgósítsa az állampolgárokat: vegyék birtokukba az Európa projektet!

2019. március 22-én az Európai Parlamentben megszervezzük az európai polgárok kongresszusát.

Ez az összeurópai esemény polgároknak, művészeknek, a kulturális és a média világ, a tudomány és az oktatás képviselőinek, vállalkozóknak, szakszervezeti és civil társadalmi képviselőknek lehetőséget ad véleményük kifejtésére. A kongresszust széleskörű európai konzultáció előzi meg.

Ennek eredményét politikai döntéshozók jelenlétében fogadja el a konferencia, ami majd egy mozgósító kampány keretében a tagállomokban kerül megismertetésre: eljuttatjuk valamennyi európai parlamenti képviselőjelölthöz, valamint a május 9-re Nagyszebenbe tervezett, az Európa jövőjével foglalkozó állam- és kormányfői tanácskozás résztvevőihez is. Célunk, hogy vegyék figyelembe a polgárokat közvetlenül foglalkoztató kérdéseket és adjanak azokra választ.

Meggyőződésünk, hogy csak ez a sokakat megszólító demokratikus út vezethet egyedül el az Európai projekt újraindításához.

A válság óta most a legmagasabbak az Európával kapcsolatos várakozások. A polgárok elvárják, hogy az EU adjon választ kérdéseikre és pozitívan befolyásolja életüket. Úgy gondolják, hogy sürgősen szükség van európai megoldásokat találni azokra a kihívásokra, melyeket a nemzetek egyedül nem tudnak megoldani.

Európa polgárai olyan Uniót szeretnének, amely megvédi a világban közös értékeinket és érdekeinket, amely küzd a klímaváltozás ellen, mindent megtesz a fenntartható fejlődésért és hozzáférhetővé teszi a valamennyi polgár számára használható digitális innovációt. Az EU-nak meg kell védenie határait, de ugyanakkor ki kell alakítania közös migrációs politikáját. Az EU biztosítéka a békének, a demokráciának, a szociális egyenlőségnek és a gazdasági fejlődésnek.

A hatékonyságot és az egységes fellépést kereső polgárok azonban sajnos úgy látják, hogy a nemzeti kormányok sokszor képtelenek megállapodni a közös, pozitív jövő felé vezető útról. Attól tartanak, hogy nincs saját kezükben a döntés, mások írják helyettük történetüket egy változó, zavaros világban.

A tagállamok egyre inkább befelé fordulnak. Így próbálnak választ találni problémáikra, másokat hibáztatva a nehézségekért ahelyett, hogy együtt dolgoznának a megoldáson. Mindez az Unió egyik alapelvét, a szolidaritást is gyengíti.

Most, amikor közösen kellene cselekednünk, a tagállamok hátat fordítanak egymásnak. Ráadásul folyamatosan nő a bizalmatlanság az európai intézményekkel szemben. Mindezt csak még inkább felerősíti politikai vezetőink tehetetlensége, a közös vízió hiánya. A közösségi médiában terjedő hamis hírek, a sajtóban tapasztalható szélsőséges szóhasználat – melyeket sokszor külföldi hatalmak támogatnak – azt eredményezi, hogy a „polgárok” szembe kerülnek „az emberekkel”.

A 2019 májusi európai parlamenti választások mások lesznek, mint a korábbiak. Arra késztetnek, hogy kompromisszumok nélküli álljunk ki az igazságért és a demokráciáért.

Sürgősen vissza kell nyernünk önbecsülésünket, lelket kell öntenünk az Unióba, mely túl gyakran jelenik meg egy kormányok közötti technokrata képében.

Mi, az Unió polgárai, származásunktól és véleményünktől függetlenül valamennyien európaiak vagyunk. Együtt alkotjuk Európát. Eljött az idő, hogy erre vezetőinket is emlékeztessük.

Éppen ezért hívunk és várunk minden európai polgárt, hogy csatlakozzon hozzánk. Írjuk együtt Európa új, pozitív fejezetét közös történelemkönyvünkbe! Gyakoroljunk nyomást politikai vezetőinkre, hogy vállaljanak felelősséget és nézzenek szembe a kihívásokkal.

Európai polgárok! Csatlakozzanak hozzánk a WeEuropeans.eu honlapon és használják a #WeEuropeans hashtaget.

Kezdeményezésünk túllép a hagyományos pártpolitikai vagy nemzeti kereteken. Mindannyiunkra szükség van!

Európa polgárai! Eljött az idő az összefogásra és arra, hogy kezünkbe vegyük Európa sorsát!

A felhívás szövegét velünk párhuzamosan megjelenteti: