Az egyháztól elvesz, a BMW-gyárra pénzt ad a kormány

Publikálás dátuma
2019.02.27. 06:00

Fotó: AFP
A Fidesz számára szimbolikus jelentőségű ügyektől vesznek el több tíz milliárd forintos nagyságrendben, miközben 12 milliárd forinttal emelik az Eximbank alaptőkéjét. Jól jár a BMW is.
„Fogalmam sincs, öntől hallok erről először, soha nem beszéltünk róla” – ez volt egy államtitkár reakciója, amikor rákérdeztünk azokra az összesen több tízmilliárd forintos zárolásokra, átcsoportosításokra, amikről a pénteki Magyar Közlöny írt. Azt, hogy az érintettek valószínűleg semmilyen tájékoztatást nem kaptak, jelzi az is, hogy egy magas rangú egyházi vezető is lapunktól értesült arról: egyetlen tollvonással vontak el 22 milliárd 860 millió forintot a Miniszterelnökség egyházügyi támogatásaiból. Nem ez az egyetlen olyan terület, ami kiemelten fontos volt eddig a kormány politikájában: az Erzsébet-táborokról minden évben komoly kampány számol be, ehhez képest a táborok támogatásából három címen összesen nagyságrendileg 6,2 milliárd forintot vonnak el, de jelentősen, 920 millió forinttal csökken a kiemelt kormányzati programként futó Maccabi Játékok támogatása is. Ahhoz képest, hogy a határon túli magyarok támogatása szintén központi eleme az Orbán-kormány politikájának, az ezt intéző Bethlen Gábor Alap 26 milliárdos költségvetését összesen több mint 7 milliárddal kurtították meg. Érzékeny veszteség éri a miniszterelnök két barátjának kedvenc sportszövetségét is. A Kósa Lajos vezette Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségtől 500 millió, a Magyar Természetjáró Szövetségtől, amelyet Garancsi István irányít, 450 millió forintot veszít. Pénzt vonnak el Palkovics László tárcájától is: a megjelent határozat szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium maradványából 60 milliárd forint felhasználását nem engedélyezi a kormány. Ugyanakkor 3,2 milliárd forinttal növelik a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség költségvetését. Nagyságrendileg éppen annyi pénzt, 23,4 milliárd forintot fordítanak a BMW leendő gyárának is helyet adó Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműveinek és infrastruktúrájának fejlesztésére, mint amennyit az egyházaktól elvonnak. A minisztérium esetében szerepel egy 8,5 milliárdos tétel egy közelebbről meg nem nevezett társaság tőkeemelésére is. Eldőlt, hogy 500 millió forinttal támogatja a kormány a World Robot Olympiad nevű nemzetközi robotikai ifjúsági vetélkedő budapesti megrendezését és 280 millió forinttal a Nemzetközi Úszószövetség új, pénzdíjas grand prix sorozatának budapesti versenyét, melyen Hosszú Katinka és Cseh László is rajthoz áll majd. A Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében működő állami Eximbank tőkeemelésére szintén jelentős összeget, 12,1 milliárd forintot szánnak, de 29 milliárd forinttal nő a falufejlesztési program támogatása is. 1,6 milliárd forintot kap a Terrorelhárítási Központ.
A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a zárolások túlsúlyban vannak a különböző többletjuttatásokhoz képest, egyelőre kérdés, hogy mi az oka a váratlanul jött kormányzati szigornak. Kormánykörökben ugyanakkor régóta beszélnek egy leendő gazdasági válságról. Az ügyben megkerestük az illetékes tárcákat, de lapzártánkig nem kaptunk választ.

Hét tudományterületen Magyarország legjobbja a CEU

Publikálás dátuma
2019.02.27. 00:01

Fotó: Tóth Gergő / Népszava
A világ 41. legjobbja a politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok tárgyakból, négy tudományterületen pedig az első 100 között van a Quacquarelli Symonds (QS) legfrissebb felsőoktatási rangsorában a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU).
Filozófia, valamint a szociálpolitika és közigazgatás területén a 44. helyet szerezte meg az egyetem. Történelemből az első száz, szociológiából az első 150, míg közgazdaságtan és ökonometria tárgyakból, valamint jogtudományból az első 200 legjobb egyetem között szerepel. Az egyetem összesen hét tárgyból lett Magyarország legjobbja. A tágabban értelmezett tudományterületeket tekintve a CEU akadémiai megítélése tavaly óta 6 százalékkal, 78,2-re nőtt a bölcsészettudományok, és 4,8 százalékkal 71,7-re a társadalomtudományok terén. 
"A CEU világszerte elismert kiválóságát ismét megerősíti a QS rangsorban elért teljesítményünk” - mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora. „Elkötelezettek vagyunk a CEU-n végzett kutatások és tanítás kiemelkedő színvonala mellett.”
Szerző

Most a bíró egyesület került Handó célkeresztjébe

Publikálás dátuma
2019.02.26. 20:55
FOTÓ: Molnár Ádám
A Magyar Bírói Egyesületből (MABIE) való kilépés megfontolására biztatott Gerber Tamás, a Budapest Környéki Törvényszék elnöke a törvényszék rendkívüli vezetőségi ülésén, február 22-én.
Gerber Tamás - akit Handó Tünde nevezett ki a törvényszék élére idén január 15-től hat évre - a jelenlévőknek átadta a MABIE területi szervezetének tagnévsorát, a tagok adószámával együtt, azzal a felhívással, hogy „mindenki gondolja meg, akar-e egy ilyen egyesületnek a tagja lenni, én tegnap kiléptem.” Mindez a MABIE elnökének lapunk birtokába került leveléből derült ki, amelyet Handó Tündének, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének írt. A MABIE elnöke arra kérte Handót, hogy Gerber kijelentéseinek jogszerűségét, mivel a kinevezési jogkörébe tartozó igazgatási vezetőről van szó, vizsgálja ki. Oltai Judit levelében kifogásolta, hogy folyamatos és nemtelen állítások érik a MABIE-t a bírósági intranetes rendszeren, amelyek az egyesület hitelét veszélyeztetik.A MABIE-t érintő, "szinte naponta közzétett" pontatlan tényközlések cáfolatára vagy magyarázatára ugyanakkor a MABIE-nek vagy elnökének nincs módja, hiába kérték ezt Handótól. Nem tették közzé Oltai Judit korábbi, február 19-i leveléhez csatolt tájékoztatót sem, így a bírák továbbra sem ismerhetik meg a bírósági intraneten keresztül a MABIE-t érintő információkat, "kizárólag az egyesületünket támadó, azzal szemben kifejezetten ellenségesen fellépő személyek által közölt információk alapján alkothatnak véleményt" az őket érintő kérdésekről. A MABIE-elnök arra is kitért, "tudomásomra jutott, hogy a törvényszéki és ítélőtáblai elnökök Elnök Asszony utasítására rendkívüli vezetői értekezleteket hívnak össze azzal a céllal, hogy Tisztelt Elnök Asszony és az OBT közötti levélváltásokról, valamint a MABIE illetménykoncepciójával kapcsolatos kérdésekről tájékoztassák a meghívottakat". Ennek keretében került sor rendkívüli vezetőségi ülésre a Budapest Környéki Törvényszéken (BKT) is, ahol Gerber Tamás elnök a MABIE tevékenységéről kifejtette személyes véleményét, s az egyesületből való kilépés szükségességét is felvetette. A február 22-i ülésen adta át a jelenlévőknek a MABIE területi szervezetének tagnévsorát, a tagok adószámával együtt. Oltai tudomása szerint Gerber Tamás itt mondta azt, hogy „mindenki gondolja meg, akar-e egy ilyen egyesületnek a tagja lenni, én tegnap kiléptem". A MABIE elnöke szerint felvetődhet, hogy Gerber Tamás hivatalos személyként eljárva saját bíráinak, az egyesület tagjainak különleges személyes adatait a céltól eltérően, jogosulatlanul kezelte, és az érdek-képviseleti szervezet tagjait a kilépés megfontolására biztatta. "Ez a magatartása – egy ennek felderítését célzó jogszerűen lefolytatott eljárás és – bizonyítottsága esetén számos jogsértés, végeredményben bűncselekmény megállapítására is alapul szolgálhatna" - tette hozzá Oltai Judit, aki utalt arra is, hogy alapszabályuk értelmében a MABIE "munkavállalói érdek-képviseleti, érdekvédelmi és érdekérvényesítő civil szervezet", így tagjait védelem illeti meg. Mindezek miatt a MABIE elnöke arra kérte Handó Tünde OBH-elnököt, soron kívül vizsgálja ki az ügyet, tárja fel, milyen jogszabályi felhatalmazása volt a a BKT elnökének, Gerber Tamásnak arra, hogy: - a MABIE tevékenységét a vezetői értekezlet napirendjére tűzze, azon személyes véleményét – a jelenlévők véleményének formálására alkalmas módon – kifejezze, - felhívja őket arra, hogy a tagságot a civil szervezethez tartozásuk miatt kérdőre vonják, - miért és milyen célból jutott a BKT területi szervezetéhez tartozó egyesületi tagok felsorolását tartalmazó listához, - az a nevükön és egyesületi tagságuk tényén kívül még milyen személyes adatokat tartalmazott, - azt milyen okból, vagy milyen célból ismerhette meg és ismertette a jelen lévő igazgatási vezetőkkel és - azt, hogy mindezekre jogszabály feljogosította-e, mindezekkel követett-e el bármilyen jogszabálysértést, illetőleg bírósági vezetőhöz méltó magatartást tanúsított-e. Oltai Judit levelében úgy vélte, hogy erről az ügyről Handó "bizonyosan nem tud", ezért arra kérte, hasson oda, hogy "a MABIE lejáratására alkalmas és az egyesületi tagok kilépésére buzdító szavak ehhez hasonló hivatalos fórumokon az igazgatási vezetők részéről ne hangozzanak el, azt a látszatot is keltve, mintha azok híresztelésére Elnök Asszony utasítására került volna sor". Pedig vélhetően éppen Handó áll a MABIE-t érintő támadások mögött. Az OBH február 11-én felmondta a MABIE, a Magyar Igazságügyi Akadémiára érvényes helyiséghasználati szerződését. A bírósági intraneten közzétett február 19-i levélben, melyet Handó Oltai Juditnak írt, az OBH elnöke gyakorlatilag el is ismerte, hogy azért mondták fel a szerződését, mert a MABeljárásra IE egy tagja a nemzetközi egyesület beavatkozását kérte. Handó emiatt nem támogatta a MABIE pénzügyi pályázatát, mondván: "Ezen méltánytalan figyelemmel valóban elutasító döntés született a tagdíj pályázat ügyében." Handó arra utalt, hogy az OBH évről évre nyilvános pályázaton nyújt pénzügyi támogatást a bírósági egyesületeknek, de a MABIE 2018-as pályázatát nem fogadták el, mert épp nemzetközi tagdíj befizetésére kért támogatást. Korábban, február 5-én pedig ugyancsak a bíróság intranetes oldalán „Történelmi lehetőség küszöbén a bíróság” címmel a Nyíregyházi, Egri, Debreceni, Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla elnöke nyílt levelet intézett a bírói karhoz. A nyilatkozatot azzal a kísérőlevéllel küldték szét a bíráknak, hogy annak megtételét a „MABIE részéről a bírói illetményemelés koncepciójában megmutatkozó konstruktivitás hiánya” tette szükségessé. Az öt bírósági vezető levele nyilvánvalóan Handó nyomására készült, aki arra biztatta a többi törvényszéki és ítélőtáblai elnököt is - akiknek kinevezése saját hatáskörébe tartozik -, hogy hasonló tartalmú közleményben tájékoztassák a bírókat. Az ügy lényege, hogy a MABIE saját koncepciót készített a bírósági béremelésekről, amit az OBH elnöke kifogásolt, hozzátéve: a MABIE nem vett részt az OBH illetményemelési koncepciójának kidolgozásában. A MABIE ezt visszautasította, mondván az egyesület az Igazságügyi Minisztériummal - január 31-én - kötött stratégiai partnerségi megállapodás alapján aktívan közreműködik az illetményemelés elérésében. Továbbá azt írták: a MABIE támogat minden egyéb olyan kezdeményezést, amely a bírák illetményemelését célozza, "amennyiben az nem ellentétes a saját javaslatában foglalt elvekkel". Tudni kell, hogy említésre méltó béremelés a bíróknál nem volt az elmúlt években, az utolsó komolyabb illetménynövekedés 2002-ben történt a Medgyessy-kormány jóvoltából.

"Nem hiszem, hogy bármilyen adatvédelmi szabály megsértése felmerülhet"

Az ügyben 444.hu-nak megszólalt Gerber Tamás, aki azt mondta: „Többen jelezték felém, hogy már nem is tudják, hogy tagjai-e a MABIE-nek vagy sem, és én erre a kérésre reagálva összegyűjtöttem azoknak a neveit, akik tagok az egyesületben, és akik egyébként ezen az értekezleten jelen voltak. Miután ez egy zártkörű megbeszélés volt, nem hiszem, hogy bármilyen adatvédelmi szabály megsértése felmerülhet.” Azt is mondta, hogy a megbeszélésen valóban szó volt a tervezett fizetésemelésről, és ő ebben az ügyben a Handó Tünde-féle OBH elképzeléseit támogatja, de a két témának, a fizetésemelésnek és a MABIE taglistának nem volt köze egymáshoz.

Szerző
Témák
Handó Tünde OBH