Rossz hírek jönnek a frontról

Publikálás dátuma
2019.05.03. 20:00

A románok elfoglalták a szolnoki hídfőt és átkeltek a Tiszán. Miskolcot kiürítettük. A cseh csapatok előrenyomulóban vannak.
Csapataink nagyrésze fegyelmezetlen és komoly ellentállás nélkül hagyja el a rajvonalat, hagyja el állásait.
Rossz hírek jönnek a frontról. Meg kell tehát vizsgálnánk, mi a helyzetünk , mit várhatunk és mit kell cselekednünk. Legelső sorban is meg kell állapítanunk, hogy e pillanatban a front nem csupán a hadviselés arcvonalát, hanem a diktatúra frontját és a szocializmus frontját is jelenti.
Nem idehaza, nem a belső osztályharc küzdelmeiben, hanem odakünn a nemzetközi burzsoázia román és cseh előcsapataival szemben dől el, vájjon a proletárság marad-e uralmon ebben az országban vagy pedig a polgárság lendül-e vissza a hatalomba.
A fronton való vereségünk a burzsoázia diktatúrájának visszatérését, a fronton való győzelmünk a proletárság diktatúrájának megmaradását jelenti.
Népszava 1919. május 3.