A vörös seregek győzelmei

Publikálás dátuma
2019.05.20. 16:00

Két cseh támadás Salgótarjánnál. Bolseviki csapatok Tarnopol felé nyomulnak előre, hogy Keletgalicián áthatolva egyesüljenek magyar proletártestvéreikkel.
A cseh imperialisták csapatai, miután a magyarországi Tanácsköztársaság ellen indított hadjáratuk első, legfontosabb céljától, Salgótarjántól, a mieink visszavetették őket, most minden erőfeszítéssel igyekszenek az itt elszenvedett csorbát kiköszörülni. Legutóbb ismét támadást intéztek Salgótarján fölött, de az eredmény, amit vele elértek, a vörös katonák ellentámadása volt, amely cseh foglyokat és hadianyagzsákmányt juttatott a mieink kezére.
Sikeresek voltak Fülek fölött elrendelt hadműveleteink is. A cseh parancsnokság, nyilván a tehetetlen bosszúvágytól sarkalva, Balassagyarmatot lövette. A cseh tüzérségnek a béke céljait szolgáló épületeket sikerült megrongálnia. Azok a törmelékek azonban, amelyek a cseh fegyverek nyomát jelzi, nem takarja el azoknak a kemény csapásoknak a nyomait, amelyeket a nemzetközi burzsoázia az utóbbi időkben kénytelen volt elszenvedni.
A magyar proletárkatonák ökle erélyesen veri vissza a zsákmányra éhes idegen imperialisták és a munkásvérre szomjas magyar burzsoák bérenceit. Ezenközben pedig kelet felől jön a segítség. Az orosz és ukrán testvéreink harctéri sikerei mind teljesebbekké lesznek. Addig, amíg az orosz hivatalos jelentés a román front áttöréséről és a vörös csapatok offenzívájának nagyszerű sikeréről számol be, lengyel forrásból érkezik a jelentés arról, hogy a bolseviki csapatok Tarnopol felé nyomulnak előre, hogy Keletgalicián áthatolva egyesüljenek magyar proletártestvéreikkel.
Ez az egyesülés lesz a végső harc kezdete, amely után következik a világ proletárjainak nagy győzelme.
Részletes hadijelentések:
Cseh tüzérség lőtte Balassagyarmatot és megrongálta a templomot és más épületeket. Fülektől északra és északkeletre páncélvonataink eredményes földerítést végeztek. Salgótarjántól északkeletre Almágy környékén néhány századnyi cseh erő és lovasság megtámadta biztosító osztagainkat. Ellentámadásban foglyokat ejtettünk és hadianyagot zsákmányoltunk.
Egertől északra és északnyugatra járőrharcok. A többi harctéren nincs újság.
Népszava 1919. május 20.