Miskolc visszavétele

Publikálás dátuma
2019.05.22. 15:00

A Vörös Hadsereg katonái kiűzték a városból a cseh csapatokat. A támadásban kiváló budapesti munkásezredeinknek jutott a főszerep
A csehek és a védelmük alatt meghúzódott magyar burzsoázia miskolci pünkösdi királysága véget ért: a Vörös Hadsereg katonái hősi harc után kiűzték a városból az ellenséget.
Ugyanekkor Pétervására mellett a proletár-katonáink sikereinek ellensúlyozására támadásra indult cseh csapatokat szintén súlyos vereség érte. Egy egész zászlóaljuk, 300 emberük, került fogságba, 35 géppuskát és sok hadianyagot hagytak a mieink kezén. Ezzel azonban még nem merül ki a Vörös Hadsereg sikereinek sorozata: Tiszaroffnál a mieink egy százada átkelt, a Tiszán és a folyóparton hősiesen állja a románok támadását.
A nagyszerű Landler-hadtestben harcoló csapataink ma a hajnali órákban az ellenség ellenállását megtörték és Miskolcot megszállották. Tegnap a kora reggeli órákban megindított hadműveletek teljes sikerrel járnak és tervszerűen haladnak tovább.
A győzelmes támadásban kiváló budapesti munkásezredeinknek jutott a főszerep, amelyek parancsnokaik körültekintő vezetései alatt és a tüzérség, páncélvonataink és repülőgépeink támogatásával dicséretreméltó lelkesedéssel és proletáröntudattal harcoltak.
Népszava 1919. május 22.
Frissítve: 2019.05.22. 15:05