Előfizetés

Sebes György: Háttér a változásokhoz

Sebes György
Publikálás dátuma
2019.08.19. 10:13

Fotó: Szalay Zoltán / Fortepan
Micsoda szenzációs fejlemények történtek a hazai televíziózásban 1987-ben. Megszűnt például a hétfői adásszünet. Májustól kezdve már a hét minden napján lehetett nézni a műsort. Ennek folyományaként mindennap volt híradó. Decembertől pedig teljes műsoridőben sugárzott a kettes adó. Két – majdnem – egyenértékű program közül lehetett választani (nahát!). Karácsonykor élőben misét közvetítettek a Mátyás templomból. Mi több, gyakran kapcsolták a parlamentet, egyenes adásban lehetett nézni az ülésszakot. Fantasztikus vívmányok voltak ezek. A rendszerváltás már akkor elkezdődött a Magyar Televízióban, amely aztán hozzá is járult az átalakuláshoz, nemcsak mint passzív közvetítője, hanem – politikusok népszerűsítésével, újfajta műsorokkal – mint aktív részese is. Hogy mást ne említsünk, Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése így vált országos eseménnyé. Talán véletlen, talán nem, ezek a korábban elképzelhetetlen változások akkor kezdődtek, amikor a nemrég elhunyt Bereczky Gyula lett az MTV elnöke. Az idő szava, a technika fejlődése, valamint a politika változása mindenképpen magával hozta volna a „királyi tévé” modernebbé és korszerűbbé válását. De az intézmény első emberének azért mindenképpen része volt abban, hogy mindez olajozottan és nagyobb feszültségek nélkül történt. Bereczky természetesen megbízható „elvtárs” volt. A tévébe az MSZMP – vagyis az állampárt – illetékes osztályáról érkezett. Ott volt előbb alosztályvezető, majd osztályvezető-helyettes. Végig a médiával foglalkozott azonban. Nem is véletlenül. Előtte ugyanis a Magyar Rádióban dolgozott, a Pécsi Stúdióban kezdett, de rövidesen felhozták Pestre. Jelentős szerepe volt a Krónika kialakításában. De mindennél fontosabb, hogy műsorkészítő volt. Pontosan tudta, hogyan készül egy riport, egy adás, s miképpen áll össze az egész. És mint ilyen, tévéelnökként is kuriózumnak számított. Viszont tevékenységén mindez meglátszott. Engedte érvényesülni az új idők új szavát. Abban az időszakban kezdődött például el a két program pénzügyi szétválasztása és önálló gazdálkodása. S a két csatorna élére programigazgatókat nevezett ki. Méghozzá olyanokat, akik nemcsak nevet szereztek maguknak, hanem azt is bebizonyították, hogy valóban szakmájuk legjobbjai. Mindketten a Riporter kerestetik vetélkedőben tűntek fel egykor, először kisebb riportokat készítettek, aztán nagyobb műsorokat is rájuk bíztak. Képernyősök voltak, de ezt nem arra használták, hogy celebként villogjanak, hanem hogy valóban képviseljék a nézőket. Mindketten hosszabb ideig tanulmányozhatták az amerikai médiát, tehát pontosan tisztában voltak azzal, miképpen kellene – persze a hazai lehetőségek határain belül – átalakítani az MTV-t. Wisinger István kapta az 1-es programot, Horvát Jánosé lett a 2-es. Utóbbi aztán a be nem váltott ígéretek miatt – 1989 májusában – lemondott, de némi huzavona után a legjobb megoldást találták a pótlására: Baló György került a helyére. Az megint más kérdés, hogy az átalakítás nem ment zökkenők nélkül. A politika ugyanis – mint előtte, azóta meg sokszor – igyekezett magáévá tenni az akkori egyetlen televíziót. Néha sikerrel jártak, néha kudarcot vallottak, de az MTV – akaratlanul – csatatérré vált a rendszerváltás hajnalán. Ennek következménye volt az is, hogy 1989 telén Bereczky Gyula lemondott. Akkor jött létre az első kuratórium, ám a pártok ezt arra akarták használni, hogy saját pecsenyéjüket sütögessék. Az elnök ebben nem óhajtott részt venni. Csak emlékeztetőül: utána jött a neves író és történész, Nemeskürty István vezette csapat, amelynek egyik legelső intézkedése az volt, hogy felállította a Híradó éléről Aczél Endrét. Nem számított szakmai előmenetele, hozzáértése, még az sem, hogy néhány nappal korábban élő adásban közvetítette a romániai forradalom eseményeit. Kellett a hely az akkori – szinte mindenható – államminiszter, Pozsgay Imre jelöltjének, Pálfy G. Istvánnak (aki amúgy a Népszava néhány napja megkapott főszerkesztői posztját hagyta ott, hogy „hazatérhessen” első munkahelyére, a Híradóhoz). Ami Bereczkyt illeti, lemondása idején mindössze 54 éves volt. A közelmúltban 84 évesen hunyt el. Harminc évig visszavonultan élt. Nyilván tisztában volt azzal, hogy neki, aki a Kádár-rendszerben vezető újságíró volt, a rendszerváltás után már nem lehet szerepe a médiában. Ami pedig az MTV-t – és egyáltalán a tévézést - illeti, az utóbbi harminc évben mindent láthattunk. Az 1990, s főleg 1997 után született fiatalok számára valószínűleg értelmezhetetlen, ami egykor volt. Napjainkban már száznál több adót nézhetnének, ha nem a telefonjukkal lennének elfoglalva, amin egyébként láthatják a legújabb filmeket, a sorozatokat, meg a híreket is. Ez a hatalmas választék, a rengeteg műsor pedig magyarázhatja azt is, ami harminc – illetve még több - év alatt alig változott. Hogy tudniillik a politika rajta ül a tévé(ke)n és továbbra is meggyőződése: a képernyő csak azért van, hogy az ő üzenetei eljussanak a széles néptömegekhez. Újabb szép példáját láthatjuk ennek az önkormányzati választás - hivatalosan - egy hét múlva induló kampányában. Nem mintha nem élnénk folyamatos kampány üzemmódban, hála pártunknak és kormányunknak.   

Piknik roham

Bihari Tamás
Publikálás dátuma
2019.08.19. 09:18

Fotó: Lobenwein Tamás / Páneurópai Piknik'89 Alapítvány
„Gávárity pa-ruszki?- próbálkozik Pongrácz főhadnagy a két csinos kelet-német lánnyal. Egyszerre tiltakoznak. Annyit sikerült kihámozni a szavaikból, hogy Budapestre akarnak eljutni a barátaikhoz”. Így kezdődött az 1989. augusztus 16-i riportom, amit a liberális hetilap munkatársaként Hegyeshalom tőszomszédságában, a beszédes nevű Csempeszpusztán készítettem. Akkor még nem sejtettem, hogy három nap múlva Sopron mellett megkezdődik a "szocialista világrend” végjátéka. A két lányt egyébként egy lelkes, önkéntes határőr dobta fel a határőröknek, akik nem kedvelték az efféle buzgómócsingokat, mert rengeteg pluszmunkát adtak nekik. A zöld határ már átjárható volt. Az aknamezőt régen felszámolták és a vasfüggönyön is több volt a lyuk mint a vas. Amikor ’89 június 27-én Horn Gyula a Németh-kormány külügyminisztere és Alois Mock osztrák külügyminiszter ünnepélyesen átvágták a vasfüggönyt, valójában azon a rövid szakaszon újra kellett építeni a műszaki zárat, mert addigra már csak mutatóban maradt elektromos jelzőrendszer, szögesdrótkerítés. A határőrök csak végső esetben adhattak le figyelmeztető lövéseket, de ha a kelet-német disszidensnek volt vér a pucájában, simán átléphetett a szabad világ kapujának számító Ausztriába. Én egyetlen halálos incidensről tudok, amikor egy NDK-s fiatalember és egy magyar határőr dulakodni kezdett és a határőr fegyvere véletlenül elsült: olyan szerencsétlenül találta el a srácot, hogy meghalt. Tragédia a tragédiában, hogy néhány nappal később legálisan is átmehetett volna a Lajtán túlra. Mindenesetre ahogy közeledtünk a már nem létező vasfüggöny felé, az útpadkán, de a mezőgazdasági földutakon, mezőkön is, egyre több Trabant, valamivel kevesebb Wartburg és néhány Lada árválkodott. Gazdáik már nagy valószínűséggel útban voltak Nyugat-Németország felé.  
Élelmes honfitársaink sem tétlenkedtek, rengeteg gépkocsinak jórészt már csak a karosszériája volt meg, alaposan kibelezték őket. Sok járgánynak még a kerekeit is leszerelték szorgos kezek. Ha lett volna bennem némi üzleti érzék, mint ahogy nem volt, nem van és félek, hogy már nem is lesz, akkor összeszedtem volna néhány tucat Trabcsit, amit manapság több ezer euróért dobhatnék piacra az NSZK-ban. De hát ez a hajó, pontosabban ez a Trabant már régen elment. Az akkori diktatúra hanyatlása persze már előbb megkezdődött. Amikor egy évvel korábban, ’88-ban Somoskőújfalunál Évával és Ákossal véletlenül átsétáltunk a somoskői várhoz, ami akkor a később jobblétre szenderült Csehszlovákiához tartozott, mi is határsértést követtünk el. Mint később kiderült, egy önkéntes határőr-úttörő jelentett fel a határőr őrsön. Hazai földre lépve két határőr igazoltatott minket, akik közölték, ha a túloldalon kaptak volna el a csehszlovák kollégák, 2-3 napba is beletelt volna, hogy hazajussunk. Aztán keményen a szemünkbe nézve azt tanácsolták, hogy legközelebb olvassuk el a táblát, amin az állt, hogy a táblán túl már Csehszlovákiában vagyunk. Az volt az érzésünk, hogy inkább a kéretlen segítőjükre mérgesek, nem ránk. Mindenesetre mellőzték az intézkedést, a papírmunkát, elköszöntek és mindenki ment a maga útjára. Egy-két évvel korábban még nem úsztuk volna meg ennyivel.
A sokkal szigorúbban őrzött nyugati határon is csak tessék-lássék tartóztatták fel ’89-ben a kelet-német menekülteket, ha azok fényes nappal nyílegyenesen a karjaikba futottak, vagy az önkéntes feljelentők miatt rákényszerültek az intézkedésre. Persze a riportnak volt előzménye, az a ma már felfoghatatlan lázas, forrongó hangulat, ami a késő ’80-as években kialakult és ebbe robbantak bele az NDK-s menekült tömegek. Honeckerék hiába követelték, hogy a két "szocialista” ország közötti kiadatási egyezmény keretében toloncolják ki a magyar hatóságok az NDK-s „disszidenseket”. Erre a Németh-kormány már nem volt hajlandó. Sőt, Berlin helyett már Bonnal, az NSZK akkori fővárosával egyeztettek. És persze Gorbival, vagyis Mihail Gorbacsovval is, aki azt mondta, „elvtársak, ez a ti ügyetek, mi nem avatkozunk bele”. A nyugat-német követség kertjében július végétől, augusztus elejétől kezdtek gyülekezni a kelet-német „disszidensek”. Néhány hét alatt olyan sokan lettek, hogy megnyitották számukra a zugligeti kempinget, és a Máltai Szeretetszolgálat a Németh-kormány hozzájárulásával és az NSZK támogatásával megszervezte az ellátásukat.
Éppen 30 éve - augusztus 19-én rendezték meg a Páneurópai Pikniket, egy ideiglenes határnyitást Sopronpuszta és a burgenlandi Szentmargitbánya (St. Margarethen) között. Az eseményt debreceni MDF-esek kezdeményezték. Azon a napon több száz NDK-s menekült rohant át Ausztriába. A német „munkásállamnak” a kegyelemdöfést az adta meg, hogy Horn Gyula külügyminiszter bejelentette, szeptember 1-től az NDK állampolgárai elhagyhatják Magyarországot Ausztria irányába. Büszkén néztük a hegyeshalmi határátkelőnél készített fotókat, híradófelvételeket, a felhúzott határsorompó alatt nevetve-sírva a szabadságba özönlő kelet-németeket. Akkor nagyon jó volt magyarnak lenni.

Hősök a pasaréti lövészárkokban

Nagy N. Péter
Publikálás dátuma
2019.08.18. 19:50

Fotó: Marabu
Körülnézek, és valóban. Pasaréten lövészárkot kellene ásni, hogy egyáltalán el tudják képzelni, valójában mi folyik az életben.
1915. augusztus közepén a politikusok élményszerűvé kívánták tenni a hátországban is az ott szinte érzékelhetetlen háborút. Lövészárkot rendeltek hát Budára, Pasarétre, amit 50 fillérért lehetett megnézni. Özönlött a nép. Csütörtökönként az 1 koronás műsorra is. Ekkor katonai fényszórók, világítópisztolyok és rakéták révén háborús tűzijátékot is adtak. Amint egy jó ideje a magyar állam immár békés ünnepén is szokás, ahogy azt hamarosan láthatjuk. Ünnepelni fogjuk a sikereket, melyekhez gyakran különleges módszerekre is szüksége van a hatalomnak. A napokban a Blaha Lujza téren a zebránál várakozva megkérdezte tőlem egy fiatalabb ember, tudom-e, mikor lesznek az önkormányzati választások. Tudtam, mondtam, kérdeztem, miért kérdi. Mert már nagyon várja. A közmunkásoknak ugyanis fizetnek 25 ezer forintot, ha elmennek szavazni. Az most nagyon jól jönne, de októberig még kibírja valahogy. Azt ígérik, biztosan meglesz. Ki ígér, ki fizet? – kellett volna kérdeznem, de elmulasztottam. Nem éreztem tisztességesnek, hogy anyagot vegyek fel a zebránál az egyébként épp szabadságos frontharcosra emlékeztető férfival. Pont vele játsszam le a piros lámpánál, amit mindenhol le lehet, ahol emberek keresztezik valamiképpen egymás útját. A lényeg mindig ugyanaz: nincs törvény. Az egyik gázol, vagy lefizet, vagy ügyet sem vet, miközben van ügy. Akad, akinek ez jó, másnak még nehezebbé teszi az életet. Törvény hiányában pedig a tűzijáték rakétái sem épp ezen a napon indulnának. István király volt az ugyanis, aki megteremtette Magyarországon a törzsfőnöki szabad akarattal szemben a törvények uralmát. Meg még sok minden mást is, amire például Sólyom László államfőként utalt 2005. augusztus 20-án. Tizennégy év alatt nagyon beértek e mondatok: „A függetlenséget István úgy őrizte meg, hogy a lehető legteljesebben bekapcsolódott Európa gazdasági és kulturális vérkeringésébe. Ennek fontos lépéseként megnyitotta a Szentföldre Magyarországon keresztül vezető zarándokutat. (…) E nélkül nem válhatott volna Magyarország számottevő európai tényezővé. Gondoljuk csak meg: Galliából, a Nyugat távoli országaiból ezen a biztos úton vonulhattak a zarándokok Jeruzsálembe! (…) Volt olyan jelentős személyiség, akit István így, zarándokként ismert meg, s nem is engedett továbbmenni. Őt Szent Gellért néven mindnyájan ismerjük.” Át az országon és vissza? Az Intelmek mellett a leggyakrabban Szent István törvényeit szokták emlegetni; innen ered a magyar jogrendszer ezeréves folyama. Sólyom szerint tudnivaló ezekről a törvényekről, hogy sokkal emberségesebbek voltak, mint a korabeli Európa más országainak törvényei. Mint feljegyezték, tömegek vándoroltak be Magyarországra éppen a — mai szóval úgy mondanánk – jogbiztonság miatt. Sólyom látnoki provokációja? Orbán Viktor is provokálta majdani önmagát. Még a 2015-ös határ előtt, de már miniszterelnökként ezt idézte az Intelmekből: "Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: »Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.«" És mi minden fog elhangzani most huszadikán?! Pedig elég lenne az eddigieket elismételni évről évre. Ezáltal szembesülni vele, hogy alig van már törvény, csak szabályok léteznek, amelyekkel élve e hatalom maga felé hajlítja az emberek derekát. Nemcsak törvény előtti, hanem a törvény utáni egyenlőség is alapvető civilizációs szabály lenne. Az a rend, amit a törvények végrehajtása során alkalmaznak, s amely szerint például közbeszerzéseknél, vagyis a közösség megbízásainak elnyerésekor az egyik ember éppen annyit ér, mint a másik. Csak az ajánlataik versenyeznek, nem ők. Így van ez? És ha egyházi iskolába jársz is, éppen annyira kellene fontosnak lenned az államodnak, mintha az ő iskoláját látogatnád. És ez így van? A törvény gyakran kényelmetlen, de legalább mindenkinek biztonságot adó uralma oly sok ponton rendült már meg, hogy államunk egyre inkább polgárai segítségére szorul. Nem lenne szabad magára hagyni. (Nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni. Minden egyes beadvány, fellebbezés alkalmat ad az államnak a helyes válaszra.) Fleck Zoltán jogtudós a Magyar Narancsnak már 2016-ban azt mondta: „Magyarországon nincs hatalommegosztás, minden intézményben ugyanaz a logika érvényesül, már csak ez alapján is joggal feltételezhető, hogy a bíróság sem független. Az igazán fontos ügyekben nem lehet politikai befolyástól mentes döntésre számítani.” Hasonlóképpen fogalmazott a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről az az osztrák bíró, aki nemrég a Nemzetközi Bírói Egyesület tényfeltáró küldöttségének tagjaként járt itt. Jelentésük szerint az Orbán-kormány részéről oly mértékű hatalomkoncentráció megy végbe, ami mind inkább kiüresíti a jogállamot. Úgyhogy az ország közel jár az alkotmányos válsághoz. Nemcsak a jogállam rendült meg Magyarországon, hanem a piacgazdaság is. Még egy idézet: Megszűnt a versenyalapú piacgazdaság a gazdaság kulcsterületein. Kivonják a verseny hatálya alól ezeket az ágazatokat, mindenre rátelepszik az állam, így állami döntés eredménye, hogy melyik vállalatnak mekkora lesz a nyereségrátája – mondta Nagy Zoltán, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 1998 és 2010 közötti elnöke – és még oly sokan mások. Érez-e ebből bármit is a közvélemény-kutatók munkatársa, az átlag magyar? Alig, kivéve, ha a frontvonalba kerül. A magyar kormányzásról elmarasztaló uniós döntések és határozatok születnek sorra. A hátországban ebből nem érzékelnek szinte semmit. Nem ezek miatt menekül, aki tud. Clare Humphreys például simán tud, hiszen ő amerikai, bár a Corvinus minapi diplomaosztóján búcsúzó hallgatóként beszélve elmondta, hogy az általa megszeretett egyetem éppen arra kanyarodik, amitől ő menekült, az adósrabszolgaság felé. Ezen belül különösen aggasztónak tartja, hogy a környezeti világkatasztrófa elleni parancsoló szükségességű harc idején az egyetemen egy olajcég és a miniszterelnök barátja kerül meghatározó pozícióba, továbbá egy minisztérium, amelynek kulcsszerepe volt a CEU elüldözésében és a tudományos akadémia kutatóhálózatának kiszervezésében. Ha ő szomorú attól, ami történik, mit gondoljunk Mihályi Fruzsina tanárszakos hallgatónak a 20on.hu-n megjelent írásáról? A végét idézem: Nem éltet minket a diploma gondolata, hiszen legtöbben nem engedhetjük meg magunknak, hogy nettó 135 000 forintért a szakmánkban helyezkedjünk majd el. Hiába szeretnénk tanárok lenni, nem lehetünk azok. Megyeri Dávid néhány napja írta a Magyar Nemzetben: Több mint beszédes, hogy nem is igen próbálják cáfolni a baloldali liberális pártok és sajtóorgánumok, hogy gyűlölik a keresztény-nemzeti polgári jobboldalt, amiről Orbán Viktor beszélt Tusnádfürdőn. Pedig tudhatnák: a hallgatás – beismerés. Én például nem ismerem ezt a gyűlöletet. Viszont nem lehet egyszerre szeretni, becsülni például az idézett hölgyeket, fontos véleményeket, igazságért harcoló embereket és a kormányzást, amely ellen szólnak. Én inkább az előbbieket szeretem. Viszont tény, hogy egyre vonzóbb a felszín. Olyan, amilyenről Krúdy Gyula írt az I. világháború negyedik évében: „...a messzi határokon talán hideg konzervet és reá frissen hullott havat étkeznek testvéreim, azonban úgy látom, hogy a városban még mindíg elegen vagyunk, a vacsorázóhelyeken nehéz a kellemes asztalhoz való jutás, a divatos éttermekben a zene és a női kacaj együtt tündöklik a csillárok lángjaival (...) a csemegekereskedők alig győzik kiszolgálni a vevőiket.” Körülnézek, és valóban. Pasaréten lövészárkot kellene ásni, hogy egyáltalán el tudják képzelni, valójában mi folyik az életben. Valahol a frontokon harcolnak az emberek, van, hogy nyernek, máskor pusztulnak magukban, akik pusztulnak, míg egyszer csak vége – és nincs meg a fél ország, miközben Pasaréten a hős katonák fényesen védik állásaikat.