pedagógusok;Kásler Miklós;

Pál apostolt idézve üzent Kásler a pedagógusoknak

A miniszter szerint egy jó pedagógus nemcsak tanár, hanem példakép, barát és pszichológus is.

Az emberi erőforrások miniszterének levelét változtatás nélkül közöljük:

Tisztelt Pedagógusok, Óvodapedagógusok, Könyvtárosok!

Szent Pál apostol a következőket írja: „Mindem, amit tesztek, szeretetből történjék”, valamint: „Mindennek a szeretetben kell meggyökerezve és megalapozva lennie”. Önöknek köszönhető, hogy Szent Pál szavai igazak a magyar oktatásra és nevelésre, Önöknek köszönhető, hogy iskoláinkban nem csak a kötelező tananyagot adják tovább a diákoknak, hanem a szeretet jegyében évezredes értékeinket, hagyományainkat. A magyarság számára nemzeti érték a gyermek, az óvodások és az iskolások jövőjének záloga pedig az Önök kezében van. Önök azok, akik az alapvető képességek elsajátítása után továbbvezetik őket a tudás rögös útján, felfedezik a bennük rejlő tehetséget. Önök azok, akik nemcsak tanítják, hanem nevelik is gyermekeinket, és nemzeti hagyományaink átadása mellett a személyiségüket is formálják.

Egy jó pedagógus ugyanis nem csak tanár, hanem példakép, barát, pszichológus is, aki megmutatja gyermekeinknek, hogyan kell kiállniuk önmagukért, küzdeni másokért és a kudarcokból előnyt kovácsolni. Önök tehát nem szakmát, hanem hivatást választottak. Az Önök munkájának eredménye hosszú évek alatt válik kézzel foghatóvá. Fáradozásaik éppen ezért különös megbecsülést érdemelnek. Szívből kívánom, hogy lássák megérni munkájuk gyümölcsét, és tanúi legyenek annak, ahogy a felnövő generációk az Önök által kapott tudás és értékek alapján gyarapítják hazánkat, a társadalom értékes, értéket teremtő tagjaivá válnak, és szeretetben gondoskodnak családjukról.

Kétezer évvel ezelőtt, az első Karácsony idején valami véglegesen megváltozott a földön. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” Ez a szeretet az alapja az Önök pedagógusi hivatásának. Köszönöm Önöknek, hogy az év 365 napján kitartóan, alázattal, legjobb tudásuk szerint teljesítik küldetésüket a magyar oktatásért, a magyar ifjúságért.

Kívánok Önöknek meghitt ünnepi készülődést, békés, áldott Karácsonyt, sikeres új esztendőt és jó egészséget!

Tisztelettel: Prof. Dr. Kásler Miklós

az emberi erőforrások minisztere"