Előfizetés

A húsvéti tojások festése tilos

A Nagy Háború idején, a m. kir. minisztérium megtiltotta húsvétkor a tojások festését és forgalomba hozatalát az ország egész területén. Igaz, akkor 1916-ot írtunk, de lássuk be, ez egy fontos, hathatós intézkedés volt. Kéthavi elzárással büntették a rendelkezés ellen vétőket. Azt hiszem, nem is szeretném tudni, hogy milyen megfontolásból hozták ezt a skandalummal felérő rendelkezést, annyira szép.
Karanténban élünk. Önkéntes karantén, a másfél éves unokám is szépen mondja: karantén. Home-office-ba rendeződve dolgozik, aki teheti. Sokaknak a megélhetése került veszélybe. A gazdaságpolitikusok komoran méregetik, hogy mekkora lesz a gazdasági visszaesés. Az öregek otthon, a többiek is. Ettől laposodik a pandémiás görbe. 
Mindenkit kéthetente tesztelni kellene, és akkor csak annak kellene otthon maradni, orvosi segítséget igénybe venni, aki közvetlenül érintett. Ha mindenkit rendszeresen ellenőriznénk, akkor szabadon működhetne a gazdaság, az iskolák, a közélet, a templomok, a sport, a színházak - mert aki fertőzött, az otthon maradna, segítséget kapna. Csak az ellenőrzötten egészségesek mozognának, de ők mindannyian szabadon.  
De tíz millió teszt egyrészt drága, másrészt nem létezik akkora laborkapacitás, amivel a lakosság egészét tesztelni lehetne, pláne nem rendszeresen. Akkor marad az általános, önkéntes karantén, hogy amikor a fertőzés már sokakat elér, az olyan ütemben történjen, hogy a létező, és a felállítható egészségügyi kapacitás elbírja. Ez történik. Ezért maradunk otthon. Ennek van értelme. 
Mégis mennyi tesztet lehetne elvégezni? Két hét alatt hány teszt elvégzését lehet megszervezni? Mekkora lehet ez a szám? Mostanra már több tízezer tesztet végeztek, és egészen biztos, hogy ebben a nagyságrendben van laborkapacitás. Nyilván, ha addig emeljük az ellenőrzések számát, hogy az a lakosság egészének biztonságát garantálja, akkor azt a ráfordítást érdemes mérlegelni. 
Tegyük fel, hogy a rendszeresen, kéthetente elvégezhető tesztek számát százezerben tudjuk meghatározni. Jelentős ráfordítások kellenek, de nem beláthatatlan. Százezer teszt annyit tesz, hogy minden századik magyar ember kerül sorra kéthetente, ami nagyon távol van a megfogalmazott céltól. Ha egyszerre, egy teszttel száz embert lehet ellenőrizni, akkor működik az eljárás. 
Ami azt illeti, lehet. Van arra mód, hogy száz mintát elegyítve, egy teszttel meghatározzák, hogy akad-e köztük fertőzött. Ha van ilyen, akkor már csak a százas csoporton belül kell a szűrést elvégezni. Azt, hogy a lakosságot százas csoportokba rendezzük, nem tűnik végrehajthatatlan feladatnak. Már csak azért sem, mert az osztályokat a mintákból, és nem az érző, türelmes, fáradt vagy a fertőzéstől félő emberekből kell összeállítani. Maga a rendszeres mintagyűjtés sem ördöngösség. Megoldható. 
Szükség van erős támogatásra mindenkitől.  Cserébe visszakapjuk a működő országunkat. Lehet, hogy megéri. 
Bizakodom. Ebben az évben, vírus ide, járvány oda, a tekintetes minisztérium nem rendelte el a hímes tojások készítésének tilalmát. Nagyon előremutató. Így, egy bő évszázaddal a kéthavi elzárással fenyegető rendelet megjelenése után, el tudom képzelni, hogy a döntéshozók megfontolnak új lehetőségeket is.  Márfai Péter, volt országgyűlési képviselő

Figyeljünk New Yorkra!

A történelmi korszakváltások és a különleges teljesítmények jelképeket szülnek. Párizs forradalmai, Churchill és az angolok kitartása, Kossuth és a „márciusi ifjak” heve máig hatnak érzéseinkre, gondolkozásunkra és cselekedeteinkre. Napjainkban Andrew Cuomo, New York állam kormányzója és New York lakossága a szemünk láttára válnak az „eszes, fegyelmezett, egységes és szeretetteli szívósság” szimbólumává egy súlyos gondokkal terhelt új korszak hajnalán. Ilyenek a New York-iak, ilyenek vagyunk, ismétli az Egyesült Államok határain túl is figyelmet kivívó kormányzó minden áldott nap, minden egyes sajtótájékoztatója végén csaknem két hónapja. Ez az üzenet nem pusztán videókat ihlet, de szerepe van abban is, hogy a március 20-án elrendelt „New York-i Szünet” kemény korlátozó rendelkezéseit a csaknem húsz millió lakos túlnyomó többsége magáénak vallja és betartsa.
A kormányzó százezrek által követett napi 30-40 perces tájékoztatóinak minősítése „nyugodt, mértéktartó és becsületes”. Cuomo először adatokat ismertet és értelmez: hetek óta grafikonokon és táblázatokon követhetjük a kórházban kezeltek, a lélegeztető gépre szorultak és a halottak számának alakulását. És ezek a számok borzalmasak. Az első pozitív teszt óta eltelt csaknem két hónapban a 900 ezer letesztelt ember harmada bizonyult az új koronavírussal fertőzöttnek, közülük 65 ezren kerültek kórházba, és közel húszezer a regisztrált halottak száma. De Cuomo figyelmeztet, hogy ez a szám akár duplája is lehet, ha az otthonukban elhunytakat is hozzászámítjuk. A kórházban kezeltek száma ugyan három hete csökken, de még mindig 12 ezer embert ápolnak, és még mindig nem ért napi 900 alá a kórházba felvettek száma. 
Cuomo újra és újra elismétli, hogy akármennyire borzasztók is a tények, nem dughatjuk homokba a fejünket, szembe kell nézni velük. Ahhoz, hogy az emberek kövessék a rendelkezéseket, nem rendőrök és katonák kellenek (ezekből amúgy sem lenne elég), hanem azt kell elérni, hogy mindenki ismerje a rendelkezésre álló adatokat, és megértse a rendelkezések indokait, a tudományos megfontolásokat. A racionalitás, az eszesség szellemében a kormányzó Attenborough-i magaslatokat közelítve, közérthetően, számos dián illusztrálva, fáradhatatlanul magyarázza, hogy az intézkedések hogyan befolyásolják a járványgörbe alakját, hányféle előrejelzés van, ezek milyen bizonytalanságokkal terheltek, hány kórházi ágyra, lélegeztető gépre lehet szükség, miért tesztel New York állam egy lakosra vetítve többet, mint bármely más állam a világon, s miért kell még mindig, legalább május 15-ig a nélkülözhetetlenek kivételével mindenkinek otthon maradnia. És az emberek otthon is maradnak, egyetértenek a korlátozások fenntartásával, elfogadják a kötelező maszkviselést, s kormányzójuk elfogadottsága második hónapja 70 százalék felett áll.
Cuomo egy másik fontos üzenete az, hogy a járvány megfékezéséhez és kordában tartásához - félretéve a politikai játszmákat - el kell felejteni a demokrata-republikánus politikai megosztottságot, egységesen és fegyelmezetten, az adatokon alapuló járványügyi és egyéb szakmai megfontolások alapján, világos értékek mentén kell a kormányzati intézkedéseket megtervezni. Ennek jegyében vállalja fel New York állam kormánya a konfliktusokat a szövetségi kormánnyal. Mivel a tesztelési kapacitás növelése a járvány legelejétől fogva kulcskérdés, saját hatáskörbe vették a tesztelések megszervezését, és az egész állam területére vonatkozó, reprezentatív mintán alapuló, heti fertőzöttségi felméréseket vezettek be. Ma már napi 30 ezer felett jár a tesztelések száma, és 40 ezer elérése a cél. A felmérésekből kiderült, hogy óriási különbségek vannak az egyes régiók között, míg New York városán belül minden 5. ember már átesett a fertőzésen, addig két másik kisebb góc kivételével az állam többi részében csak 3 százalék alatti a fertőzöttség
Trump, polgármesterek, üzletemberek és a sajtó egy része felől óriási a nyomás a korlátozások feloldására, a gazdaság beindítására. Pár százan tüntetnek is. Hogyan lehet ennek ellenállni? A példa azt mutatja, hogy a következetes értékelvűség és a racionalitás segít. Cuomo azt hangsúlyozza, hogy nem hajlandó emberi életeket feláldozni a gazdaság érdekében. Az élet nem eladó. Az új fertőzési hullám megakadályozására egységes, számokhoz igazodó szabályozást dolgoztak ki az állam egész területére. A régiók akkor lazíthatnak a korlátozásokon, ha a kórházak leterheltsége 70 százalék alatt marad, a védőfelszerelésekből 30 napra elegendő tartalékjuk van, s a vírus terjedési sebessége 1,1 alatti, azaz minden 100 új eset kevesebb, mint 110 további új esetet eredményez. A vírus terjedésének megakadályozásához a tömeges és gyors eredményt produkáló tesztelés mellett meg kell szervezni a kontakt személyek felderítését, és meg kell oldani az izolációjukat. Több mint napi 4000 új fertőzött mellett ez csaknem lehetetlen feladatnak tűnik, de a kórházakat már utasították, hogy a gócok felderítését szolgáló adatokat is gyűjtsenek a felvettekről, és a korábbi New York-i polgármester, Mike Bloomberg vezetésével már elkezdték a tervezést és a szervezést: a leendő több ezer „kontakt kutató” verbuválását, távoktatási anyagok biztosítását és a vizsgák megszervezését.
A technokratának és az establishment részének tekintett Cuomo népszerűsége a járvány előtt korántsem volt magas, s nem volt a progresszív baloldali mozgalom kedvence sem. A járvány során mutatott teljesítménye azonban mára az USA legnépszerűbb politikusává tette, akit még a republikánus szavazók többsége sem utasít el. Kiszámíthatósága, a politikai játszmák következetes elutasítása mellett ebben szerepet játszhat az is, hogy a tények ismertetése, az új intézkedések magyarázata és az új problémák és megoldási lehetőségeik gyakorlatcentrikus megtárgyalása után a napi tájékoztatók utolsó részében a kormányzó egy-egy aktuális probléma kapcsán személyes élményeit, gondolatait is megosztja a kialakult helyzetről. 
Ezekből a személyes történetekből nemcsak az derül ki, hogy fontos számára, hogy harmadik generációs olasz bevándorló, de az is, hogy képes együtt érezni a szegényekkel, az első vonalban dolgozókkal, nemcsak az orvosokkal és nővérekkel, de a takarítókkal, bolti eladókkal, közlekedési dolgozókkal, rendőrökkel, szociális munkásokkal és még a hajléktalanokkal is. Ezerszer hangsúlyozza, hogy nem elég megtapsolni és elismerni a társadalom alulfizetett és eddig nem sokra becsült, azonban nélkülözhetetlen működtetőinek a teljesítményét, de biztosítani kell a teljeskörű védelmüket és munkájuk feltételeit is. Egy sor kormányzói rendelet igazolja, hogy nem a levegőbe beszél: a kilakoltatási tilalom, a szegényeket segítő élelmiszer bankok bővítése, célzott tömeges tesztelések az egészségügyi, a rendvédelmi és a közlekedési dolgozók körében, 7 millió maszk kiosztása az állami lakótelepeken csak néhány intézkedés a sok közül. Cuomo személyében demonstrálja, hogy a szívóssággal és a keménységgel is párosulhat szeretet, figyelem és megértés. Ez a csaknem ellenállhatatlan kombinációja a rációnak és az érzelmeknek lehet a magyarázata Cuomo széles rajongói táborának. 
A gyanakvásra és bizalmatlanságra szocializálódott magyar olvasó nyilván jót derül a rajongók naivitásán: mögé kell nézni, túl szép mindez, hogy igaz legyen. De elég New York állam koronavírus oldalait átlapozni ellenőrzésképpen. Cuomo teljesítménye csapatmunka eredménye. A transzparencia, a hitelesség és az elszámoltathatóság bizalmat, a bizalom pedig nagy teljesítményeket szül. Batsányi János gondolata a modern NER „rabságnak kínos kötelében” is némi reményt nyújthat, ha követjük, hogy egy szabad és kulturált vezetésű államban mi történik történelemformáló járványos időkben. „Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek, / Vigyázó szemetek” New Yorkra vessétek! A szerző ökológus 

Tetőzéstől tetőzésig

Tetőzik (ige). Jelentése: tetőponton áll, tetőpontra hág. 
Az első tetőzésre már csak a legöregebbek emlékeztek. Napfényes májusi délután volt (néhányan délelőttről, mások koraestéről beszélnek de hát tudjuk, milyen megbízhatatlan az emberi emlékezet). Hivatalosan éppen dél volt, hiszen a Vezető hetekkel korábban jelentette be, hogy a tetőzést 12.00-kor tartják. Egy nappal korábban ünnepelték az első szabadon választott parlament megalakulásának 30. évfordulóját, épp akkor, amikor már 31 napja nem ült össze a parlament. 
Parlament (főnév): Polgári országokban választott legfőbb államhatalmi, elsősorban törvényhozó szerv, testület; rendsz. két házból (pl. alsó- és felsőházból, képviselőházból és szenátusból stb.) áll.
Kemény hónapok álltak mögöttünk, nem csoda, hogy egy ország várta lélegzetvisszafojtva a tetőzést. Nagy vita volt arról, honnan fogjuk megtudni, hogy megtörtént. Az asztrológusok többsége a Neptunusz és a Mars együtt állásában látta a jelet, míg mások a Duna vízállása és a felszabadított kórházi ágyak arányszámában. A pestiek a kávéházak és a gyógyfürdők újra nyitásában, a focisták tömött stadionokban (hogy ezt mire alapozták, az sosem fog kiderülni), a vidéki szállodások pedig abban, hogy egyszer csak újra megjelennek náluk a pestiek. Nagy volt a káosz, akkoriban még sokan, sokféleképpen gondolkodtak a tetőzésről; volt még például úgynevezett ellenzék, amely nyomtatott sajtótermékekben, rádióadásokban és televíziókban terjeszthette nemzetrontó gondolatait. 
Ellenzék (főnév): Polgári demokratikus államban az(ok) a politikai párt(ok együttvéve), amely(ek) nincs(enek) kormányon v. nem vesz(nek) részt a kormány alakításában; a kormánypárt programjától eltérő v. ezzel ellentétes programot hirdető párt v. ilyen pártoknak, esetleg párton kívüli képviselőknek összessége.
Ma, amikor ismét előkerültek a régi stencilgépek, némi nosztalgiával gondolunk ezekre az időkre. 
A kijelölt tetőzés pillanatában megállt az élet. Az emberek az elmúlt idők viszontagságaitól elgyötörten tapadtak a készülékeikre. A Járványügyi Parancsnokság szóvivője bejelentette, hogy a tetőzés megtörtént, a dolgok a Vezető által kijelölt mederben haladnak tovább. A pestiek reggel 8 és 9 között szabadon járhatnak ki a lakásaikból, de egyelőre csak a mellékutcákat használhatják. A színházak továbbra is zárva tartanak, a fesztiválokat csak vidéken engedélyezik, de csak abban az esetben, ha a témájuk az aratás. Légihídon megérkeztek a legújabb kínai gyorstesztek, amelyek már 28 százalékos pontossággal képesek megjósolni, hogy az illető volt-e beteg valaha, vagy majd csak lesz. De a legfontosabb bejelentés az volt, hogy bár a tetőzés valóban megtörtént (ahogy azt a Vezető korábban ígérte), októberben, de legkésőbb novemberben újabb tetőzés várható. Addig pedig minden marad a régiben. 
Azóta minden évben megtartják a két tetőzést. Egyet tavasz végén, egyet pedig ősszel. A szó eredeti jelentésére egyre kevesebben emlékeznek, talán csak a legöregebbek tudják, hogy valamiféle járvánnyal lehetett összefüggésben.