kutatás;klarinét;

Kóser ószövetségi szómutató

Megjelent az Ószövetségi szómutató szótár. A hatalmas online kulturális és eszmetörténeti vállalkozás egyetlen szerző, Babits Antal munkája, akit a zsidó vallásbölcselet kutatójaként és klarinétművészként ismerhetünk.

„Évtizedek óta használom a héber és görög szómutató szótárakat – szakkifejezéssel: konkordanciákat –, de mindig azt tapasztaltam, hogy a hazai olvasók nagy hiányt szenvednek egy hasonló magyar nyelvű kiadvány tekintetében” – mondja Babits Antal. „Ez az ínséges szellemi helyzet késztetett arra öt évvel ezelőtt, hogy elkezdjem az Ószövetségi szómutató szótárt. Létezett korábban néhány magyar nyelvű részleges konkordancia, de egyik sem az eredeti héber vagy görög szöveg alapján készült, csupán egy adott magyar fordítást, értelmezést vettek alapul. Ezért nem tudták hitelesen visszaadni az eredeti ókori szöveg üzenetét” – véli a kutató. Szerinte az új szómutató viszont „kóser” lett, mert mindenben a héber eredeti forrásra támaszkodik.

A munka volumenét jelzi, hogy az elkészült ószövetségi szómutatóban (ábécésorba rendezve) 9328 szócikk található, amelyből 731 arámi, a többi héber nyelvű. Az idézett igehelyek mintegy 275 ezer szentírási mondatból állnak. Az online kiadvány tartalma csaknem 8000 A/4-es oldalnak felel meg, amit Logos kiadó korszerű keresőprogramokkal is ellátott. Az adatok mennyisége, precizitása mellett a kiadvány erőssége, hogy a héberül nem tudóknak is felkínálja a bibliai szöveg eredeti nyelvű tanulmányozását. „Online konkordanciánk a Magyar Bibliatársulat honlapján, mindenki számára ingyenesen elérhető. Hasznos lehet prédikációkra való felkészülésnél, tanulmányok készítésénél, különböző kutatások területén – zsidó és keresztény kontextusban is”– teszi hozzá Babits Antal.

A szótár szerzője az elmúlt évtizedekben az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tanáraként, illetve klarinétművészként és zeneszerzőként vált ismertté. Mindig a zsidó-keresztény kultúra mélyebb összefüggései érdekelték, ezért – rendhagyó módon – a katolikus Hittudományi Akadémia elvégzése után a Rabbiképző akkori igazgatójától, Scheiber Sándor professzortól először arra kapott engedélyt, hogy vendéghallgatóként látogassa az órákat. Később „hivatalosan” is beiratkozott a Rabbiképzőbe, majd ugyanott a zsidó vallásbölcselet tanára lett. Doktori fokozatának megszerzése után az oktatás, kutatás és könyvkiadás (ld. keretes írásunkat) töltötte ki napjait. Több tucat publikációja jelent meg, de legfontosabb művének az új ószövetségi szómutatót tartja.

„A zene, mint a legmetafizikusabb művészeti ág, mindig is a bűvkörében tartott” – vallja másik hivatásáról Babits Antal. Kamaszkorában kezdett klarinétozni, hangszerét a sokoldalúsága miatt is szereti. Az 1970-es évek közepétől saját együttese volt, alapítóként részt vett a Szabados Györgyhöz köthető Kassák Kortárs Zenei Műhely koncertjein. Később megalapította az Új Dimenzió Műhelyt, amelyben Klenyán Csaba, Oláh Kálmán, Jávorka Ádám és ifj. Kurtág György voltak a társai. New Yorktól Moszkváig, Londontól Pekingig számos külföldi fesztiválon léptek fel, és Babitsnak már tíz szerzői CD-je jelent meg, illetve egy DVD, amelyen Gólem avagy a bálványok tündöklése és bukása című kamaraoperája látható. „Idővel a klarinétcsalád egyre mélyebb hangszerein kezdtem játszani: basszusklarinét, kontrabasszus-klarinét, s ezáltal tudtam az álmaimat még jobban kifejezni, a szférák zenéjére hangolódni.”    

A Logos KönyvkiadóBabits Antal egyetemi oktatóként szembesült a hazai tudományos könyvkiadás fehér foltjaival, s ezért alapította meg saját szakkönyvkiadóját. 1992-ben elsőként jelentette meg Arisztotelész Metafizikáját görögül és magyarul, 400 oldalas kommentár kíséretében. Szerzőként és szerkesztőként több kötetet szentelt a középkori zsidó filozófia óriása, Maimonidész életművének. A nyomtatott megjelenést preferálja, de az Ószövetségi szómutató szótár esetében „elsősorban terjedelmi okok miatt el kellett térnem a Gutenberg-galaxis hagyományának ápolásától, valamint a modern idők szavára hallgatva a digitálisan programozott keresési lehetőség is indokolta az internetes kiadást” – mondja Babits Antal.