Klubrádió;médiatanács;

2021-02-10 06:24:19

Idősek, holokauszt túlélők, Klubrádió

Az országromboló, emberellenes és szeretet nélküli NER Médiatanácsa, azáltal, hogy nem újította meg a Klubrádió jogosultságát a frekvenciája használatára, elsősorban a legidősebbek, köztük holokauszt túlélők Klubrádió hallgatását veszélyezteti. Leginkább közülük okozhat sokaknak nehézséget az internetes rádiózásra való áttérés. Pedig mint anyám - Váradi Júlia szavaival: „a Klubrádió anyukája” -, mondta egy a Klubrádió frekvenciájáról szóló korábbi közmeghallgatáson: „Semmi sem oldja úgy az egyedül élő idős emberek magányát, mint a Klubrádió.”

Az általában amúgy is egészségi gondokkal küzdő időseknek attól kell tartaniuk, hogy az általuk is támogatott közösségi rádiójukat többet nem hallhatják a lakásukban lévő megszokott készülékeiken. Az ezt okozó NER-Médiatanács az egészségüket, és ha az már nagyon törékeny, akkor az életüket is veszélyezteti. A NER-médiapolitikára is illenek anyám NER-oktatáspolitikára mondott szavai: „Iskolaromboló, gyerekellenes, szeretet nélküli.” A szabadegyetemként is működő Klubrádiót támogató hallgatók között lévő sok idős embernek a rádiója műsorához való hozzáférését veszélyeztetni emberellenes és szeretet nélküli rombolás.

Ez nem csak szívtelenség, hanem a 48’-as 12 pont sajtószabadságról szóló elsőjét is sérti. A NER-kormányt még ellenfelei is magától értetődően konzervatívnak nevezik, pedig a NER-ben nem csak egy csipetnyi jóindulat, egy csipetnyi hiteles konzervativizmus sincs.

A magyar szólásszabadság sokszor tragikus, de elsötétíthetetlenül fénylő hagyománya szerint nem a NER, hanem éppen az ellenfelei a konzervatívok. A Klubrádió az egyik legkonzervatívabb intézmény az országban.

Egy magát magyarnak valló ember nem attól lesz konzervatív, hogy nemzeti színű féltéglával döngeti a mellét. Hanem mindenekelőtt attól, hogy tiszteletben tartja ezeknek a szavaknak az örökségét: „Kivánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését.” Ez nem nyomtatványkitöltés, ez erőszakmentes üvöltés. Azok hangján is, akik szabadságharcainkban meghaltak és börtönbüntetést szenvedtek. A 48’-as „Mit kiván a magyar nemzet.” mondatra felelő 12 pont közül egyedül az elsőben szerepel a „kivánjuk” szó. Ez az örökérvényű mondat a magyar alkotmány morális kiegészítése. Tartalmilag hasonló az amerikai alkotmánynak a szólás- és a sajtó szabadságát is védő első kiegészítéséhez.

Ezt a hagyományt sérti a NER-médiatörvény, ami lehetővé tette, hogy a NER-Médiatanács minden tagját a NER válassza ki. Ez teljesen ellentétes a sajtószabadság magyar nemzeti hagyományával, és annak részeként a Sólyom László vezette Alkotmánybíróság 37/1992-es határozatával, amely leszögezte, hogy semmiféle társadalmi csoportnak nem lehet meghatározó befolyása a sajtóval kapcsolatban választott testületekben.

Varga Judit NER-igazságügyminiszternek persze sem ez, sem a Klubrádió idős hallgatóinak a veszélyeztetése nem okozott gondot, amikor BBC interjújában élvezettel védte a tévesen oly gyakran konzervatívnak nevezett NER médiapolitikáját („I was enjoying it” - mondta a beszélgetés végén). Ennyit az országromboló, embertelen, és szeretet nélküli NER igazságáról. 

Molnár Péter Fidesz-alapító, volt országgyűlési képviselő (1990-98), szólásszabadság-kutató, magyar és Európa-bajnok slammer, a Földalatti Slam Akadémia alapítója és főszerkesztője