Európai Unió;bíróság;"Stop Soros";

2021-02-25 11:14:40

Leállíttatná a Stop Soros törvénycsomagot az EU Bíróság főtanácsnoka

Az uniós rendelkezések megszegésének számít, ha bűncselekménynek nyilvánítják a menedékkérőknek nyújtott szervező segítséget.

Újabb pofon a magyar menekültügyi szabályozásnak: az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka ezúttal az úgynevezett Stop Soros törvénycsomagról állította, hogy azzal Magyarország megszegi az uniós jogból eredő kötelezettségeit, illetve közösségi törvényt sért.

A 2018. nyarán elfogadott jogszabályi reformmal Magyarország megnehezítette a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférés feltételeit és bűncselekménynek nyilvánította a Szerbia felől érkező menedékkérőknek nyújtott szervező tevékenységet.

Athanasios Rantos főtanácsnok csütörtökön közzétett álláspontjában kifejtette: a nemzetközi védelmet kérelmezőknek biztosított segítség kriminalizálása nem igazolható módon akadályozza a menedékkérők uniós rendelkezésekben biztosított jogait, és ilymódon kötelezettségszegésnek minősül. Szerinte az a magyar szabályozás, amely megtiltja a segítségnyújtás miatt büntetőeljárás alatt álló személyeknek, hogy belépjenek a 8 kilométeres belső határsávba, csak erősíti a tevékenység kriminalizálásának kedvezőtlen hatásait. A főtanácsnok ugyanakkor úgy vélte, hogy ez a rendelkezés önmagában nem sért uniós jogot, szemben a keresetet benyújtó Európai Bizottsággal, amely ennek alapján is kezdeményezte a kötelezettségszegés megállapítását.

A véleménynyilvánításra kijelölt bíró ugyanakkor a közösségi előírásokba ütközőnek minősítette a jogszabálycsomag azon részét, amely gyakorlatilag kizárja a Szerbián keresztül érkezőket a menedékkérelem kedvező elbírálásának lehetőségéből. Ezt az szabályozást egy korábbi ítéletében a luxembourgi székhelyű testület már jogsértőnek minősítette. Athanasios Rantos most megerősítette, hogy a magyarországi rendelkezés sérti az EU eljárási irányelvét. Az uniós jogszabály szerint a tagállamok csak akkor minősíthetnek elfogadhatatlannak egy menedékkérelmet, ha annak benyújtója számára egy másik állam már megfelelő szintű nemzetközi védelmet biztosított, illetve ha áthelyezhető egy olyan országba, ahol ilyen védelemben fog részesülni.

A főtanácsnok véleményét a bíróságnak nem kötelező figyelembe vennie, de az esetek túlnyomó többségében az ítélet megegyezik vele.