hulladéktörvény;

2022-01-12 06:55:19

A szállításért az fizessen, akié a szemét

Mindig is az volt az álláspontom, hogy egy ténylegesen elvégzett szolgáltatásért az ellenértékét ki kell fizetni. Na de némileg árnyalja a képet, ha ennek maga a NER törvénye mond ellent, vagy éppen épp az ad kvázi jogszerű lehetőséget arra, hogy az állampolgár ne fizessen.

Ennek egy igazán eklatáns példáját adja a Hulladéktörvény, melynek a 43. paragrafus (1) bekezdése a következőket mondja ki: "Ha a gyűjtőedényt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából közterületen helyezték el, a hulladék a gyűjtőedényben történő elhelyezéssel a Koordináló szerv tulajdonába és a közszolgáltató birtokába kerül."

A törvény ezen pontja tehát arról rendelkezik, hogy amikor a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edénybe az állampolgár beleteszi a hulladékot, akkor attól a pillanattól kezdve az edényben lévő hulladék birtokosa – a törvény erejénél fogva – maga a szolgáltató, míg a hulladék tulajdonosa a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) Tehát a hulladék kikerül az állampolgár fennhatósága alól, onnantól jogilag semmi köze sem lesz az edényben lévő hulladékhoz. Annyira nem, hogy ha később kivesz bármit is a hulladékgyűjtő edényből - abból a hulladékból, amit eredendően ő maga tett bele -, az jogilag már lopásnak minősül.

A kérdésem csak az: ha a hulladékgyűjtő edényben a hulladék elhelyezésével a hulladék a szolgáltató birtokába kerül, valamint az NHKV tulajdonát képezi, akkor milyen jogcímen fizettetnek díjat az állampolgárral? Hiszen a hulladék elszállításakor a szolgáltató a saját birtokát és az NHKV tulajdonát szállítja el, nem az állampolgárét. Tehát mi köze az állampolgárnak mindehhez? Nem hulladékbirtokos és nem is hulladéktulajdonos. Vagyis amikor a hulladékot elszállítják, akkor már nem az ingatlanhasználó hulladékát szállítják el, hanem az NHKV-ét.

És ebből logikusan következik: ha az ingatlanhasználónak a hulladék elszállításakor jogilag semmi köze sincs a hulladékhoz, nem az ő tulajdonát, nem az ő birtokát szállítják el, akkor semmilyen törvényes jogalapon nem kötelezhető fizetésre. Miért is kellene fizetnie az ingatlanhasználónak azért, amihez jogilag semmi köze sincs? Miért az ingatlanhasználónak kell fizetnie azért, mert a szolgáltató elszállítja az NHKV tulajdonát? 

Mindezek alapján, álláspontom szerint a szolgáltatónak a hulladék elszállítási díját az NHKV felé kell leszámláznia. Hiszen a szolgáltató valójában nekik szállított, az ő tulajdonukat szállították el. Vagyis kétségtelen, hogy a hulladék elszállításáért fizetni kell, csak éppen nagyon nem mindegy, hogy kinek. Az állampolgár, ha az edényét a közterületen helyezte el, és úgy rakja bele a hulladékot, akkor a fenti törvényhely alapján jogszerűen nem kötelezhető díjfizetésre, mert a hulladékhoz a továbbiakban jogilag semmi köze.

Fizesse a hulladék elszállítását a hulladék tulajdonosa: aki ez esetben, a törvény előírása alapján az NHKV.