kampány;határon túli magyar;

Új szint

Minőségi váltást jelent az erdélyi magyar közéletben, hogy immár egy püspök, aki nem Tőkés László, nemcsak nyíltan teszi le a garast egy politikai párt mellett, hanem olyan minősítéseket enged meg magának, amelyek már a becsületsértés kategóriába tartoznak. Csűry István királyhágómelléki református püspök a magyarországi választások kapcsán e hétvégén közzétett felhívásában ugyanis nemcsak arra buzdítja híveit, hogy szavazzanak az Orbán-kormány hivatalban maradására, nemcsak sorosozik, brüsszelezik, kommunistázik, hanem ismételten nemzetárulózik. „Baloldalról oldalgó szélhámosok”-nak, a magyarságot belülről megosztó „árulók”-nak nevezi azokat, akik nem a „nemzetünk ígérete” szerinti előre haladók sorában menetelnek, hanem a „hátralépegetők szégyenteljes táborában” maradnak. 

Az erdélyi püspökök szavának súlya van az erdélyi magyar köz- és politikai életben. Hagyományosan minden romániai választás és referendum kapcsán részvételre buzdítanak, de mindeddig nem valamely párt mellett foglaltak nyíltan állást, hanem csupán arra ösztökéltek, hogy a szavazati joggal élni kell. Ezt még a román parlamentben őket is képviselő RMDSZ kedvéért sem tették meg. Tőkés László mindig kilógott a sorból, ő nyíltan kampányolt az RMDSZ ellen illetve a Fidesz mellett. Csűry István Tőkés utóda a nagyváradi püspöki hivatalban, az utolsó mandátumát tölti. Politikai aktivizálódása a morális dimenzión túl is felvet kérdéseket.

Mindenekelőtt azt, hogy mennyire önkéntes megnyilvánulásról van szó, netalán valakik „segítettek” neki? Január végén az erdélyi egyházak vezetőivel egyeztetett Csíkszeredában Zsigmond Barna Pál miniszteri biztos, többek között épp a magyarországi választások kapcsán. Mégis, Csűry az egyedüli, aki ilyen nyílt felhívást tett közzé. Ugyanakkor ő az egyedüli olyan erdélyi püspök is, akit a szekuritátéval való együttműködés vádja ért. Így már az sem zárható ki, hogy akár a zsarolás is bekerült a nemzetpolitikai mozgósítás igencsak bonyolult és szerteágazó eszköztárába.