kereszténység;belügyminiszterium;többletforrás;hit- és erkölcstanoktatás;

2022-08-02 11:26:00

Orbán Viktor megduplázta a hit-és erkölcstanoktatásra fordítható összeget

Elvégre Magyarország egy keresztény ország. 

Kicsivel több mint 13 milliárd forint juthat hit-és erkölcstanoktatásra, valamint tankönyvtámogatásra - legalábbis erre a következtetésre jut a hvg.hu, egy a Magyar Közlönyben hétfő este megjelent rendeletre hivatkozva.

Ennek értelmében az erre a célra előirányozott eddigi 6,58 milliárd forintos költségvetési keretet csaknem megduplázzák, vagyis maximum 6,466 milliárd forinttal megnövelik.

A 1379/2022. (VIII. 1.) jelzésű kormányhatározat így hangzik: „A Kormány a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 17. §-ában, valamint a Kvtv. 4. mellékletében foglalt táblázat 2. pont 107. sorában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 2. Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 6 465 900 000 forint összeggel történő túllépését.”

Orbán Viktor aláírásán kívül indoklás nem szerepel a rendeletben, így csak találgatni lehet, miért döntöttek a forrásnövelés mellett.