Európa;Kövér László;felszentelés;kápolna;

2023-07-15 13:33:00

Kövér László: soha nem adjuk fel a magyar embereket szolgáló állam eszményét

A magyarok e világi eszménye a független és igazságos magyar állam, amely képes szolgálni és megóvni a nemzetet, segíteni a szülőföldön boldogulást és gyarapodást szerte a Kárpát-medencében.

Napjainkra már nincsenek illúzióink Európával kapcsolatban, ám európai eszményeinket ma sem vagyunk hajlandóak feladni, mert eszmények nélkül nem lehet, illúziókban pedig nem érdemes élni - jelentette ki Kövér László szombaton a Zala megyei Pördeföldén.

Az Országgyűlés elnöke a kistelepülésen épült Jézus szíve kápolna felszentelésének harmincadik évfordulóján beszélt arról, hogy rengeteg áldozat és kemény munka árán "tapasztalhattuk meg, hogy a magyar állam eszményéből miként tudunk lépésről lépésre haladva valóságot teremteni".

- mondta.

A parlament elnöke méltatta az alig ötven lelkes település lakóinak több évszázados erőfeszítéseit, akik "átéltek sok jót, és túléltek sok rosszat, még harminc esztendeig tartó háborúkat is". Pördefölde történetében "tükröződik az elmúlt ezredévi magyar megmaradás története, azé a megmaradásé, amelyet az égi és az e világi eszményeinkhez a legnehezebb körülmények között is fennálló ragaszkodás segített".

Kövér László úgy fogalmazott:

"Ez az eszményünk talán mindig akkor élt bennünk a legerősebben, amikor ki akartak szakítani bennünket a mi eszményi Európánkból" - mondta, ahogyan ez történt a hazával és a nemzettel szerinte a huszadik század második felében, a kommunizmus több mint négy évtizede alatt.

A magyarok e világi eszménye a független és igazságos magyar állam, amely képes szolgálni és megóvni a nemzetet, segíteni a szülőföldön boldogulást és gyarapodást szerte a Kárpát-medencében.

E világi eszmények megőrzéséhez, "a ránk leselkedő gonosz legyőzéséhez mindig égi eszményünk, Jézus adott erőt" - mondta.

Kövér László kifejtette: Pördeföldén "megsüvegelendő kőkemény kétkezi munkával keresik a kenyerüket", mégis - vagy éppen ezért - mindig fontos volt számukra a templom. Templomot építettek akkor is, ha nem volt nagy a közösség és ha nem is volt saját plébániájuk, vagy újjáépítették, ha elpusztult.

Az országgyűlés elnöke szerint az egykori kápolnaépítők és a mai emlékezők, azaz Pördefölde mai, mintegy ötven fős közössége Jézus szavaival azt üzenik az ötszáz milliós európai közösségnek:

A pördeföldei Jézus szíve kápolna felszentelésének harmincadik évfordulóján Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek - a település szülötte - celebrált ünnepi misét. Az istentiszteletet követően Kövér László és Horváth Józsefné polgármester (független) közösen avatta fel az évfordulóra készült fa emlékművet a templom kertjében.