Szurcsik József;László-Kiss Dezső;

Nem szívderítő, inkább megdöbbentő

Még többszöri ránézésre is meghökkenést vált ki a nézőkből László-Kiss Dezső képi világa. Printjeinek abszurditásáról a FUGA Budapesti Építészeti Központjában győződhetünk meg, ahol az Azt festem, ami nincs című kiállítása megtölti a kulturális intézmény alagsori tereit.

Hogy miért hatnak a befogadóra meglepetésszerűen ezek a képek? Elsősorban egészen abszurd szituációikból adódóan. Nem szokványos, amint László-Kiss Dezső egyik kompozícióján egy kisfiú vödörben állva hegedül. Pontosabban csak egyik lába áll egy ágat is tartalmazó kannában, miközben nem törődve szorult helyzetével, ő csak játszik és játszik hangszerén. Az sem hétköznapi, amint egy fejére csúcsos süveget húzó gyermek áll fűrésszel a kezében egy karácsonyfa előtt. Talán a hasonló fejfedőt viselő fenyőt akarja kettéfűrészelni, talán ő állította. Egyes alkotások még inkább döbbenetesek. Mint például az égő fiúcska, akit csak bámulnak, de el nem oltanak, holott három poroltó is a rendelkezésére áll a „tisztelt publikumnak”, amely katonás rendben ül a sorokban. A kiállítás talán egyik legdrámaibb képén egy kézigránátot szájában tartó kisfiú borzolja a kedélyeket.

László-Kiss Dezső bizonyos művei valóban nem szívderítőek, és a többi sem fogja éppen mosolyra fakasztani az érdeklődőket. Már csak azért sem, mivel világunk történéseire reflektálnak. Igaz, hogy ezen történésekre, jelenségekre pozitív reakció is kiváltható. Ahogyan Fazakas Réka, a kiállítás kurátora írja: „László-Kiss Dezső megszólítja műveinek befogadóit, hogy gondolkodjanak el a világunk történésein, tegyenek fel humánus létkérdéseket, bízva benne, hogy ezáltal pozitív változások indulhatnak el."

A londoni Ealing School of Arts-on, majd a MOME-n és Iparművészeti Főiskolán végzett László-Kiss Dezső 1984 óta állítja ki munkáit. Munkásságának egyik alapos ismerője Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművész, grafikus és festőművész. Szerinte László-Kiss Dezső alkotói világa, művészeti nyelve mind a festészet nagy egészébe, mind pedig a kortárs digitális képalkotásba beleilleszthető. „Drámai erővel és áradó festői dinamizmussal ölt testet műveiben sajátos képalkotói és festészeti nyelvezete” – véli Szurcsik. A klasszikus festészet értékeiből kiinduló László-Kiss képeivel személyes mélységű történetekről, társadalmi szintű momentumokról „mesél” kíméletlen őszinteséggel.

A FUGÁban látható művek alakjai, tárgyai akár árnyjátékok szereplői is lehetnének. Sziluettjük kifejező, gazdagon tagolt, élesen kiválik a képmezőből. Munkáinak legnagyobb erőssége a kompozíció, az a képi egyensúly, amelyet biztos kézzel teremt meg a figurák, motívumok és színek között. Képein emberek, állatok (majom) és tárgyak lépnek interakcióba egymással, amiből szerfelett groteszk jelenetek kerekednek ki. Az alkotó azon állítása, miszerint azt festi, ami nincs, félig-meddig helytálló. László-Kiss ügyesen lavírozik a valóság és az elképzelt határán. Kevés színnel, egyszerű és tömör megfogalmazással tár elénk abszurd helyzeteket, az értelmezést ránk bízza.

A szürrealitásba is hajló képek egy-egy megmerevedett pillanat rögzítésének tűnnek. Statikusságuk ellenére is dinamikusak, az ábrázoltak közti tartalmi feszültségnek köszönhetően. Ez teszi érdekessé, izgalmassá László-Kiss sajátos képi nyelven megfogalmazott munkáit.

Infó

László-Kiss Dezső: Azt festem, ami nincs

FUGA (V., Petőfi Sándor utca 5)

Nyitva: november 12-ig