Európai Parlament;

A szuverenitásvédelmi törvény azonnali bírósági felfüggesztését kéri az EP

Gwendoline Delbos-Corfield szerint Magyarország megszűnt demokrácia lenni.

399 igen, 117 nem szavazat és 28 tartózkodás mellett az Európai Parlament szerdán elfogadta a magyarországi jogállamiság megerősítéséről szóló állásfoglalását, amely ismét leszögezi, hogy Magyarország a választási autokrácia hibrid rezsimjévé vált. Vagyis Magyarország megszűnt demokrácia lenni - fogalmazott a francia zöldpárti Gwendoline Delbos-Corfield, a témáért felelős parlamenti előadó a dokumentumot bemutató sajtótájékoztatóján. Akárcsak a határozat, az EP-képviselő is hangsúlyozta az EU intézményeinek felelősségét abban, hogy az országban visszafejlődött a demokrácia és a jogállamiság helyreállítását szolgáló eljárások nem érték el a kívánt hatást.

Az EP állásfoglalása szerint a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény és a Szuverenitásvédelmi Hivatal alapjaiban sértik a demokrácia normáit, a jogállamiságot és az alapvető jogokat. 

A végszavazáson többséget kapott a momentumos Donáth Anna módosító indítványa, amely felszólítja az Európai Bizottságot, hogy kérje az EU Bíróságától a törvény alkalmazásának azonnali felfüggesztését, mivel a jogszabály sérti a szabad és tisztességes választások elvét.

Az EP sérelmezi, hogy a kormányközi EU Tanácsban zajló hetes cikkelyes eljárás - amelynek célja annak megállapítása, hogy Magyarországon tartósan és súlyosan sérülnek-e az EU alapértékei - évek óta egyhelyben topog, ahelyett, hogy a tagállamok eljutottak volna legalább ajánlások megfogalmazásáig.

Az EP megerősíti kételyeit azzal kapcsolatban, hogy az Orbán-kormány képes lesz-e hitelesen betölteni az EU Tanács soros elnöki tisztségét az idei év második felében.

A képviselők aggódnak amiatt, hogy az Európai Bizottság tavaly felszabadított 10,2 milliárd euró felzárkóztatási forrást úgy, hogy az országban még nem működnek a pénzek szabályos felhasználását ellenőrző mechanizmusok. Ezért felszólítják az uniós végrehajtó testületet, hogy vonja vissza a döntését, és fagyassza be az uniós forrásokat mindaddig, amíg a támogatások feloldásához kötött összes jogszabályt maradéktalanul végre nem hajtották, és amíg az elfogadott intézkedések hatékonysága a gyakorlatban be nem bizonyosodott. Felkérik az Európai Bizottságot arra is, hogy vizsgálja ki a magyar hatóságok által célba vett és diszkriminált külföldi vállalatok panaszait és a releváns ügyeket terjessze az EU Bírósága elé.

A határozatot bemutató sajttájékoztatón részt vett a Magyarországon őrizetben tartott olasz aktivista, Ilaria Salis édesapja, aki szerint lánya fogvatatásának a körülményei sértik az emberi jogokat és az emberi méltóságot. Salis a Zöldek és a szélsőbaloldal közös listáján indul az EP választásokon.