Nekünk Kéthly kell!

Ma is ki kell állni az igazságunkért. Volt időszak a magyar történelemben - nem is olyan régen -, amikor az a mondás járta, hogy a magyar parlamentben csak egyetlen férfi ül - és az is nő. Kéthly Annára vonatkozott a mondás, aki egy olyan időszakban érdemelte ki a "megtisztelő fiúsítást", amikor a politika még szinte kizárólagos férfiterep volt, és valóban nagy dicséretnek számított, ha valakit ily módon, szimbolikusan is bevettek a "férfiklubba". Kéthly Anna felkészültsége, páratlan keménysége és szívóssága természetesen méltán érdemelte ki a tiszteletet. Erkölcsi tartása is párját ritkította, jól tudták ezt kortársai, és jól tudjuk mi is. Pályája során mindvégig kitartott elvei mellett, és sosem lett játéka a "mindenféle szélnek".

Kéthly ugyanis nagyon fiatal korában lett szociáldemokrata, és egész életében hű maradt eszméihez. Nem lett a széljárásnak megfelelően szocdemből kommunista, liberálisból konzervatív, konzervatívból nacionálpopulista. Szocdem volt és szocdem maradt. Amikor a Tanácsköztársaság átlépett a megengedhető határokon, akkor a Tanácsköztársasággal állt szemben. Amikor a Horthy-rendszerben kellett szociáldemokrata kritikát megfogalmazni, akkor a Horthy-rendszer ellenzéke volt, és sok parlamenti cikluson keresztül harcolt olyan - sajnos ma is végtelenül aktuális - témák képviseletéért, mint az egészségügy, az oktatás minősége és természetesen a nők jogai. A második világháború után politikai pályája szinte töretlenül folytatódott: országgyűlési alelnök és frakcióvezető lett. Talán még többre is vihette volna, de nem volt hajlandó engedni az elveiből. Nem volt hajlandó behódolni a kommunistáknak, a szovjeteknek. Kéthly kitartott a demokrácia és a szociáldemokrácia értékei mellett, így a magasabb hivatal helyett a börtön és a házi őrizet lett a jussa.

Kéthly minden diktatúrával keményen szemben állt. 1956. november 4-én, a forradalom eltiprásakor a Nagy Imre-kormány kinevezett államminisztereként pontosan tudta, hogy mi várhat rá és a hozzá hasonló gerincesekre Budapesten. Nem is jött haza külföldi útjáról. Szép kort ért meg, de életének 87 éve alatt mindvégig méltósággal ellenállt minden zsarnokságnak. Kiállása erkölcsi értelemben példa ma is.

Ma, amikor Magyarországon megint a "fortélyos félelem igazgat" és nem a remény, ahogy ezt József Attila írta a Horthy-rendszerről. Ma újraéled a zsarnokság, amit Orbán "centrális erőtérnek" nevez. A Horthy-rendszerből ismerjük ezt a centrális erőteret. Lehet ugyan több párt a parlamentben, de a választójog korlátozása, a manipulált körzetek, és a direkt csalás segíti a hatalom pártját. Ma ezeket látjuk. Sérül a szavazás egyenlősége: a külföldön dolgozó állampolgárok nehezebben voksolhatnak, mint a határon túli magyarok. A manipulált körzetek valahogy mindig a Fideszt segítik. Ha a Fidesznek úgy kedvez, még a Dunán is átnyúlnak a körzetek. A hatalom a bajai időközi választáson tűzifával és etetéssel-itatással próbálta megvenni azokat a szegényeket, akikre máskor rá sem néz.

Ez az új, méltóságos urakból, haverokból álló világ nem lehet tartós. A népet nem lehet folyamatosan lenézni és elnyomni. Egy tisztességes szociáldemokrata ma sem tehet mást, mint azt, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel harcol a zsarnokság, a szegénység, és a kirekesztés ellen, ahogy Kéthly tette, még akkor is, amikor reménytelennek tűnt. Nekünk ma is ezt kell tennünk, ezért nyugtáztam örömmel, hogy párttársaim, baloldali barátaim megemlékezést szerveztek a múlt héten Kéthly Anna születésnapja tiszteletére.

Tanuljunk hát Kéthlytől tartást, erkölcsösséget és szívósságot! Tanuljuk meg Kéthlytől, hogyan kell emelt fővel, hittel és meggyőződéssel politizálni! Az érte aggódóknak egyszer azt mondta: "aki fél, az menjen cukrászkisasszonynak". Ki kell állnunk az új Horthy-rezsim ellen, mert igazságos és demokratikus Magyar Köztársaságot akarunk. Egy olyan országot, amilyenért Kéthly Anna is küzdött.

Szerző
2013.11.26 07:09

A félelem bére

Ha a tudósok már félnek, akkor ebben a felpuhított állapotban jöhet a félelem bére. Nem nagy, de mégis valami.
 Yves Montand-nal „A félelem bére” igazi kultuszfilm volt, a címe is önálló életre kelt. A szorult helyzetben lévő főszereplők a jó pénz, jobb élet reményében elvállalják, hogy pár napig félni fognak: folyékony robbanóanyaggal teli teherautókat vezetnek el egy 500 kilométerre lévő fúrótoronyhoz. Csak egyikük éli túl, és veheti fel a félelem bérét, ám amikor már megkönnyebbülten autózik hazafelé, egy szakadékba zuhan. Nem ússza meg ő sem. 
Nálunk mintha a film magyar változatát forgatnák újra. Ha vállalod, hogy félelemben élsz, hogy azt csinálod, arra mész, amerre parancsolják, megjutalmaznak. Vagy legalábbis ígérik. Először persze meg kell teremteni a félelem és kiszolgáltatottság légkörét, fenyegetéssel, zsarolással, ijesztgetéssel. Aztán fel lehet kínálni az alkut: ha erről vagy arról lemondasz, ezt megteszed, amazt viszont soha többé, megkapod engedelmességed bérét. Lehet, hogy ez csak annyi: mégsem veszik el mindenedet, csak a felét. Ahogy a régi polgári lakásokba beszállásolták a társbérlőket: még mindig jobb volt, mint a kitelepítés, legalább ott maradhattál az egyik szobádban. Bevált ez az önkormányzatoknál is: tulajdonuk jó része fölött már az állam rendelkezik, de azért még ott vannak. 
Ha a fent lévők mindenhatónak tűnnek, az istenfélőknél is nagyobb számban jelennek meg a hatalomfélők. Egyik sem feltétlenül rossz érzés: biztonságot, kapaszkodót is adhat. Minimum ez a félelem bére, de lehet ennél több, konkrétabb juttatás is. Félős ország lettünk, nem ok és előzmény nélkül. Nem úszhatja meg senki, még olyan rangos testület, mint az Akadémia sem. Először jól megijesztették őket azzal, hogy elveszik pénzük és függetlenségük jó részét. Nem tűnt játéknak: ezzel egy időben csaptak le az egyetemi autonómiára, kormányrendelettel tiltva be egy képzési irányt. Az unokáim szerint ha már, akkor igazán megtehetnék ezt a nyelvtannal is, de egyelőre ott nem tartunk. A nyelvtant olykor tiszteletben tartják a diktátorok is. 
Ludassy Mária írásában olvastam, hogy amikor Napóleon ment neki hasonló módon a francia Akadémiának, így érvelt: „Kizárólag néptanítókat képezzenek nekünk, s ne irodalmárokat, filozófusokat, társadalomtudósokat. Egy francia katonának elég a francia nyelvtan ismerete.” (Ez már túlhaladott álláspont, a magyar kormány a szakmunkásképzésben a nyelvtan és az egyéb közismereti tárgyak javát is feleslegesnek ítélte.) Pedig Napóleon maga is tagja volt az Akadémiának. Na és! Az MTA elleni roham levezénylésével megbízott Palkovics is az.
A lényeg, hogy a félelmet sikerült felkelteni. Ami nagyon helyes, a tudósok sem kaphatnak más elbánást, mint a többi állampolgár. Mi mást jelentene a demokrácia, amiről Tusnádfürdőn megtanultuk, hogy csak nálunk létezik, persze az egyedül lehetséges illiberális formájában. A demokrácia alapfeltétele a liberalizmus (és talán az Akadémia) kiirtása. A híres Delacroix-festményt („A Szabadság vezeti a népet”) kissé ki kell javítani a tankönyvekben. Nem az a fő baj, hogy a nő félpucér rajta, ami nemkívánatos irányba terelheti a gendertanoktól még meg nem zavart serdületlen ifjúság figyelmét, hanem a címe is csonka. Helyesen így hangzik: „A Szabadság a szabadelvűség ellen vezeti a népet”. Kicsit hülyén hangzik, de legalább rendet tesz a fogalmak között. Még jobb, ha az a ledér nőszemély nem a barikádra, hanem a Békemenetre irányítja a népet, de „A Szabadság a szabadelvűség ellen a Békemenetre vezeti a népet” kicsit hosszú lenne. Igaz, a kép se kicsi.
Szóval ha a tudósok már félnek, akkor ebben a felpuhított állapotban jöhet a félelem bére. Nem nagy, de mégis valami. Az Akadémia megtarthatja a pénzét, csak éppen egy kormánnyal közös testület osztaná el. Vagyis marad a lakás, csak belejön pár társbérlő. Illetve nemcsak pár, hanem hét tudós mellé hét kormánydelegált. Egyelőre. Így kezdődött a kulturális alapnál és az akkreditációs bizottságnál is, aztán ma már meg is van a kormánytöbbség. Palkovicsék óhaja, hogy ez a testület döntsön a kutatási irányokról és az intézetvezetőkről. Mégsem járja, hogy a tudósok szabadon randalírozzanak, és holmi szakmai szempontra hivatkozzanak. Csurka is megmondta, hogy a szakértelem pusztán bolsevik trükk. Világos: a kormányszóvivő ezért nevezte Heller Ágnest öreg kommunistának. Gyanúsan ért a szakmájához. Mármint Heller, nem a szóvivő. Utóbbit ezen az alapon nem is komcsizza le senki.
Ja, és a hírek szerint volna még egy aprócska feltétele a kormánynak. Szinte semmiség. Az MTA hagyja abba az állítólagos „aktuálpolitizálást” (mármint pl. azt, hogy véleményt mond a magyar oktatásról vagy a CEU ügyéről), és maradjon a „bölcs semlegességnél”. Amely semlegességet semmi sem szolgálja jobban, mint a kormány nyilván teljesen semleges és pártatlan képviselői.
Az Akadémia a közös testületbe kínjában már belemenne, de a többi feltételtől ódzkodik. Talán néhány idősebb tudós látta A félelem bérét. És emlékszik rá, hogy ha adnak is fájdalomdíjat a félelemért, aki elfogadja, az sem ússza meg. Nem robbantják fel rögtön, de ott a szakadék.
2018.08.18 09:00
Frissítve: 2018.08.18 09:52

Ígéret, közöny

Amióta a horvát bíróság a devizahitelesek szerződéskötéskori árfolyama mellett tette le a voksot, a hazai adósok reménykednek.
A számmisztika szerint - bár ennek hitelessége őszintén szólva erősen megkérdőjelezhető - a 38-as szám az ökölbe szorított kezet jelképezi. De feltehetően pontosan áll ez azokra az ellenzéki képviselőkre, akik éppen ennyien jelentek meg a parlament rendkívüli ülésnapján, hogy a volt devizahiteladósok egyre tarthatatlanabb helyzetét megvitassák. Ökölbe szorult a kezük, mert azt ugyan már megszokhatták, hogy az - ellenzéki indítványra - rendre augusztusban összehívott ülésen a kormánypártok padsorai üresen maradnak, és így hiába várnak a napirend megtárgyalására, arra azonban még nemigen volt példa, hogy cinikus módon a miniszteri bársonyszékek mindegyike is üres marad. 
Orbánék vállukat vonogatva átsiklanak afelett, hogy a devizahitelek forintosítása és a bankokkal való elszámoltatása egymillió szerződést érintett, és napjainkban - a közüzemi és egyéb tartozásokat is beleértve - már kétszer ekkora a fizetési nehézségeket tükröző szerződések száma. 118 ezer végrehajtási stádiumba jutott, s csak az elmúlt negyedévben 2500 kilakoltatás történt.
Amióta a horvát legfelsőbb bíróság a devizahitelesek szerződéskötéskori árfolyama mellett tette le a voksot, a hazai adósok ismét reménykednek. A kilakoltatási tilalom felélesztésében, kálváriájuk lezárásában, a kormány józanságában.  
"A kormány számításai szerint az a helyzet, hogy (ha) a hiteleiket visszafizetni nem tudó embereket kiteszik a hitelező pénzintézetek az utcára, majd utána azok munkanélkülivé válnak, egzisztenciájukban süllyedésnek indulnak, családjaik szétesnek, gyermekeikről az államnak kell gondoskodnia, (ez) összességében nagyobb terhet jelent a köznek és az államnak, mint ha kellő időben avatkoznánk közbe. A kormány azt az álláspontot fogja képviselni: a kilakoltatást el nem fogadó jelzálog-hitelezési rendszert teremtsük meg Magyarországon."
A 2010-es választásokat a devizahitelesek terhei megoldásával megnyerő Fidesz elnöke, Orbán Viktor programbeszédéből idéztünk. Elhangzott a Parlamentben, telt padsorok előtt.
2018.08.18 09:00
Frissítve: 2018.08.18 09:54