kormány;holokauszt;emlékezetpolitika;

Tiltakozás a kormány emlékezetpolitikája ellen

Alulírottak tiltakozunk az ellen, hogy a magyar kormány úgy dönt emlékezetpolitikai kérdésekről, hogy a döntéshozatalból a történész és muzeológus szakmát, valamint más társadalomtudományok képviselőit kizárja.

Kifogásoljuk, hogy a tervezett megszállási emlékmű és a Sorsok Háza múzeum kapcsán a döntéshozatal és a kivitelezés megindítása előtt a legcsekélyebb társadalmi vitára sem volt mód.

Aggályosnak tartjuk, hogy a kormány tagjai és tisztviselői az eddig felmerült kritikus hozzászólásokról nem folytatnak érdemi vitát, hanem ezeket ellenzéki pártpolitikai áskálódásnak, vagy külföldi támadásnak állítják be.

Elfogadhatatlannak tartjuk magyar állampolgárként, hogy a nemzeti emlékezet kanonizálását a kormány jókra és rosszakra való leegyszerűsítéssel kívánja megvalósítani, ahelyett, hogy a nemzet számára lehetőséget biztosítana a felelősség vállalására.

Tiltakozunk az ellen, hogy Wass Albertről, Nyirő Józsefről és egyéb lejárt szavatosságú személyiségekről neveznek el közintézményeket és közterületeket, nyíltan semmibe véve azt, hogy az érintettek életművének központi részét képezi a rasszista, illetve antiszemita nézetrendszer.

Aggályosnak tartjuk, hogy a kormány egyfelől tudományos és művészeti műhelyeket szüntet meg, másfelől saját politikai érdekeinek alárendelve, s a szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyva újakat alapít.

Úgy véljük, hogy mindez hitelteleníti azokat a nyilatkozatokat, amelyek a magyar állam nevében kérnek bocsánatot a holokausztért.

 

 1. Agárdi Péter irodalomtörténész
 2. Aknai Katalin, művészettörténész
 3. Alföldi Róbert színész-rendező
 4. Angyal Ádám közgazdász
 5. Ara-Kovács Attila külpolitikai szakértő
 6. Bárdos Judit esztéta
 7. Bíró András társadalomkutató
 8. Bíró Zsuzsanna Hanna oktatáskutató
 9. Bitó László író
 10. Bojtár Endre irodalomtörténész
 11. Bozóki András politológus
 12. Bretter Zoltán filozófus
 13. Csáki György közgazdász
 14. Csáki Judit színikritikus
 15. Csákó Mihály szociológus
 16. Csaplár Vilmos író
 17. Csepeli György szociálpszichológus
 18. Cserba Júlia művészeti író
 19. Csordás Gábor író
 20. Dalos György író
 21. Deczki Sarolta irodalmár
 22. Dés László zeneszerző
 23. Donáth László evangélikus lelkész
 24. Eörsi László történész
 25. Erdélyi Ágnes filozófus
 26. Fábri Péter író
 27. Falusi Mariann énekes
 28. Fazekas Csaba történész
 29. Feitl István történész
 30. Fenyves Katalin történész
 31. Ferge Zsuzsa szociológus
 32. Fodor Tamás színész-rendező
 33. Forrai Gábor filozófus
 34. Frojimovics Kinga történész
 35. Gábor György vallásfilozófus
 36. Geréby György filozófiatörténész
 37. Hajdu István műkritikus
 38. Háberman Zoltán szociális munkás
 39. Halász Géza közgazdász, grafikus
 40. Halmai Gábor jogász
 41. Harsányi László társadalomkutató
 42. Hegedűs András közgazdász
 43. Heller Ágnes filozófus
 44. Herczog Mária szociológus
 45. Hosszú Gyula történelemtanár
 46. Iványi Gábor lelkipásztor
 47. Jakab Attila vallástörténész
 48. Jalsovszky Katalin muzeológus
 49. Kálmán C. György, irodalomtörténész
 50. Kamarás István szociológus
 51. Karády Viktor szociológus
 52. Kárpáti György filmrendező
 53. Karsai György klasszika-filológus
 54. Karsai László történész
 55. Kelemen János filozófus
 56. Kenedi János tudományos kutató
 57. Kiss Endre filozófus
 58. Klaniczay Gábor történész
 59. Komoróczy Géza történész
 60. Kovács Éva szociológus
 61. Kovács M. Mária történész
 62. Kozák Gyula szociológus
 63. Krasztev Péter kultúrantropológus
 64. Laki Mihály közgazdász
 65. Lang Györgyi énekes
 66. Lendvai L. Ferenc filozófus
 67. Lichtmann Tamás irodalomtörténész
 68. Lőrinc László történelemtanár
 69. Ludassy Mária filozófiatörténész
 70. Lukács Péter oktatásszociológus
 71. Lukáts Andor színész-rendező
 72. Majsai Tamás theológus, református lelkész
 73. Marsovszky Magdaléna kultúrakutató
 74. Mérei Anna családterapeuta
 75. Merényi Judit előadóművész
 76. Mink András történész
 77. Molnár Judit történész
 78. Nagy Péter Tibor történész, szociológus
 79. Németh Sándor vezető lelkész
 80. Ormos Mária történész
 81. P. Szűcs Julianna művészettörténész
 82. Papp Gábor történész
 83. Parti Nagy Lajos író
 84. Perecz László filozófus
 85. Pótó János történész
 86. Rainer M. János történész
 87. Révész Béla politológus
 88. Ruff Tibor teológus
 89. Rugási Gyula filozófus
 90. Somlai Péter szociológus
 91. Somogyi Gábor belsőépítész
 92. Stein Anna festő- és szobrászművész
 93. Székely Gábor történész
 94. Szuhay Péter kulturális antropológus
 95. Szűcs László Gergely filozófus
 96. Szűts Miklós festő
 97. Tamás Gáspár Miklós filozófus
 98. Tatár György filozófus
 99. Tillmann József filozófus
 100. Törzsök Erika szociológus
 101. Uhrman Iván történész, filológus
 102. Ungvári Tamás irodalomtörténész
 103. Ungváry Krisztián történész
 104. Vajda Júlia szociológus, pszichológus
 105. Vajda Mihály filozófus
 106. Valastyán Tamás filozófus
 107. Várhegyi Éva közgazdász
 108. Vásárhelyi Mária szociológus
 109. Vitányi Iván szociológus
 110. Vojnich Erzsébet festő
 111. Závada Pál író

A tiltakozó akciókhoz az alábbi címen lehet csatlakozni:

http://www.peticiok.com/tiltakozas_a_kormany_emlekezetpolitikaja_ellen