Lángoló varjak

Publikálás dátuma
2014.10.25. 08:20

Érdekes, eddig alig ismert epizódot elevenített föl a Duna tévé az 1956-os forradalom évfordulóján. Román rövidfilmet, emlékezvén arra az időre, amikor magyarokkal együtt a Securitate börtönei a magyar eseményekkel rokonszenvező románokat is őrizték. "Varjúröptetés, - 1956 Bukarestben", ez a címe az alig félórás dokumentumnak, jellemzőül a korszellemre. A román demokraták mesélik el, milyen sztálini módszerekkel igyekeztek megfélemlíteni őket, akkor még Gheorghiu-Dej fogdmegjei.

Varjakat gyűjtöttek össze, gázolajjal permetezték be a szerencsétlen madarakat, meggyújtották őket, röptették föl a levegőbe. Rikácsolva hullottak vissza, apró robbanásokkal, így igyekezvén pánikot kelteni. Más hajdani román foglyok elmondták, országuk a magyar forradalomnak köszönheti, hogy Hruscsov "gesztust gyakorolva" megszabadította őket az orosz megszállóktól. Ezt aztán már a Gheorghiu-Dejt követő  Ceaucescu, miként használta föl, mesélték a román demokraták, az ő fogalmazásukban a "nacionalista kommunisták", rendszerük propagandájában. Úgy látszik minden nacionalizmus rokon módszerekkel él.

Szerző