Előfizetés

Brutális születésnap: halálra verte 88 éves lakótársát

Halálra verte idős lakótársát egy esztergomi férfi, a rendőrök őrizetbe vették - közölte Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vasárnap reggel a rendőrség honlapján. A police.hu-n az olvasható, hogy a férfit pont a születésnapján érte a halál.

A közlemény szerint a bűncselekmény szombat délután történt. A 45 éves esztergomi férfi közös otthonukban bántalmazta a 88 éves férfit. A rendőrség halált okozó testi sértés megalapozott gyanúja miatt nyomoz, a 45 éves esztergomi férfit gyanúsítottként hallgatták ki, aki nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését.

Olaszország megüzente a háborút

Publikálás dátuma
2015.05.24. 10:35

Száz évvel ezelőtt üzent nekünk hadat Olaszország. A király manifesztuma népeihez és Olaszország árulásáról. A Nagy Háború napról napra

A ,,Budapesti Közlöny" vasárnapi rendkívüli száma jelenti:

Bécsből jelentik: Az olasz nagykövet ma délután fél 4 órakor megjelent a közös külügyminiszternél és átnyújtotta neki Olaszország hadüzenetét. Az olasz királyi nagykövet által a cs. és kir. külügyek" és a cs. és kir. ház miniszterének átadott hadüzenet szövege a következő:

Fennkölt uralkodója, a király őfelsége parancsának megfelelően alulírott olasz királyi nagykövetnek van szerencsém az osztrák-magyar külügyminiszter úr őexcellenciájának a következő közlést átnyújtani:

E hó 4.-én tudtul adattak a cs. és kir. kormánynak ama súlyos okok, amelyek miatt Olaszország, igaz jogában bizakodva, semmisnek és e naptól fogva hatálytalannak jelentette ki Ausztria-Magyarországgal való szövetségi szerződését, amelyet a cs. és kir. kormány megsértett és e tekintetben újból visszanyerte teljes cselekvési szabadságát. A királyi kormány, szilárdan eltökélve arra, hogy minden rendelkezésérc álló eszközzel gondoskodik az olaszt jogok és érdekek védelméről, nem vonhatja ki magát azon kötelezettsége alól, hogy nemzeti aspirációi teljesítése céljából minden jelenlegi és jövőbeli fenyegetéssel szemben megtegye azon intézkedéseket, amelyeknek megtételére az események késztetik.

Őfelsége kijelenti, hogy holnaptól kezdve Ausztria-Magyarországgal szemben hadiállapotban levőnek tekinti magát.

Alulírottnak van szerencséje egyidejűen közölni a külügyminiszter úr őexcellenciájával, hogy a római cs. és kir. nagykövetnek még ma rendelkezésére bocsátják az útleveleket és hálás volna őexcellenciájának, ha az ő részére is kiadatnának az útlevelek.

A király a Monarchia népeihez

A „Budapesti Közlöny" vasárnapi rendkívüli száma a következő királyi kéziratokat közli:

Kedves gróf Tisza! Megbízom Önt, hogy népeimhez intézett mellékelt manifesztumom kihirdetése iránt intézkedjék.

Kelt Bécsben, 1915. évi május hó 23-án".' FERENC JÓZSEF, s. k.

Gróf Tisza István, s. k.

 

Népeimhez!

Olaszország királya háborút üzent.

Az olasz királyság olyan hitszegést követett el két szövetségesével szemben, aminőre nincsen példa a történelemben.

Több mint harminc évig tartó szövetséges viszony után, amelyben növelhette erejét és nem sejtett virágzásra emelkedhetett, cserbenhagyott Olaszország a veszély percében és kibontott lobogóval ment át az ellenség táborába.

Mi nem fenyegettük Olaszországot, nem ejtettünk csorbát tekintélyén, nem érintettük becsületét és érdekeit; híven teljesítettük mindig szerződés kötelezettségeinket és védelmünkben részesíti tűik, amidőn hadra kelt.

Még többet tettünk: amidőn Olaszország sóvár pillantásait a mi határaink felé vetette, a szerződéses viszony és a béke fönntartásának céljából nagy és fájdalmas áldozatokra határoztuk el magunkat, olyan áldozatokra, amelyek mélyen érintették atyai szívünket.

Olaszország azt hitte, hogy kizsákmányolhatja a pillanatot; kapzsisága nem volt kielégíthető.

Be kell tehát a végzetnek teljesednie. Tíz havi óriási küzdelemben és fennkölt szövetségesem hadaival való hűséges fegyverbarátságban győzelmesen állották meg seregeim helyüket az északi hatalmas ellenséggel szemben.

A délről alattomban támadó új ellenség nem új ellenfelünk. Novara. Mortara, Kustozza és Lissa nagy emlékezete — ifjúkoromnak megannyi büszkesége —, valamint Radetzkynek, Albright főhercegnek és Tegetthoffnak szárazföldi és tenger, haderőmben élő szelleme arról biztost, hogy a monarchia határát délfelé is sikerrel fogjuk megvédeni.

Üdvözlöm harcban kipróbált, diadaltól övezett csapataimat, bízom bennük és vezéreikben és bízom népeimben, akik példátlan áldozatkészségükért fogadják atyai köszönetemet.

A Mindenható áldja meg zászlóinkat és vegye oltalmába igazságos ügyünket.

Kelt Bécsben, 1915. évi május hó 23-án.

FERENC JÓZSEF e. k.

Gróf Tisza István s. k.

Olaszország megüzente a háborút

Publikálás dátuma
2015.05.24. 10:35

Száz évvel ezelőtt üzent nekünk hadat Olaszország. A király manifesztuma népeihez és Olaszország árulásáról. A Nagy Háború napról napra

A ,,Budapesti Közlöny" vasárnapi rendkívüli száma jelenti:

Bécsből jelentik: Az olasz nagykövet ma délután fél 4 órakor megjelent a közös külügyminiszternél és átnyújtotta neki Olaszország hadüzenetét. Az olasz királyi nagykövet által a cs. és kir. külügyek" és a cs. és kir. ház miniszterének átadott hadüzenet szövege a következő:

Fennkölt uralkodója, a király őfelsége parancsának megfelelően alulírott olasz királyi nagykövetnek van szerencsém az osztrák-magyar külügyminiszter úr őexcellenciájának a következő közlést átnyújtani:

E hó 4.-én tudtul adattak a cs. és kir. kormánynak ama súlyos okok, amelyek miatt Olaszország, igaz jogában bizakodva, semmisnek és e naptól fogva hatálytalannak jelentette ki Ausztria-Magyarországgal való szövetségi szerződését, amelyet a cs. és kir. kormány megsértett és e tekintetben újból visszanyerte teljes cselekvési szabadságát. A királyi kormány, szilárdan eltökélve arra, hogy minden rendelkezésérc álló eszközzel gondoskodik az olaszt jogok és érdekek védelméről, nem vonhatja ki magát azon kötelezettsége alól, hogy nemzeti aspirációi teljesítése céljából minden jelenlegi és jövőbeli fenyegetéssel szemben megtegye azon intézkedéseket, amelyeknek megtételére az események késztetik.

Őfelsége kijelenti, hogy holnaptól kezdve Ausztria-Magyarországgal szemben hadiállapotban levőnek tekinti magát.

Alulírottnak van szerencséje egyidejűen közölni a külügyminiszter úr őexcellenciájával, hogy a római cs. és kir. nagykövetnek még ma rendelkezésére bocsátják az útleveleket és hálás volna őexcellenciájának, ha az ő részére is kiadatnának az útlevelek.

A király a Monarchia népeihez

A „Budapesti Közlöny" vasárnapi rendkívüli száma a következő királyi kéziratokat közli:

Kedves gróf Tisza! Megbízom Önt, hogy népeimhez intézett mellékelt manifesztumom kihirdetése iránt intézkedjék.

Kelt Bécsben, 1915. évi május hó 23-án".' FERENC JÓZSEF, s. k.

Gróf Tisza István, s. k.

 

Népeimhez!

Olaszország királya háborút üzent.

Az olasz királyság olyan hitszegést követett el két szövetségesével szemben, aminőre nincsen példa a történelemben.

Több mint harminc évig tartó szövetséges viszony után, amelyben növelhette erejét és nem sejtett virágzásra emelkedhetett, cserbenhagyott Olaszország a veszély percében és kibontott lobogóval ment át az ellenség táborába.

Mi nem fenyegettük Olaszországot, nem ejtettünk csorbát tekintélyén, nem érintettük becsületét és érdekeit; híven teljesítettük mindig szerződés kötelezettségeinket és védelmünkben részesíti tűik, amidőn hadra kelt.

Még többet tettünk: amidőn Olaszország sóvár pillantásait a mi határaink felé vetette, a szerződéses viszony és a béke fönntartásának céljából nagy és fájdalmas áldozatokra határoztuk el magunkat, olyan áldozatokra, amelyek mélyen érintették atyai szívünket.

Olaszország azt hitte, hogy kizsákmányolhatja a pillanatot; kapzsisága nem volt kielégíthető.

Be kell tehát a végzetnek teljesednie. Tíz havi óriási küzdelemben és fennkölt szövetségesem hadaival való hűséges fegyverbarátságban győzelmesen állották meg seregeim helyüket az északi hatalmas ellenséggel szemben.

A délről alattomban támadó új ellenség nem új ellenfelünk. Novara. Mortara, Kustozza és Lissa nagy emlékezete — ifjúkoromnak megannyi büszkesége —, valamint Radetzkynek, Albright főhercegnek és Tegetthoffnak szárazföldi és tenger, haderőmben élő szelleme arról biztost, hogy a monarchia határát délfelé is sikerrel fogjuk megvédeni.

Üdvözlöm harcban kipróbált, diadaltól övezett csapataimat, bízom bennük és vezéreikben és bízom népeimben, akik példátlan áldozatkészségükért fogadják atyai köszönetemet.

A Mindenható áldja meg zászlóinkat és vegye oltalmába igazságos ügyünket.

Kelt Bécsben, 1915. évi május hó 23-án.

FERENC JÓZSEF e. k.

Gróf Tisza István s. k.