Adópolitika: Orbánnak fegyveresek kellenek?

Publikálás dátuma
2015.07.24. 11:38
FOTÓ: Tóth Gergő/Népszava
Egyelőre talány, mit is akar kezdeni a kormány az adóhivatallal, még maguk a szakértők sem tudják, lesz-e valóban irányváltás. Szakmailag - mondják a Népszava forrásai - semmi nem indokolja a beharangozott strukturális váltást; adóügyekben feltehetően nem is erről van szó. 

Az Orbán-kormánynak eddig is megvolt minden lehetősége arra, hogy belenyúljon olyan dolgokba, amelyek különösen „érdeklik”. Vida Ildikó ennek nem lehetett akadálya, mondják a helyzetet ismerő forrásaink, mivel az elnök asszony eddig is lojális volt a miniszterelnökhöz, s bár tudta, hogy a Simicska-Orbán háborúnak az ő szempontjából csak egy vége lehet, mégsem tett egyetlen olyan lépést sem, amely árthatott volna a kormány fejének.

Az adópolitika változatlanságára utal az is – lehet ugyan, hogy csak átmenetileg -, hogy a vezetői szerepet Varga Árpádra bízták, aki régi motoros, már a rendszerváltás előtt is adóhivatali dolgozó volt, és akit szintén megbízható, jó szakembernek tartanak azok, akik teljes mértékben átlátják a hivatalt és az adópolitika teljes rendszerét.

Ami a napokban hírré vált elvándorlást illeti, informátorunk szerint nem a Vida utáni helyzetre való készülődés eredménye, sokkal inkább az alacsony fizetések miatt következett be. A Népszava is beszámolt róla, hogy a fizetések lassan hét éve változatlanok és a beígért életpálya modell sem készült el.

De tényleg: mit akarhat a kabinet a NAV-val? Miről beszélt Varga Mihály, vagy Lázár János? A gombhoz keresik a kabátot, azaz a Simicska-barát Vida eltávolításához a látszólagos elvi hátteret, vagy van egy megfontolás is?

Lapunk több oldalról is igyekezett információkat szerezni, de többnyire csak bizonytalan válaszokat kapott. Amiből persze az is következik – állítják a hozzáértők -, hogy megfontolt, kidolgozott új koncepció nem nagyon lehet, hiszen arról a szakmabeliek biztosan értesültek volna; olyan filozófiai és adópolitikai „rendszerváltás” elképzelhetetlen, amelyből épp a főszereplők tudását hagynák ki. A Népszavát több forrásból ugyanakkor arról tájékoztatták, hogy a kormány egyáltalán nem bánná, ha direkt módon a kezébe kerülne a vám-és pénzügyőri részleg; vagyis újra külön szervezetként működne ez a fegyveres testület. Így összevontan ugyanis felesleges áttételen keresztül juthatnak el olyan utasítások, amelyek akkor hatékonyak, ha minél kevesebb ember értesül róluk. Orbán, állítják, szívesen látná, ha a kabinet közelébe kerülne ez a titkosszolgálati jogosítványokkal is felruházott szervezet. Hogy pontosan mire is használná, vagy használhatná a kormány az újra függetlenedő vámosokat, pénzügyőröket, vagyis a fegyveres testületet, milyen feladatot kapnának a hatékonyabb adórendszer kialakításában, nos, ennek megválaszolását forrásaink a fantáziánkra bízták.

Szerző

Precedensértékű ítélet Strasbourgban

Publikálás dátuma
2015.07.24. 10:58
Illusztráció: Thinkstock
Precedens értékű ítéletet hozott a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság a meleg párok ügyében: olasz párok által indított perben kimondta, hogy Olaszország megsérti az emberi jogokat azáltal, hogy nem teszi lehetővé a hivatalos párkapcsolatot melegek számára – közölte a pozsonyi Új Szó.

Az Emberi Jogi Bíróság az Oliari kontra Olaszország perben hozott ítéletet, amelyben három meleg pár perelte az államot azért, mert szerintük megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkelyét, amely kimondja a magánélet és a család védelmét azzal, hogy nem teszi számukra lehetővé a tartós és stabil partnerkapcsolatuk semmilyen jogi formában történő legalizálását. A strasbourgi bíróság szerint a „tényleges partnerkapcsolatuk a családi élet fogalmába tartozik”, amely az egyezmény védelme alá esik.

Petőcz Kálmán emberi jogi szakértő szerint a bíróság ítélete az Európa Tanács valamennyi tagállamára, így Szlovákiára nézve is kötelező, de nem következik belőle, hogy azonnal törvényt kell hozni a melegek párkapcsolatáról. „Az ítélet azt jelenti, hogy ha Szlovákiában elindítanak egy hasonló pert, akkor szlovák bíróság már nem hozhat más ítéletet – magyarázta lapunknak a strasbourgi írtélet jelentőségét Petőcz. – Ha nem lenne ez a döntés, akkor ha valaki el is jutott volna a szlovák Alkotmánybíróságig – ismerve a bíróság ítélkezési gyakorlatát – valamilyen homályos döntésre számíthatott volna. Így most már a szlovák bíróság sem mondhat mást.” A döntés azt is jelenti, hogy a szlovák jogrend nincs összhangban az európai emberi jogi egyezménnyel. „A szlovák jogrend ugyan több más területen sincs összhangban az egyezménnyel, de ezt egy bíróságnak ki kell mondania” – véli a szakember.

Az igazságügyi minisztérium nem válaszolt arra a kérdésünkre, hogy ők nem kezdeményezik-e a melegek regisztrált partnerségét lehetővé tevő jogszabály megalkotását. A strasbourgi ítéletet is óvatosabban magyarázzák.

Marica Pirošíková, aki Szlovákiát képviseli az emberi jogi bíróság előtt, figyelmeztet, hogy az ítélet csak jogerőre emelkedés után válik kötelező érvényűvé. „Egyelőre csak a héttagú tanács ítéletéről  beszélünk, amely még nem jogerős – írta lapunknak Pirošíková. – Az olasz kormány még kérheti, hogy az ügyet vizsgálja meg a 17 tagú nagytanács is.” Ugyanakkor szerinte figyelembe kell venni azt is, hogy az olasz és a szlovák helyzet nem teljesen azonos.

Szerző

Precedensértékű ítélet Strasbourgban

Publikálás dátuma
2015.07.24. 10:58
Illusztráció: Thinkstock
Precedens értékű ítéletet hozott a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság a meleg párok ügyében: olasz párok által indított perben kimondta, hogy Olaszország megsérti az emberi jogokat azáltal, hogy nem teszi lehetővé a hivatalos párkapcsolatot melegek számára – közölte a pozsonyi Új Szó.

Az Emberi Jogi Bíróság az Oliari kontra Olaszország perben hozott ítéletet, amelyben három meleg pár perelte az államot azért, mert szerintük megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkelyét, amely kimondja a magánélet és a család védelmét azzal, hogy nem teszi számukra lehetővé a tartós és stabil partnerkapcsolatuk semmilyen jogi formában történő legalizálását. A strasbourgi bíróság szerint a „tényleges partnerkapcsolatuk a családi élet fogalmába tartozik”, amely az egyezmény védelme alá esik.

Petőcz Kálmán emberi jogi szakértő szerint a bíróság ítélete az Európa Tanács valamennyi tagállamára, így Szlovákiára nézve is kötelező, de nem következik belőle, hogy azonnal törvényt kell hozni a melegek párkapcsolatáról. „Az ítélet azt jelenti, hogy ha Szlovákiában elindítanak egy hasonló pert, akkor szlovák bíróság már nem hozhat más ítéletet – magyarázta lapunknak a strasbourgi írtélet jelentőségét Petőcz. – Ha nem lenne ez a döntés, akkor ha valaki el is jutott volna a szlovák Alkotmánybíróságig – ismerve a bíróság ítélkezési gyakorlatát – valamilyen homályos döntésre számíthatott volna. Így most már a szlovák bíróság sem mondhat mást.” A döntés azt is jelenti, hogy a szlovák jogrend nincs összhangban az európai emberi jogi egyezménnyel. „A szlovák jogrend ugyan több más területen sincs összhangban az egyezménnyel, de ezt egy bíróságnak ki kell mondania” – véli a szakember.

Az igazságügyi minisztérium nem válaszolt arra a kérdésünkre, hogy ők nem kezdeményezik-e a melegek regisztrált partnerségét lehetővé tevő jogszabály megalkotását. A strasbourgi ítéletet is óvatosabban magyarázzák.

Marica Pirošíková, aki Szlovákiát képviseli az emberi jogi bíróság előtt, figyelmeztet, hogy az ítélet csak jogerőre emelkedés után válik kötelező érvényűvé. „Egyelőre csak a héttagú tanács ítéletéről  beszélünk, amely még nem jogerős – írta lapunknak Pirošíková. – Az olasz kormány még kérheti, hogy az ügyet vizsgálja meg a 17 tagú nagytanács is.” Ugyanakkor szerinte figyelembe kell venni azt is, hogy az olasz és a szlovák helyzet nem teljesen azonos.

Szerző