Előfizetés

Szulejmán sírja - A szultán türbéje kerülhetett elő Szigetvárnál

Publikálás dátuma
2015.12.09. 16:08
. Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központjának igazgatója (j), Hóvári János, a Zríny
Szulejmán szultán síremlékének (türbéjének) maradványait fedezhették fel magyar tudósok Szigetvár mellett - jelentették be a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TIKA) Budapesti Programkoordinációs Irodájának sajtótájékoztatóján.

Egy unikális oszmán kori települést sikerült megtalálni

Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem Kelet-Mediterrán és Balkán Tudományok Központjának igazgatója kijelentette: minden valószínűség szerint I. Szulejmán szultán sírhelyét, az egykori mauzóleumot, valamint egy unikális oszmán kori települést sikerült megtalálniuk a szigetvár-turbéki szőlőhegyen. Ahhoz azonban, hogy teljes bizonyossággal ki lehessen jelenteni, hogy a türbét találták meg, fel kell tárni a többi épület maradványait is és tisztázni szükséges egymáshoz való viszonyukat - jegyezte meg a kutatócsoport vezetőjeként is dolgozó szakember. Ali Uzay Peker, a Közel-keleti Műszaki Egyetem professzora kiemelte, hogy a legfontosabb egy oszmán kori település felfedezése; a türbe is ennek része. Az építészettörténész szerint a magyar kutatók nagyon komoly munkát tettek le az asztalra: ők a magyar és német nyelvű, a törökök pedig az oszmán forrásokat tekintették át.

A maradványok egy szultáni építményhez tartoztak

Sakir Fakili

Sakir Fakili

Egyértelmű, hogy a most feltárt maradványok egy szultáni építményhez tartoztak 16. századi oszmán díszítésekkel, de azt még nem lehet bizonyossággal megmondani, hogy melyik épület a türbe és melyik a dzsámi - hangsúlyozta Ali Uzay Peker. Sakir Fakili, a Török Köztársaság budapesti nagykövete hangsúlyozta: a közös erőből végzett kutatás a magyar-török történelem és kulturális örökség fontos időszakát tárja fel. Kiemelte: az 1520 és 1566 között uralkodott szultán türbéje utáni kutatás mellett először sikerült egy török alapítású magyarországi település maradványait feltárni. Mint emlékeztetett, 2016 I. Szulejmán és Zrínyi Miklós halálának 450. évfordulója lesz, melyre számos megemlékezést terveznek. Ezek a programok a már egyébként is közel álló török és magyar népet még közelebb fogják hozni egymáshoz. 

Szigetvár ostroma mást jelent a magyaroknak és a törököknek 

Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója I. Szulejmánról szólva felidézte: a szultánt az Oszmán Birodalom egyik legnagyobb hódítójaként tartják számon: tizenhárom hadjáraton vezette katonáit; emellett államférfiként is jelentős szerepet játszott, megújította a jogrendszert, a vallási életet, az oktatást, konszolidálta a birodalom területén élő kisebbségek helyzetét. 1520-as trónra lépésekor a birodalom 1,5 millió négyzetkilométerre terjedt ki, 1566-ra pedig már 2,5 millió négyzetkilométerre nőtt. Szigetvár ostroma mást jelent a magyaroknak és a törököknek - hangsúlyozta Fodor Pál, hozzátéve: a közös emlékezet jegyében kezdtek komplex kutatásba I. Szulejmán türbéjének és a mellette állt kisvárosnak a felkutatásában, először a TIKA, ettől az évtől pedig a magyar állam finanszírozásában is. Fodor Pál hozzátette: számos történeti kérdés is megoldásra vár még, nem ismerni még pontosan az ostrom menetrendjét - a források ebben eltérnek -, és nem tudni egészen biztosan azt sem, melyik napon halt meg a szultán és milyen körülmények között temették el. Pap Norbert az eddigi munkáról elmondta: az évek óta zajló kutatásokban a fordulatot az hozta, hogy a geográfiai megközelítést helyezték a középpontba. A 2014 őszén a turbéki szőlőhegyen kezdődött vizsgálatok alapját az jelentette, hogy a szigetvári Barátság parkban, valamint a turbéki Segítő Boldogasszony templomban végzett korábbi ásatások nem jártak sikerrel. A korábbi vizsgálatok nem helyeztek hangsúlyt a történeti forrásokban fellelhető földrajzi információkra és arra, hogy a táj képe megváltozott az elmúlt évszázadokban.

A megtalált épületegyüttesben temethették el a szultán belső szerveit

Tájrekonstrukciót végeztek 1566-ra és 1689-re, a város elpusztulásának idejére fókuszálva. Kiderült, hogy a táj sokkal vizesebb volt, mint ma. A levéltári kutatás valószínűsítette, hogy a szigetvári vártól 4-5 kilométerre északkeletre, egy dombtetőn kell keresni, ahol 450 évvel ezelőtt szőlő és gyümölcsös volt. Ott kutattak, ahol az 1970-es években lakossági bejelentésre már voltak ásatások, 1982-re azonban arra jutottak, hogy török őrtorony állhatott ott. Most viszont kimondhatták, hogy ott oszmán kori település volt nagy épületekkel - fejtette ki Pap Norbert. "Nyolc méterre a feltételezett türbétől egy nagyobb épület van, ahol egy dzsámi állhatott és a közelben egy dervis kolostor maradványai is találhatóak. Az épületegyüttest árok veszi körül" - mondta a kutató. Hangsúlyozta, hogy minden információ és jel egy irányba mutat, a megtalált épületegyüttes I. Szulejmán türbéjét foglalja magába, ide temethették a szultán belső szerveit.

Mintaszerű volt az együttműködés a török hatóságokkal

Az ásatásokon több mint negyven ember dolgozik, a vezető régész Hancz Erika és különösen fontos szerepet játszott egy másik kutató, Kitanics Máté is. Pap Norbert szerint mintaszerű volt az együttműködés a török hatóságokkal, köszönetet mondott a TIKA támogatásáért. Pap Norbert felidézte, hogy 2010 végén Pécsett Hóvári János későbbi ankarai nagykövettel és Kolovics János szigetvári polgármesterrel elhatározták: a szigetvári vár 1566-os ostromával kapcsolatos tudást továbbfejlesztik, beruházásokat kezdeményeznek ennek érdekében. A következő években kutatási szerződés született a török féllel. Mahmut Cevik, a TIKA balkáni és kelet-európai osztályának vezetője közölte: 2010 óta végeznek a közös történelem szempontjából fontos kutatásokat. "A mostani projektet mindkét ország kormánya támogatta, a magyar és a török oldalon is megvolt a kellő érzékenység új dolgok értékelésére" - tette hozzá.

I. (Nagy) Szulejmán török szultán portréja 

I. Szulejmán török szultán, az oszmán Török Birodalom legnagyobb uralkodója 1494. november 6-án született Trabzonban I. Szelim egyetlen fiaként. Hétéves korától oktatták nyelvekre, tudományra és katonai ismeretekre, gyakorlati tapasztalatait tartományok kormányzásával szerezte. A török birodalom addigra kiheverte a Tamerlántól elszenvedett, száz évvel korábbi vereséget és szédületes iramban terjeszkedett Kelet felé: Szelim eltiporta a mamelukokat, elfoglalta Egyiptomot és Szíriát, majd döntő vereséget mért a perzsákra. A huszonhat éves Szulejmán 1520-ban lépett apja örökébe. (Ezen a néven az első szultánt a török történetírók nem veszik számításba: a Timur által legyőzött I. Bajezid Szulejmán nevű fiát ugyan uralkodónak kiáltották ki, de Músza nevű bátyja legyőzte és kivégeztette, később ővele ugyanezt tette testvére, Mehmed szultán. Annak érdekében, hogy a szultáni családban ilyen véres belharcok ne történjenek ezután, az új szultán uralkodásának kezdetén gyakran kivégeztette összes testvérét, azaz lehetséges versenytársait.)

A harcias kedvű új szultán nyomban hódító hadjáratokat indított: 1521-ben bevette a déli végvárrendszer legfontosabb láncszemét, azt a Nándorfehérvárt (Belgrádot), ahol 1456-ban II. Mohamed még kudarcot vallott. A következő évben elfoglalta az Egyiptom és Anatólia közti tengeri utat ellenőrző Rodosz szigetét a johannita lovagoktól. A gyászos emlékezetű mohácsi csatában, 1526. augusztus 29-én megsemmisítette a magyar seregeket, de a védtelen Budát csak feldúlta és kirabolta. Szulejmán ezután állandó és döntő befolyást gyakorolt a magyar történelemre: a kettős királyválasztás után Szapolyai Jánost támogatta a Habsburgok ellenében, mert végső célja Bécs elfoglalása volt. 1529-ben és 1532-ben is hatalmas sereggel vonult át az országon, de a császárvárost nem sikerült bevennie.

Szulejmán az ősi rivális, Perzsia ellen vezetett 1534-35. évi hadjárata során elfoglalta Bagdadot, az iszlám világ egykor legragyogóbb városa ezután Isztambul árnyékában hanyatlásnak indult. A perzsa szafavidák ellen még kétszer szállt hadba, 1548-49-ben és 1555-ben, az ekkor kötött béke biztosította a megszerzett hódításokat: Arméniát és a kijáratot a Perzsa-öbölhöz. Szulejmán Észak-Afrika hatalmas területeit - Tripolit, Tuniszt, Algériát és Marokkót is - bekebelezte. A szolgálatába fogadott Rőtszakállú Hajreddin tuniszi pasa (kalózvezér) megverte a spanyol-velencei egyesült flottát, így a Földközi-tenger keleti részét néhány évtizedre (az 1571-es lepantói csatáig) a törökök uralták. Az oszmánok 1565-ben megpróbálkoztak a stratégiai fekvésű Málta elfoglalásával is, de a négy hónapos ostrom végül kudarccal zárult.

A magyar hadszíntéren 1541-ben jelent meg ismét Szulejmán: kardcsapás nélkül, csellel elfoglalta Buda várát, s vele a Duna-Tisza közének jelentős részét, 150 éves hódoltságba döntve az immár három részre szakadt, kiszolgáltatott ország elfoglalt területeit. 1543-ban újabb hadjáratot vezetett, ekkor került török kézre Siklós, Pécs, Székesfehérvár és Esztergom. Hogy megakadályozza Ferdinánd és János Zsigmond birtokai, azaz Magyarország és Erdély egyesülését, 1551-52-ben seregei újabb nagy területeket foglaltak el, bevették Szolnokot és Temesvárt is, bár Eger ostroma kudarccal végződött. (Hódításaival Szulejmán jelentősen hozzájárult az önálló Erdélyi Fejedelemség létrejöttéhez is.) Utolsó nagy vállalkozása is Magyarország ellen irányult: 1566. szeptember 6-án Szigetvár elhúzódó ostroma közben halt meg. Halálát a sereg elől eltitkolták, a vár bevétele után belső részeit Szigetvár mellett temették el, föléjük szentélyt emeltek.

I. Szulejmán minden kétséget kizáróan a török birodalom legkiválóbb uralkodója volt, aki kiérdemelte a Nagy melléknevet. Hazájában fellendítette az ipart és a kereskedelmet, hidakat, utakat, vízvezetékeket és mecseteket építtetett. Ez utóbbiak közül a legpompásabb a Szulejmán-mecset Isztambulban, ahová magát a szultánt is eltemették. A törököknél Törvényhozóként (Kánuni) emlegetik, mert parancsára készült el az iszlám vallásjog, a saría által nem szabályozott élethelyzetekre vonatkozó világi törvénykönyv. Nemcsak kiváló hadvezér, hanem a kor viszonyai között igazságos fejedelem volt, aki tisztségviselőit nem származás vagy vagyon, hanem érdem alapján választotta. Viszonylag toleráns volt birodalmában a keresztények és zsidók iránt, utóbbiak üldözését be is tiltotta. Pártolta a tudományokat és művészeteket, számos tehetségnek biztosított támogatást. Kiváló költő is volt, aki a török mellett arabul és perzsa nyelven verselt.

Háremének kedvenc hölgye a szláv származású szép rabszolganő, Hürrem volt (az utókor Tiziano festményéről ismeri igéző vonásait), akit több évszázados hagyománnyal szakítva, a birodalom népeinek legnagyobb megdöbbenésére feleségül vett, majd egy újabb hagyományt megtörve fiaival együtt idős korában is maga mellett tartott ahelyett, hogy egy távoli tartományba száműzte volna. Hürrem az intrikákban is tehetséges volt: elérte, hogy Szulejmán kivégeztesse Musztafa nevű fiát. Szulejmán utolsó éveit azonban megkeserítette fiainak (Bajezid és Musztafa) vetélkedése, amelynek végén Bajezid kapta meg a selyemfonalat. Szigetvárott azon a helyen, ahol egykor a szultán sátra állott, 1994-ben felavatták Szulejmán emlékművét és a Magyar-Török Barátság parkot. Az emlékmű hatalmas vihart kavart, ezért 1997-ben felállították itt a várvédő Zrínyi Miklós emlékművét is, így az egykori ellenfelek szobra ma már a két nép barátságát hirdeti.

Kivel szemben?

Európa ma a migráció, és a párizsi merényletek körüli vitáktól hangos. Eközben jövője két legerősebb pártcsaládjának, a jobboldalt képviselő Néppártnak és a baloldalt reprezentáló Szociáldemokratáknak a kezében van. A helyzet pedig, némileg rendhagyó módon úgy áll, hogy a migrációs vita nem is a jobb és a baloldal közé vert éket, mint inkább magukban a pártcsaládokban indukált törésvonalakat. Ez pedig a jobb és a baloldal, a tőke és a munka ellenérdekű viszonyának az adott helyzethez igazodó értelmezését követeli meg, mégpedig két körülménynek: a globális versenynek, és az ebben a versenyben magát egyenrangú résztvevőként meghatározni kívánó Európai entitásnak a nyomatékos figyelembe vételével. Amikor az Európai Uniónak (EU) e zűrzavaros időkben önmagáról kell bizonyságot tennie, akkor döntően esik latba, hogy pártcsaládjai Európa egységéért képesek-e a pártpreferenciák felülírásával közösen kiállni. A migráció a maga különös és szokatlan módján épp arra vetett fényt, hogy az EU jelen állapotában önerőből, érdekeit belső erőforrásainak mozgósítása révén nem képes érvényre juttatni. Vagyis még nem egy kész, önálló arculattal bíró politikai alakzat. S hogy ezért pártcsaládjai progresszív, az Európa-ethoszt képviselő részeinek az a hivatása, hogy az EU-t szervezettségében egy a jelenlegi állapotát meghaladó entitássá, nevezzük nevén, Európai Egyesült Államokká (EEÁ) szervezze. E nagy formátumú feladat véghezvitelének elengedhetetlen feltétele pedig, többek között egy, a kivitelezést vezérelni képes Európa-vízió. A több Európát jelszóban összefoglalható program tehát az a vízválasztó, amely a pártcsaládok közötti hagyományos ellentéteket a pártcsaládoknak az Európa projekthez (EEÁ) való viszonyával (azt vállaló, vagy elutasító) politikájával egészíti ki. Ettől függően születnek eltérő válaszok arról, hogy az EU-nak egy integrált, erős központi kormánnyal kell-e rendelkeznie vagy, hogy szuverén nemzetállamok laza konföderációjaként stagnáljon tovább. Miközben egyesek hang(zat)os érvekkel állnak ki az utóbbi mellett, mondván az EU a nemzeti szuverenitást veszélyezteti, aközben a migráció az EU-t a külső és/vagy a belső határainak a megerősítése közti választásra kényszeríti. Mint látjuk valós központi kormányzat nélkül a schengeni határok tényleges államhatárokká tétele nem lehetséges, ellenben erősödik a belső határok visszaállításának kényszere. Ami az EU halálát hozhatja. Kérdés, hogy a jelenlegi döntéshozatali mechanizmus eredményezheti-e a migráció csillapítását, feltartóztatását. Vagy erre is csak akkor lesz lehetőség, ha az EU, mint állam (EEÁ), egy integrált, cselekvő kész kormányzati grémiummal rendelkezik majd? Amely közös államként, egyfelől belső struktúrája révén biztosítja minden népe nemzeti léthez való jogát, másfelől államiságának külső szerkezete, entitása védetté is teszi az ilyen váratlan és nem kívánt migrációs jelenségekkel szemben. Minden pártcsaládot megosztott a migráció jelensége. S Európa jövője Párizs után még inkább az európai minőségű jobb és baloldali pártcsaládjainak a kezében van. Orbán Viktornak nem a baloldallal, kell a „legnehezebb csatáit” megvívnia, eszébe sem jut, hogy a válság megoldását Európa erősítésében keresse.

Kivel szemben?

Európa ma a migráció, és a párizsi merényletek körüli vitáktól hangos. Eközben jövője két legerősebb pártcsaládjának, a jobboldalt képviselő Néppártnak és a baloldalt reprezentáló Szociáldemokratáknak a kezében van. A helyzet pedig, némileg rendhagyó módon úgy áll, hogy a migrációs vita nem is a jobb és a baloldal közé vert éket, mint inkább magukban a pártcsaládokban indukált törésvonalakat. Ez pedig a jobb és a baloldal, a tőke és a munka ellenérdekű viszonyának az adott helyzethez igazodó értelmezését követeli meg, mégpedig két körülménynek: a globális versenynek, és az ebben a versenyben magát egyenrangú résztvevőként meghatározni kívánó Európai entitásnak a nyomatékos figyelembe vételével. Amikor az Európai Uniónak (EU) e zűrzavaros időkben önmagáról kell bizonyságot tennie, akkor döntően esik latba, hogy pártcsaládjai Európa egységéért képesek-e a pártpreferenciák felülírásával közösen kiállni. A migráció a maga különös és szokatlan módján épp arra vetett fényt, hogy az EU jelen állapotában önerőből, érdekeit belső erőforrásainak mozgósítása révén nem képes érvényre juttatni. Vagyis még nem egy kész, önálló arculattal bíró politikai alakzat. S hogy ezért pártcsaládjai progresszív, az Európa-ethoszt képviselő részeinek az a hivatása, hogy az EU-t szervezettségében egy a jelenlegi állapotát meghaladó entitássá, nevezzük nevén, Európai Egyesült Államokká (EEÁ) szervezze. E nagy formátumú feladat véghezvitelének elengedhetetlen feltétele pedig, többek között egy, a kivitelezést vezérelni képes Európa-vízió. A több Európát jelszóban összefoglalható program tehát az a vízválasztó, amely a pártcsaládok közötti hagyományos ellentéteket a pártcsaládoknak az Európa projekthez (EEÁ) való viszonyával (azt vállaló, vagy elutasító) politikájával egészíti ki. Ettől függően születnek eltérő válaszok arról, hogy az EU-nak egy integrált, erős központi kormánnyal kell-e rendelkeznie vagy, hogy szuverén nemzetállamok laza konföderációjaként stagnáljon tovább. Miközben egyesek hang(zat)os érvekkel állnak ki az utóbbi mellett, mondván az EU a nemzeti szuverenitást veszélyezteti, aközben a migráció az EU-t a külső és/vagy a belső határainak a megerősítése közti választásra kényszeríti. Mint látjuk valós központi kormányzat nélkül a schengeni határok tényleges államhatárokká tétele nem lehetséges, ellenben erősödik a belső határok visszaállításának kényszere. Ami az EU halálát hozhatja. Kérdés, hogy a jelenlegi döntéshozatali mechanizmus eredményezheti-e a migráció csillapítását, feltartóztatását. Vagy erre is csak akkor lesz lehetőség, ha az EU, mint állam (EEÁ), egy integrált, cselekvő kész kormányzati grémiummal rendelkezik majd? Amely közös államként, egyfelől belső struktúrája révén biztosítja minden népe nemzeti léthez való jogát, másfelől államiságának külső szerkezete, entitása védetté is teszi az ilyen váratlan és nem kívánt migrációs jelenségekkel szemben. Minden pártcsaládot megosztott a migráció jelensége. S Európa jövője Párizs után még inkább az európai minőségű jobb és baloldali pártcsaládjainak a kezében van. Orbán Viktornak nem a baloldallal, kell a „legnehezebb csatáit” megvívnia, eszébe sem jut, hogy a válság megoldását Európa erősítésében keresse.