Előfizetés

Érdemes megbízható adósnak lenni

A megbízható adózói státusz megszerzése számos gyakorlati előnnyel jár, ezért érdemes mindent megtenni a pozitív NAV-minősítés eléréséért - hívja fel a vállalkozások figyelmét a Mazars.

A könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat közleményében ismerteti: 2016. január 1-jétől újdonságként került be az adózás rendjéről szóló törvénybe a megbízható adózói státusz. Az első minősítést az adózó előélete és 2016. első negyedéves adatai alapján végzi majd el az adóhatóság és egy negyedéven keresztül lesz érvényes. 

A megbízható adózói státusz számos előnnyel jár. Esetükben például a kiszabható adóbírság és mulasztási bírság felső határa a felére csökken. Ugyancsak jelentős könnyebbséget jelenthet az adóhatósági ellenőrzések hosszának 180 napban való maximálása, amelyet még a kapcsolódó vizsgálatokkal és a felettes szervek általi hosszabbítással sem léphet túl a NAV - hangsúlyozza a cég közleményében Szmicsek Sándor, a Mazars adópartnere.

A szakértő szerint a likviditási nehézségeket is könnyebben vészelhetik át azok, akik pozitív státuszba kerülnek, hiszen az adóhatóság által nyilvántartott 10-500 ezer forint közötti tartozásra évente egy alkalommal automatikus pótlékmentes részletfizetés kérhető.

Cash-flow szempontból még jelentősebb az a kedvezmény, hogy a jelenlegi 75 napos határidővel szemben 2017. január 1-jétől a megbízható adózók áfakiutalás iránti kérelmét az adóhatóság 45 napon belül, 2018. január 1-jétől pedig 30 napon belül teljesíti.

A bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a megbízható adózót a NAV mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő kitűzésével szólítja fel a kötelezettség teljesítésére, vagy a hiba javítására. Ez utóbbi alól azonban kivétel a foglalkoztatotti bejelentés és az ekaer-bejelentés elmulasztása.

Megbízható adózó csak olyan cégbejegyzésre kötelezett vagy áfa-regisztrált adóalany lehet, amely legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül, a tárgyévben és az azt megelőző öt évben megállapított összes adókülönbözete nem haladja meg tárgyévi adóteljesítményének 3 százalékát, valamint a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást (ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását).

További feltétel, hogy a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt, nem állt adószámfelfüggesztés, vagy adószámtörlés, illetve fokozott adóhatósági felügyelet alatt, nincs 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása, a rá kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg tárgyévi adóteljesítményének 1 százalékát, valamint nem minősül kockázatos adózónak.

Nem kizáró ok, ha az adózó nem működött a tárgyévet megelőző öt évben, ebben az esetben az öt évre vonatkozó feltételeket a NAV a működés megkezdésétől, vagy áfaregisztráltak esetén az adóalanyiság kezdetétől vizsgálja.

A megbízható adózói minősítésnek több olyan, múltra vonatkozó kritériuma is van, amely "adottságnak" tekinthető, azaz visszamenőleg nem lehet változtatni rajta, legfeljebb idővel kikerülhetnek a figyelési idősávból. Több olyan feltétel is van azonban a listán, amelyek a minősítés időpontjában fennálló állapothoz kötődnek, így esetükben még érdemes lépéseket tenni a megfelelés érdekében - hívja fel a figyelmet Szmicsek Sándor.

A szakember szerint március végéig célszerű beszerezni a nemleges adóigazolásokat és rendbe tenni az adófolyószámlát. A NAV ugyanis nem állíthat ki nemleges adóigazolást, ha hiányzó vagy feldolgozatlan bevallást, hiányzó bejelentést, esetleg bármely adónemen adótartozást tart nyilván (esetleg téves adatok, le nem könyvelt befizetések/átvezetések, stb. alapján).

A nemleges igazolás igénylése illetékmentes, és a felsorolt eltérések esetén a NAV nem tagadja meg a kiadását, hanem hiánypótlásra szólítja fel az adózót. Ezzel "fájdalommentesen", még a minősítési eljárás előtt pótolhatók az esetleges hiányosságok, tisztázhatóak a félreértések. A szakember megjegyezte: az adóigazolás személyes ügyintézés esetén azonnal átvehető, míg elektronikusan akár egy hét átfutási időt is igényelhet.

Annak érdekében, hogy ne kelljen minden negyedévben nemleges adóigazolást kérni, érdemes rendbe tenni az adófolyószámlát is, egyeztetni a társaság adóbevallásait, főkönyveit, kalkulációit és bérszámfejtését az adófolyószámlákon található előírásokkal és befizetésekkel.

Szükség esetén kérelmezni kell az adófolyószámla valamely adónemén mutatkozó túlfizetés más adónemre történő átvezetését, érdemes intézkedéseket tenni az adóvisszaigénylés, valamint az esetleges önellenőrzések, bevalláspótlások, illetve az ezekhez szükséges dokumentációk összeállítása érdekében - tanácsolja a Mazars szakértője.

Célkeresztben a paksi tenderek

A paksi erőmű beszállítóit tenderen választja ki az orosz partner - közölte az állami médiában Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos. A technológia ugyan orosz lesz a tervek szerint, de a Roszatom a turbinákra, az irányítástechnikára illetve a különböző komponensekre, rendszerekre beszállítói pályázatot ír majd ki.

Aszódi megjegyezte a legfontosabb a turbinák kiválasztása és ebben szerephez juthat akár a Siemens, vagy a GE-Alstom is. Ha ezeknek a cégeknek a mérnökei versenyeznek egymással, az mindenképpen a minőséget szolgálja - vélte a kormánybiztos.

Ezeket a szerződéseket az orosz fél köti meg, de az államközi szerződésben szerepel, hogy 40 százalékban Magyarországon aktív cégek is részt vesznek a beruházásban. Aszódi szerint a források megvannak, azokat nem érintik az orosz pénzügyi nehézségek. Az orosz pénzügyminisztérium közleményt is kiadott, amelyben hangsúlyozta, hogy a paksi projekthez szükséges 10 milliárd eurót 2014-ben félretették.

Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért (PM) európai parlamenti (ep) képviselője a Népszavának elmondta, Brüsszel azért indított kötelezettségszegési eljárást, mert a teljes beruházást pályáztatás nélkül adták oda a kormányzat a Roszatomnak. Ezen nem változtat, ha a fővállalkozó pályáztatja az alvállalkozókat.

Az orosz cégnek ráadásul az az érdeke, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadja el, hiszen egy előre megállapított összegért vállalta el a munkát. Jávor szerint ezért kérdéses, hogy a legjobb minőséget beszállító cégeket választja-e a fővállalkozó.

Az ep képviselő szerint a 40 százalékos magyar kivitelezői részvétel sosem volt megalapozott és ha Magyarországon aktív multik bedolgoznak az erőműbe, az nehezen értelmezhető magyar részvételnek. A szorosan vett magyar ipar nem is rendelkezik a beruházás értékének nagyobb részét jelentő gépészeti berendezések gyártásához megfelelő kapacitásokkal.

Oroszország és a paksi bővítést hitelező állami Vnyesekonombank is pénzügyi gondokkal küzd, így Aszódi Attila derűlátásával ellentétben, egyre bizonytalanabb a Paks II. beruházás finanszírozása.

Az MTA nekiment az MNB alapítványainak

Szokatlanul erős kritikát fogalmazott meg a Matolcsy-féle MNB-s alapítványok unortodox oktatási programjával kapcsolatban az MTA Közgazdaságtudományi Bizottsága. 

Véleményük szerint az MNB-alapítványok által felhasznált közpénz ellenőrizetlen forrásként jelenik meg a szigorúan szabályozott felsőoktatási piacon: felhasználásuknál sem a közpénzügyi, sem az akkreditációs szabályok nem érvényesülnek. Sérül a támogatott intézmények autonómiája, mivel a pénzügyi támogatás elnyerése és megőrzése érdekében alkalmazkodniuk kell az „adományozó” nyílt vagy burkolt elvárásaihoz, amelyek a programok tartalma mellett a személyi feltételekre is kiterjednek - írja a december 10-én keltezett, de csak tegnap nyilvánosságra került levelében a számos akadémiai rendes, illetve levelező tagot, akadémiai doktort felvonultató grémium. Az aláírók között található többek közt Bod Péter Ákos, Csaba László, Kornai János, Chikán Attila, Bokros Lajos, Palánkai Tibor, Király Júlia, Mellár Tamás is.

A bizottság állásfoglalása szerint az MNB-nek és Pallas Athéné nevű alapítványainak a gyakorlata a közpénz-felhasználás olyan normáinak, mint átláthatóság, megalapozottság, elszámoltathatóság, hatékonyság nem felel meg. Az MNB és oktatási alapítványai minden megkötöttség nélkül, a nyilvánosságot és a szakmai kontrollt elkerülve, rejtett és átláthatatlan döntési folyamatok eredményeként jelentős forrásokat tudnak felhasználni. Az MNB alapítványi programjai deklaráltan egyfajta közgazdasági nézetrendszert kívánnak uralkodóvá tenni, amit a felsőoktatásban történő térfoglalással próbál megvalósítani. (Még idén megalakulhat - gyanús a névazonosság -, a Pallas Athéné állami egyetem.)

A szigorúan ellenőrzött, de szűkös állami finanszírozás, párosulva a bőkezű, kívülről generált és meghatározott beavatkozással aszimmetriát és feszültségeket idéz elő az érintett intézményekben - állapítják meg a tudósok. Különösen kritikus - a tudós utánpótlás miatt az MTA számára is kiemelten fontos - a PhD képzésbe való fokozódó beavatkozás. Az MNB az ország legnagyobb doktori programját vallja a magáénak, miközben még semmilyen akkreditált doktori iskolája nincs - jegyzik meg az akadémikusok.

A Bizottság az MTA vezetésének a segítségét kéri a fenti folyamatok visszafordításához.

Mindeközben az MNB alapítványok továbbra sem tartják közpénznek az általuk költött pénzt, és a bírósági döntés ellenére sem adják ki a Világgazdaságnak a kért adatokat. Az Átlátszó pedig arról írt tegnap, hogy az MNB újabb 900 millió forintért vásárolt műalkotásokat.

A jegybank - személyeskedéstől sem mentes - közleményben utasította vissza az alapítványait ért vádakat, ismételten kifejtette, hogy a közgazdászképzés és pénzügyi oktatás rendszerének megújítása a célja, és teszi ezt "a felelős gazdálkodással elért nyeresége terhére, tehát nem adófizetői pénzből".