Megmozdult

Publikálás dátuma
2017.07.27. 08:22

Az ország nagy dolgokra készül: a megbukott Tisza-rendszer teljes eltakarítására, az új rendszer megalapozására. Országszerte gyűléseket tart a polgárság és a munkásság és mindenütt az új idők szelleme szerint nyilatkozik meg, mindenütt az általános, egyenlő, titkos választójog mellett foglal állást Egyre nagyobb világosság támad a polgárság és az eddig indifferens munkásság agyában.

(...) Mi nem hisszük, hogy a mostani parlament még azt a minimális jogkiterjesztést is elfogadná, amelyet az új kormány programjába foglalt. Vannak, akik bíznak benne, hogy az elkerülhetetlen és csúfos elmúlás előtt a Tisza-gárda egyrésze észbe kap és hozzájárul a kormány választójogi programjához. Mi nem tartozunk ezekhez a bizakodó lelkekhez. A mi véleményünk szerint ezt a képviselőházat föl kell oszlatni és a nagy pör eldöntését — hogy tovább is egy maréknyi nagybirtokos uralkodjék-e ebben az országban a nép érdeke ellen, vagy pedig a nép maga vegye-e kezébe sorsának intézését — új képviselőházra kell bízni, amelyet a háború súlyos tanulságainak hatása alatt álló választók fognak megválasztani. Nem számítunk arra, hogy a mai szavazók demokratikus képviselőházat fognak választani, de azt igenis biztosra vesszük, hogy olyan képviselőházat fognak választani, amely elfogadja legalább is a kormány választójogi programját és ezzel megnyitja a demokratikus fejlődés útját.

Ezért mindnyájunknak, akik igazán akarjuk az általános választójogot, arra kell törekednünk, hogy a véleményünk szerint elkerülhetetlen választásokra kellő módon fölkészüljünk.

A kormánynak az a kötelessége, hogy a választásokat teljes erővel előkészítse és e célból a közigazgatásból a Tisza-rendszert kiirtsa. Nem helyes, ha valamely kormányt a közigazgatás szervezésénél politikai tekintetek irányítanak.

Szerző