Állami Számvevőszék;Magyar Gyógyszerészi Kamara;

2017-08-03 19:37:00

Szabálytalanul gazdálkodott a gyógyszerészi kamara

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megállapítása szerint nem volt szabályszerű a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) 2013 és 2015 közötti gazdálkodása.

Az ÁSZ  jelentésében azt írta: a központi költségvetési támogatás felhasználása szabályszerű volt az MGYK-nál, azonban a 2013-2014-re nyújtott támogatás pénzügyi elszámolása nem felelt meg a jogszabályoknak. A gazdálkodás körébe tartozó, közérdekű adatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségeket nem teljesítették, ezért az átláthatóság nem volt biztosított.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a köztestület gazdálkodása nem volt teljes körűen szabályozott. A gazdálkodás szabályozási kereteit alapvetően meghatározó számviteli politika és az annak keretében kötelezően elkészítendő pénzkezelési szabályzat egyes előírásai, valamint a számlarend és a bizonylati szabályzat sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A számvevőszék rámutatott arra, hogy a jogszabályi előírás ellenére nem állítottak össze olyan leltárt, amely tételesen és ellenőrizhető módon tartalmazta volna a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben, a beruházási és felújítási kiadások elszámolása során pedig nem érvényesült az egyedi értékelés elve. 

gyógyszerészi kamara a központi költségvetési támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározott célra használta fel, azonban a 2013-ban és 2014-ben kötött támogatási szerződések alapján készített elszámolások nem feleltek meg a jogszabályban előírtaknak.

A kamara az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltakat megsértve elmulasztotta a gazdálkodásra vonatkozó közérdekű adatainak közzétételét, ezáltal nem biztosította gazdálkodása átláthatóságát - olvasható az ÁSZ-jelentésben. Az ÁSZ a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének három, míg a kamara országos hivatala vezetőjének hét javaslatot fogalmazott meg, akiknek ezek alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.