Előfizetés

Heimer György: Német jelentés a cservenkai vérengzésről

Heimer György
Publikálás dátuma
2018.01.06. 08:20
FORRÁS: BELGRÁDI ZSIDÓ TÖRTÉNETI MÚZEUM

1944. október 7-éről 8-ára virradó éjszaka német SS-katonák pár óra leforgása alatt legyilkoltak ezer magyar zsidó munkaszolgálatost a bácskai Cservenka falu téglagyárában. A vérfürdő itthon jószerivel ma is teljesen ismeretlen, ám most első ízben az erről szóló német vizsgálati jelentés magyarul is elolvasható a forrásközlemények kiadására szakosodott FONS folyóirat jóvoltából (www.fonsfolyoirat.hu). Ebből kiderül, hogy a náci bűnök kutatására szakosodott ludwigsburgi központi hivatal (ZANSV) már a kilencszázhatvanas évektől kezdve évtizedeken át tartó nyomozati munkával, részletekbe menően feltárta e háborús bűntett történéseit, ám peres eljárás és ítélet nélkül: a vádemeléshez az illetékes offenburgi államügyészség nem talált elégséges bizonyítékokat.

A cservenkai tömeggyilkosság áldozatai a szerbiai érchegység bányavidékére hurcolt zsidó és kisebb számban erőszakmentességet valló vallási közösségekhez (Jehova tanúi, reformadventista, nazarénus) tartozó kényszermunkások voltak. Munkaszolgálat – így nevezték a Horthy-világ hírhedett katonai intézményét, amelybe felállításakor úgymond a megbízhatatlanokat, később azonban – a féktelen antiszemitizmus nyomán, a jogfosztás, a kirekesztés, a végén pedig a fizikai megsemmisítés jegyében – döntően zsidókat soroztak be fegyver nélküli szolgálatra. Katonai létesítményeket, erődítményeket, utakat kellett építeniük, de nem egyszer kiképzés nélküli, életveszélyes feladatokra, így aknaszedésre is kényszerítették őket. Miután a náci Németország 1941-ben lerohanta Jugoszláviát, és megkaparintotta a szerbiai Bor községről elnevezett rézbányákat, a hitleri háborús ércszükségletek kitermeléséhez több tízezres létszámban odahurcolták a leigázott európai nemzetek polgárait, köztük magyarokat. „Rémhirek és férgek közt él itt francia, lengyel, / hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben” – írta a Hetedik eclogában Radnóti Miklós, aki hatezer magyar sorstársával vasúti pályaépítésen vagy a bányák mélyén robotolt, napi tíz órán át, silány élelmezés és szadista őrzőik kegyetlenkedései közepette. Ám „Bulgáriából vastag, vad ágyuszó gurul"; vagyis amikor közeledett a szovjet front, elrendelték a bányavidék kiürítését, 1944 őszén hazaindították a magyar „muszosokat” is – méghozzá gyalogosan, két lépcsőben. A később indulókat óriási szerencséjükre kiszabadították a partizánok, viszont a másik, mintegy 3400 fős transzport a halálba masírozott. Mire a szerbiai hegyekből – Belgrád, Újvidék, Mohács, Baja, Szentkirályszabadja érintésével – elvonszolták magukat Magyarország nyugati határáig, hogy továbbzsuppolják őket német koncentrációs táborokba, alig ötszázan maradtak életben. Az „erőltetett menet” során – mint valamilyen mozgó vesztőhelyen – az őrszemélyzet és nem kevésbé a nácibarát lakosság folyamatosan kegyetlenkedett, s gyilkolt.

A legsúlyosabb öldöklést Cservenkán követték el.

FOTÓ: DR. CSAPODY TAMÁS

FOTÓ: DR. CSAPODY TAMÁS

A kis bácskai településig a 360 kilométeres, gyötrelmekkel teli úton a magyar honvédség katonái kísérték a munkaszolgálatosok menetoszlopát. Odaérve azonban az ott állomásozó, főként a helybéli, úgynevezett népi németekből toborzott SS-alakulat, egész pontosan a 31. SS-önkéntes gránátos hadosztályhoz tartozó tüzérüteg katonái vették át a foglyok őrzését – magyarázza Csapody Tamás jogász, szociológus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének docense, aki már évek óta kutatja a bori munkaszolgálatosok történetét, s külön könyvben (e-book) foglalta össze a cservenkai tömeggyilkosság részleteit. Mint mondja, a ludwigsburgi náci-üldöző hivatal azért indított vizsgálatot, mert az NSZK-ban komolyan gondolták: nem elég bocsánatot kérni, az elkövetőket meg is kell nevezni és büntetni. A társadalmi berendezkedésnek olyannak kell lennie, amely morális és jogi értelemben egyaránt lehetővé teszi, hogy demokratikus és alkotmányos keretek között szembe lehessen nézni a történelmi bűnökkel. Arra a kérdésre, hogy a magyar katonák miért adták át a rájuk bízott zsidó munkaszolgálatosokat, miért nem próbálták őket megmenteni (akik papíron nem is foglyoknak, hanem a magyar királyi honvédség kötelékébe tartozó fegyvertelen katonáknak számítottak), Csapody kifejtette: bár történtek tiltakozások, súlyos felelősség terheli a magyar tiszteket, sőt a magyar keret számos tagja részt vett a zsidók kivégzés előtti kifosztásában.

A német joghatóság 1958 és 2001 között több száz akkor Cservenkán élő polgár és ott szolgáló katona kihallgatása, majd ötezer oldal nyomozati dokumentum összeállítása után 22 egykori Waffen-SS tagot gyanúsított meg a tömeggyilkossággal. De mindegyikük tagadott, mellébeszélt. Közülük csak egy ismerte el, hogy a kivégzőosztag tagja volt, s azt, hogy a sortüzek leadása után még kézigránátokat is behajigáltak az agyonlőtt áldozatokkal feltornyosult árokba. A mészárlásról a túlélő áldozatoktól is tudunk. Mint vallomásaikból kitűnik, a fizikai és a szellemi ellenállásukat végletekig elvesztett foglyok kisebb-nagyobb jelekből tudták, elkövetkezett a vég. Éjjel 10 órától kezdve húszasával-harmincasával a vesztőhelyként szolgáló 40-50 méter hosszú, 6-10 méter széles és másfél méter mély gödör széléhez lökdöstek sorjában vagy ezer embert, és az SS-ek három méterről tüzeltek. Csodával határos módon néhány áldozat feje mellett elsüvített a tarkólövésnek szánt halálos golyó. Bezuhantak az árokba, bajtársaik holtteste megvédte őket a gránátrobbanásoktól is, sőt túlélték a magyar őrszemélyzet embervadászatát, miután virradatkor félőrülten kimásztak a hullahegy alól és megpróbáltak elrejtőzni, menekülni.

A tömeggyilkosság német alapossággal elvégzett vizsgálatának tükrében különös, hogy az offenburgi államügyészség mégsem ültette vádlottak padjára a gyanúsítottakat. Így gondolta ezt két bori túlélő is, akik az 1972-ben hozott elutasító ügyészi határozat után perújrafelvételt kezdeményeztek. A két Párizsban élő, akkor már idős munkaszolgálatos magánnyomozásba kezdett: felvették egykori sorstársaikkal a kapcsolatot, kutattak német levéltárakban, beszereztek magyar nyelvű újságcikkeket, dokumentumokat. Legfőképpen a vérfürdőre parancsot adó személyt akarták leleplezni, de perdöntő bizonyíték ekkor sem került elő. Így a bűnvádi eljárás újbóli megindításának kérelmét 2001-ben végleg elutasították, „A zsidók menete Borból Bajáig” (Marsch von Juden von Bor nach Baja) címet viselő dossziétömeget pedig – 57 évvel a háborús bűncselekmény elkövetése után – végleg ad acta tették, amelyet mellesleg bárki elolvashat a ludwigsburgi hivatalban, illetve annak levéltárában.

Magyarországon soha nem indítottak eljárást sem a bori táborban elkövetett kegyetlenkedések, sem a cservenkai tömeggyilkosság magyar felelőseinek ügyében, eltekintve attól, hogy 1948-ban a Népbíróság halálra ítélte a bori keret néhány akkor elkapott tagját. Csapody Tamás kutatásaiból azt is lehet tudni, hogy a jugoszláv hatóságok – különösebb kegyelet és szakszerűség nélkül – csak 1957-ben exhumálták cservenkai tömegsír áldozatait, majd a zombori zsidó temetőben hantolták el földi maradványaikat. A kutató szerint azért ott és nem a téglagyár közvetlen közelében lévő izraelita temetőben, mert a cservenkaiak is kivették részüket a zsidók megsemmisítésében, s úgymond nem kell, hogy a településen fennmaradjon a tömeggyilkosság emléke. Igaz a téglagyár főépületén suta szöveggel ma is látható egy 1972-ben állított, szerb és magyar nyelvű emléktábla, de ennél alighanem fájdalmasabb, hogy Cservenka – mint annyi más magyar holokausztáldozat – teljességgel ismeretlen a nemzetinek mondott emlékezetpolitikában.

Razglednicák

Év végén ismét megjelent a Bori notesz a Helikon Kiadó míves gondozásában – ritkán látható fotókkal és hasonmás vers-kéziratokkal. A Bori notesz egy kis kockás jegyzetfüzet, Radnóti Miklós ebbe írta tíz legutolsó versét - sorban: Hetedik ecloga, Levél a hitveshez, Gyökér, A la recherche, Nyolcadik ecloga, Razglednica, Erőltetett menet, Razglednica (2), Razglednica (3), Razglednica (4) -, amelyek a bori munkaszolgálat páratlan dokumentumai, egyúttal a költői nagyságról tanúskodva a magyar és a világlíra legszebbjei közé tartoznak.

A füzetben szereplő költemények közül alighanem a négyes számú "képes levelezőlap", a Razglednica (4) a legmegrendítőbb. „Mellézuhantam, átfordult a teste/s feszes volt már, mint húr, ha pattan./Tarkólövés. – Így végzed hát te is, – /súgtam magamnak, csak feküdj nyugodtan./Halált virágzik most a türelem. – /Der spring noch auf, – hangzott fölöttem./Sárral kevert vér száradt fülemen.” Radnóti már nem másolta be noteszébe ezt a verset, hanem egy félbetépett csukamájolaj-reklám hátlapjára írva maradt fenn a notesz 34. és 35. oldala között – olvasható Ferencz Győző irodalomtörténész verselemzésében, a most megjelent Helikon kötet részeként. Mint írja, a hibátlan, javítás nélküli kéziraton Radnóti szabályos nyomdai korrektúrajellel jelezte, hogy a cím után üres sor következik, majd magyarázatként hozzáteszi: ”A versben száraz, sőt ironikus tényszerűséggel beszéli el, ahogy egy társát tarkólövéssel kivégzik. Így végezd hát te is, vonja le a végkövetkeztetést, azaz Radnóti utolsó versében saját várható halálát írta le, nagyjából úgy, ahogyan néhány nappal a vers megírása után valószínűleg meg is történt.” Ferencz Győző – aki monográfiában foglalta össze Radnóti Miklós költői munkásságát – a Razglednica (4) műelemzésében azt is kifejti, hogy „ez a vers kapcsolta össze Radnóti testi megsemmisülését szellemének halhatatlanságával. A vers szövege olyan közel ment a pusztulás pillanatához, ahonnan emberi nyelven korábban aligha érkezett üzenet. Ezt Radnóti egy nagyszerű poétikai eljárással érte el. Egy összetett cselekménysort, amelynek a vers szerint közvetlen tanúja volt a metonímia stilisztikai eszközével vitt át saját magára. (A metonímia érintkezésen alapuló átvitel.) A költő már halott munkaszolgálatos társára zuhant, és érintkezett a halállal. Testközelben élte át társa kivégzését, és mivel esetleges, hogy éppen ki válik az öldöklés áldozatává, biztosan tudja, hogy ez lesz az ő sorsa is a nem túl távoli jövőben.”

A magyar irodalomtörténet sokáig feltétel nélkül hitelt adott annak, hogy Radnóti Miklóst – aki túlélte a bori kényszermunka megpróbáltatásait és a visszaút poklát – a Győr melletti Abdánál agyonlőtték, majd ott dobták tömegsírba 21 sorstársával együtt. Kételyek azonban már kezdettől fogva felmerültek. Amikor Radnóti felesége, Gyarmati Fanni 1946 nyarán Győrben átvette az abdai tömegsír exhumálásakor a 12-es számmal jegyzőkönyvezett holttest ruházatában talált személyes iratokat, köztük a Bori notesz néven ismertté vált jegyzetfüzetet, a halottszemlén nem tudta azonosítani Radnóti földi maradványait. Az özvegy hetven évvel túlélte férjét, s a 2014-ben megjelent naplójának tanúsága szerint e gondolat fájóan kínozta – jegyezte meg Ferencz Győző, aki a mostani Helikon kiadvány kísérőtanulmányában is számba vette a kétségeket megfogalmazó kutatásokat: kulcsfontosságú dokumentumok híján Radnóti halálának körülményei tisztázatlanok. A rendszerváltás után, Csapody Tamás kutatásai nyomán vált ismertté, hogy a Kádár-korszak állambiztonsági szervei is vizsgálódtak, az abdai gyilkosság tetteseit akarták azonosítani. A hetvenes években a szigorúan titkos nyomozás bizonyítani ugyan nem tudta, de öt egykori bori keretlegényt gyanúsított a gyilkosságokkal; háborús bűntett helyett kegyetlenkedéssel vádolták meg őket, ami viszont már az eljárás kezdetekor elévült.

A Bori notesz hasonmás kiadása eddig hat kiadást ért meg. A most megjelent kötet újdonsága, hogy korábban hozzáférhetetlen dokumentumokat is tartalmaz. Így az exhumáláskor előkerült iratok és egyéb kéziratok alapján a versek szövege, szövegváltozataik, keletkezésük körülményei is pontosabban megismerhetőek az érdeklődő olvasók számára.

Thomas Mann és Bartók Béla általálkozója

Publikálás dátuma
2018.01.06. 08:15
FORRÁS: PIM

Matattam íróasztalom rejtett zugaiban, miként általában öregurak teszik, abban a reményben, hogy elkallódott értékekre bukkanhatnak. A mondás szerint, aki keres, talál: kaptam egy levelet. Még az ellenzéki Magyar Hírlap redakciójába érkezett, ahová Andreas Oplatka, a Neue Zürcher Zeitung nemzetközi rangú szerkesztője címezte, a keltezése pedig 1995. október 9-ei. Oplatka azzal keresett meg engem, hogy a 30-as évtized kezdetén, a Budapesten tartózkodott Thomas Mann állítólag találkozott Bartók Bélával. Nem is akárhol, hanem a budai Várban, ahol Vitéz Nagybányai Horthy Miklós főméltóságú kormányzó fogadást adott. A fáma szerint ide kapott meghívást a két szellemóriás is, és - ugyancsak állítólag - el is mentek. A hihetetlen eseményről futólag én is közöltem néhány sort a Magyar Hírlapban, Oplatka doktor pedig olvasott róla, ezért megtisztelő terjedelmes levélben reagált rá.

Mint írta, Thomas Mann neki fiatal éveitől szívügye. A hír nem hagyta nyugodni, megpróbált kissé utánanézni, és igencsak figyelemreméltó eredményre jutott. Például arra, hogy Mann - színigaz - hat ízben járt Budapesten, előadásokat tartott, az alkotásaiból fölolvasott, de Bartókkal ez alatt soha nem találkozott. Korábban viszont, úgy évtizeddel előbb, 1922-ben csakugyan megismerkedett vele, miként Lukács Györggyel is. Az ismerkedésből Mann emlékezett egy jelenetre, szűkebb társaságban egy estén Bartók Dohnányi Ernővel kettesben mintegy „bóhockódva” zeneparódiákat adott elő, de a német írónak ilyenben volt része másutt és más alkalommal is, amikor svájci emigrációs éveiben Fritz Busch a nagy karmester és Rudolf Serkin, az osztrák zongorafenomén hasonlóan szórakoztatta alkalmi közönségét. Mellesleg, így az Oplatka-levél, Lukács „furcsa figura modelljeként” helyet kapott A varázshegyben is, de Bartók sehol.

E vallomásában Mann megemlíti azt is, hogy Bartókról „keveset tudna mondani, jóllehet mindig tisztelte és kedvelte, ellenben kevésbé ismerte őt”. Találkozott vele Genfben egy kongresszuson, irodalmi és művészeti testület tagjaként, de „a barátságuk csupán inkább formai volt, Bartók muzsikájával jobbára alkalmilag találkozott”.

Oplatka András magánnyomozása szerint tehát kérdéses, hogyan lehetett ott Mann a „nevezetes Horthy estélyen a Várban, ahol paroláznia kellett volna”. Tény, akkortájt (1935) valamilyen kongresszus volt a Magyar Tudományos Akadémián, és ezt mellékkörülmények kísérték. Városnézések a vendéglátókkal, akik alatt Hatvany Lajost és családtagjait kell érteni, hiszen Mann náluk lakott, majd hivatalos ebéden asszisztált a Gellért szállóban. Bartók mindeközben sehol. Illetve dehogynem, este magántársaság úgyszintén Hatvanyéknál, ahol Basilides Mária, a világhírű alténekesnő nagy sikerrel egyebek között magyar népdalokat énekelt, Bartók földolgozásában.

És végül az ominózus találkozó? Peter de Mendelssohn, az egyik résztvevő írta följegyzéseiben, hogy azt a bizonyos estélyt fogadás zárta. Nem Horthynál és nem is a Várban, hanem Hóman Bálint kultuszminiszternél, aki a protokoll szerint a vendégek partnere lehetett. Az invitáltak listáján csakugyan rajta volt Thomas Mann is, de Hatvany Lajos és Mendelssohn rábeszélte az írót, „enyhe rosszullétre” hivatkozva mondja le megjelenését. Így is történt, és hasonlóképpen cselekedett Bartók Béla is, aki „véletlenül szintén gyöngélkedett”. Oplatka a részletezés után azzal zárta a Magyar Hírlaphoz címzett levelét: „ezzel be is fejezhetjük a hosszúra nyúlt sorokat. Mindez semmit se változtat azon, hogy Bartók politikai meggyőződéséből fakadón nemigen kedvelte a hivatalos instanciákat. Más szavakkal, a legenda azért legenda, mert nem födi a történelmi valóságot, noha minden legendának azért van bizonyos igaz magva is”.

Zárszóként csupán annyi, hogy Oplatka doktor 2004-ben a Neue Zürcher Zeitung szerkesztőjeként visszavonult. 1996 és 2002 között hat éven át budapesti tudósítóként, az NZZ hasábjain beszámolt az itteni átalakulás gyötrelmes eseményeiről. 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémián átvette a Prima Primissima rangos díját. Egyebek között azért is, mert németre fordította Jókai Az új földesúr című regényét, Mikszáth Kálmán több művét és Karinthy Frigyes Tanár úr kéremét.

Csillag István: Drog, alkohol, nők

Csillag István
Publikálás dátuma
2018.01.06. 08:10

A szenvedélybetegségekről lesz szó, de nem az egyének, hanem a magyar kormányok szenvedélyeiről.

A kemény drog: a kierőszakolt béremelés

A kormányzó politikai erők – hatalmuk megtartásában reménykedve - a választások előtt szeretik eljátszani Róbert bácsit, aki az adófizetők pénzéből növeli a jólétet, enyhíti a lemaradást, aminek egyik eszköze a kormány által elindított béremelés. A magasabb bér után jár a hála: a kormányra adott szavazat formájában. Az elvont makrogazdasági környezet kedvező változtatása is fontos. A kormányon lévők a választásokhoz közeledve dézsából öntik a pénzt, igyekeznek rászoktatni a szavazókat az önfeledt költekezésre, hogy az így élénkülő kereslet nagyobb fogyasztást, gyorsabban megtérülő beruházásokat és ezzel magasabb gazdasági növekedést, alacsonyabb munkanélküliséget eredményezzen, aminek láttán a választók újraválasztják őket. Tudjuk, tapasztaltuk, hogy a kormányon levők költekezését az ellenzék sem nézheti tétlenül, igaz nekik – az ígérgetésen kívül - egyelőre nincsenek eszközeik a költekezés és a boldog jövőbe vetett bizalom megalapozására, de az állami pénzszórási versenyben való részvételük meghirdetésének komoly következménye, hogy a választók óvatossága, gyanakvása enyhül, tényleg elhiszik, hogy teljesülhetnek kívánságaik, ha a (valamelyik?) kormány akarja. Elhiszik, sőt meggyőződésük, hogy a kormányon levők bármikor csökkenthetik az adókat, a közalkalmazottak számára akár 50 százalékos béremelést, vagy életpályamodellt hirdethetnek, de nyugdíjemelést, nyugdíjprémiumot is fizethetnek. Ezektől megnő a választók rendelkezésre álló jövedelme, többet költhetnek, nő a fogyasztás, az általános optimista hangulatban élénkülhetnek a beruházások. A választók magatartására nézve a kormány és az ellenzék egymásra ígérgetésének legfontosabb maradandó következménye, hogy kioltja a választók gátlásait, kilépnek a saját teljesítményükkel elért jólét realitásából és vágyaik teljesülése közvetlenül a kormányhoz kötődik. Tudjuk, hogy a kemény drogoknak is egyik legfontosabb funkciója a gátlások kioldása.

A kormányon levők, de az egész uralkodó politikai osztály, sőt a választóközönség is rászokik, hogy számolatlanul számítson az állam pénzére. Igaz, ez valójában az adófizetők pénze, mégis úgy hat, mintha ingyen adnák, mintha ajándék lenne. A mondás is azt tartja: ajándék lónak ne nézd a fogát, ezért az állami pénzszórás következményei már alig számítanak. Ha rá lehet szokni arra, hogy az elkölthető jövedelem nem a teljesítmény ellenértéke, hanem ajándék, akkor megszűnik a visszacsatolás az ajándékért fizetendő ár és az ajándék között, a politikai osztály által festett "álvalóságot" hiszi a választó valóságosnak. Hat a kemény drog: kioldja azokat a gátlásokat, amiket a hétköznapi mondások testesítenek meg, hogy „nincs ingyen ebéd!”, vagy „aki nem dolgozik, az ne is egyék!” Hiszen ajándékot kapni kisebb erőfeszítést követel, mint elismertetni a munkapiacon a teljesítményt.

A drogokról is úgyszólván lehetetlen leszokni, éppúgy, mint „hangulatjavító” államilag kezdeményezett béremelésekről, vagy az adócsökkentésről. Politikus nem élhet az adófizetők zsebében való kotorászás és alkalmi ajándékosztás nélkül. Sőt, a választói elégedettséget elősegítő eszközök tárháza ennél akár szélesebb is lehet, sokszor elég a szóbeli beavatkozás: a verbális intervenció, a jövőbeli béremelésre irányuló várakozások felkeltése. Elég szóba hozni, hogy a hazai foglalkoztatottak ugyanazért a munkáért jóval kevesebbet kapnak – legyenek orvosok, tanárok, vagy akár szupermarketek pénztárosai - mint külországokban (Nyugat-Európában) dolgozó szerencsésebb sorstársaik. A kormány és az ellenzék politikusai innét kezdve összehangoltan és önfeledten kezdik bírálni a munkáltatók bérpolitikáját, sőt ennek gyakorlati cselekvésbe fordítása érdekében kezdeményezik, hogy emeljék a minimálbéreket, vagy a bérminimumot. Minthogy a munkapiacok nincsenek egymástól elszigetelve, a kormány pedig az állami szektorban – akár önkényesen is - elindíthatja a béremeléseket, az állami alkalmazottaknál rendeletileg bevezetett béremelés gyorsan hat a magánmunkáltatók dolgozóira is. A bérmértékek „átszivárognak” az államiból a magánszektorba, ezzel sajátos bérverseny kezdődik az állam és a magánmunkáltatók között. Nincs megállás, különösen nehéz a választási kampány lecsengésével leszokni a béremelés drogjáról, hiszen a megbomlott arányok kiegyenlítődéséhez újabb és újabb hullámokban indulnak be a kampányok: a „cukros ételekről álmodók” tábora sosem szűkül le a versben megénekelt szövőlányokra.

A választók elenyésző része hallott és tanult arról, hogy kemény arányosság van az egy órányi munkával megtermelt érték és az egy órányi munkáért fizetett munkabér között. A laikus választó csak annyit tud, hogy ő bizony keményen dolgozik az alatt az egy óra alatt. Eszébe se jut, hogy bérének alakulását meghatározó viszonyokban nem csupán közvetlen, saját, személyes erőfeszítései, hanem a különböző hivatalokban (pl. közigazgatás), szolgáltató helyeken (pl. rendelők), az árokásók lapátra támaszkodó bámészkodásában, a javítás helyett az angol nyelvű gépkönyv nyelvtudás nélküli lapozgatásával eltöltött órák és percek: üresjáratok is szerepet játszanak. A bérátlag és az átlagbér ugyanis egy-egy ország szervezettségét, hatékonyabb, termelékenyebb munkáját, az átlagos felkészültséget méri, beleértve a politikusok ostoba ígérgetését, a gazdaság törvényszerűségeit cáfoló voluntarizmusát. Felcserélődik a vásárló józan mérlegelése: nem az a kérdés, hogy megéri-e az áru (munkaerő) az árát, hanem méltó-e a jutalomra a jutalmazott, a bérek és bérarányok nem a teljesítménnyel, hanem a felsőbbség által elismert érdemek összemérésén alapuló sanda irigységgel tartanak lépést.

Alkoholba fojtott bánat...

De ha már a politika drogot alkalmaz a választók megnyeréséhez, akkor ennek utóhatásait csak a költségvetési hiány növelésének a poharával öblítheti le. A választási kampány ígéreteként államilag fölszított béremelés következményei katasztrofálisak. A munkapiacokon kialakult érzékeny egyensúlyok felborulnak, amit különösen azzal lehet elérni, ha az állami béremelés pörölye a bérskála kiválasztott pontjára sújt le, mint történt ez az ezredfordulón a minimálbérekkel. Ennek hatására az alacsony termelékenységű, ezért alacsony bérezésű iparágak (könnyűipar, agrártermékek feldolgozása, kisipar) termelési költségei elviselhetetlen mértékűvé váltak, amit vagy az alkalmazottak kiszolgáltatott helyzetének fokozódása (trükközés a zsebbe fizetéssel), vagy az iparág elhalása, vagy a kikényszerített gépesítés és munkavállalók kisöprése követett. Ennek a népszerűség- és társadalombiztosítási járulék-bevételt fokozó intézkedésnek a hatására a hazánkban mindig is alacsonynak számító munkapiaci aktivitás a nők körében (1980-ban 56 százalék) még tovább csökkent és kritikus szintre, 42 százalékra zuhant. A béremelés kemény drogjának azonban nem csak a családon belüli státus megváltozása a következménye, hanem a költségvetési ára is magas, mivel a növekvő közalkalmazotti bérek miatti növekvő kiadásokat nem tudja ellensúlyozni a növekvő adó- és társadalombiztosítási járulék-bevétel, így a piaci szektorban a növekvő bérköltség miatti legális foglalkoztatás mérséklődése tovább súlyosbítja a költségvetési hiányt.

A béremelés kemény drogja, így kéz-a kézben jár a fiskális alkoholizmussal (Kopits György). A fiskális alkoholizmus nem más, mint a deficit állandó újratermelése, hiszen a növekvő költségeket a magánfoglalkoztatók a trükközéssel és a szürkegazdaságba meneküléssel igyekeznek kivédeni, aminek az adóbevételek hanyatlása a következménye, az emiatt tovább növekvő hiány mérséklése adóemelésbe és a támogatások csökkentésébe torkollik és máris előállítottuk a „stop-go” gazdaságpolitika általi ciklikus hullámzást.

A költségvetési alkoholizmus azonban nem szorítkozhat az állami alkalmazottak béremelési igényeinek kielégítése miatti állami pénzszórásra, hiszen mindig lesz az osztogatásból kimaradt, elmaradt ágazat, ahol nem csak bért kell emelni, hanem építeni kell (kollégiumok), vagy fel kell újítani (vasút), vagy modern eszközöket kell beszerezni (orvoslásban az MRI, vagy a CT). Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a költségvetési költekezési spirál esetében kiépül a közbeszerzések nyerteseinek és alvállalkozóiknak egész hálózata, akiknek éhes száját folyamatosan jól kell lakatni, akár jön időben az uniós forrás, akár nem. A költségvetési bürokraták, az állami projektek haszonélvezői, meg a politikusok nem győznek fogat mosni (hogy ne legyen fiskális alkoholszaguk), nem győzik a meg-megbicsakló magyarázataikat előfinanszírozással, vagy utóelszámolással helyesbíteni, az egyenes kérdésre nehezen forgó nyelvvel adott válaszaikat semmibe meredő, merev tekintettel hitelessé tenni. Újra és újra elővezetik, hogy jövőre leszoknak az alkoholizálásról, de a valóság csak az, hogy újabb és újabb trükkökkel állnak elő, lett légyen ez az autópálya építés költségeinek fejlesztési bankba dugása, a PPP-rendszer álcázó alkalmazása, az uniós támogatások éves átlagot (GDP 2-5 százalék) messze meghaladó (GDP 8 százaléka) lehívása. A kormányok fiskális alkoholizmusa, vagy a kikényszerített béremelés kemény drogja által okozott károk a hétköznapokban fel se tűnnek a választónak, csak csodálkozik, miért szűnt meg az osztogatás és miért fordul át fosztogatásba. Miért nem látták előre a politikusok, hogy ennek az ajándékosztásnak nem lesz jó a vége? Ahogy az egyszerű választó a harmadik pohár pálinkáról, vagy az ötödik pohár borról sem hiszi el, hogy árt, úgy még kevésbé van tisztában e nagyon is elvont szenvedélybetegségek káros hatásaival.

Nekem olyan asszony kell…

Még kevésbé magától értetődő, hogy a fejlett nyugat-európai országoktól elmaradó magyar életszínvonal egyik legfontosabb oka a kormány, de az egész politikai osztály nőkhöz való ambivalens viszonya. Ezt a meglepő kijelentést érdemes azzal is alátámasztani, hogy az 1950 és 1989 közötti viszonylag gyors gazdasági növekedés (átlagosan évi 2,7 százalék) jórészt a munkapiaci kínálat megsokszorozódásától eredt, amikor is a nők meghatározó része a nyílt munkapiacon munkába állt, kilépett a tűzhely-mosóteknő-pelenka háromszögéből. A munkapiacon részt vevő nők jelentős mértékben járultak hozzá a családi kassza bővítéséhez, egyben az ország gyarapodásához is. A 80-as években elindult gazdasági átalakulásig a 15 évesnél idősebb nők többsége, 56 százaléka a munkapiac aktív résztvevője volt. A két világháborúban jellemző helyzethez képest létrejött viszonylag magas munkapiaci részvételi arány megváltoztatta a nőkkel szembeni előítéleteket, a társadalmi-politikai helyzetüket is. A 80-as években elindult gazdasági átalakulás, a rendszerváltás, végül pedig az ezredfordulón kikényszerített minimálbér-emelések következménye, hogy a nők munkapiaci aktivitása 2001-ben 44 százalékra zuhant, ami miatt újra visszaszorultak a tűzhely-mosóteknő-pelenka háromszögébe.

Az ezredfordulón a nők munkapiaci aktivitásának a visszaesése miatt megnőtt a nők férfiaktól való jövedelmi függése és ezzel a kiszolgáltatottsága. A helyzettel a politikusok se tudtak sokat kezdeni. A hagyományos, konzervatív, előítéletes férfijogú szemléletet valló nemzeti oldal innét kezdve a családi kasszához hozzájárulni nem tudó nőkben a demográfiai problémák megoldóját: a két lábon járó anyaméhet látta. A munkájukat elvesztő nők nagyobbik része búcsút mondott a munkapiacnak, így a kb. 200-300 ezer női munkahely tartós és végleges megszűnésével a vidéki Magyarország arculata, családszerkezete, érzelmi kiegyensúlyozottsága, a nők munkapiaci, politikai, emberi jogi egyenjogúsága, a női munka, a női szerepek elismertsége visszaesett a II. világháború előtti Magyarország viszonyai közé. Amíg a nők fontos hozzájárulást jelentettek a családi kasszához, amíg a nőktől származó bevétel segítette át a hónap végére már 0-t mutató (elivott) családi költségvetést a nehézségeken, addig a nők, mint a lefojtott feszültségek, a kisebbrendűségi érzések agresszióba fordulásának áldozatai, számíthattak a közvélemény és a politika szolidaritására és védelmére. A nők anyagi kiszolgáltatottságának a fokozódásával a korábban legalább eltitkolt és szégyellt - piszi kifejezéssel - "családon belül erőszak" ma már bocsánatos bűnnek számít, hiszen a nők nem tudnak a munkapiacon elhelyezkedni, ezért nincs lehetőség kitörésükre. Ebben a helyzetben összeszorított foggal, pengeéles szájjal kell némán tűrni, hogy az asszony átesik a férj, a polgármester vak komondorán, hogy a miniszterelnök kapatosan a minden lányt meghágó fehérvári huszárokról gajdolhat. A tűzhely mellé láncolt nők meg örülhetnek, hogy egy parlamenti honatya szerint legalább méhüket (mert csak a nők tudnak szülni) a nemzeti vagyon részének tekintik. Ahol a munkapiac nem a női munkához alkalmazkodik, ahol a munkajogi szabályok nem kedvezményezik a nők foglalkoztatását, ott szégyenkezniük kell a férjet meleg vacsorával nem váró, de a családi kasszához bevételeikkel hozzájáruló dolgozó nőknek. A nők emberi méltóságának az elismerése, aminek munkapiaci részvételük az alapja, jelentősen csökkent. Emiatt a politikusok már csak szülőanyákról, fakanál-hordozókról, a családi otthon rendben tartóiról szavalnak, ha a nőkről szólnak.

Elég ez a három szenvedélybetegség: a kikényszerített béremelés kemény drogja, a magas költségvetési hiányban tántorgó fiskális alkoholizmus és a nők emberi méltóságának állandó csorbítása, hogy Magyarország – ahogy az előző évszázadokban is – lemaradjon az oláhoktól, a tótoktól, hogy a dzsentrik helyére lépő szenvedélybeteg magyar politikusok miatt menjen a levesbe.