Szakcsi Lakatos Béla;Kathy-Horváth Lajos;fekete László;Új Dimenzió Műhely;Babits Antal;Klenyán Csaba;

Zsidó és cigány örökségünk – új dimenzióban

A 2003 óta működő Új Dimenzió Műhely a kortárs improvizatív zene – nevezhetjük kortárs dzsessznek vagy egyszerűen szabad zenének is – talán legfontosabb hazai alkotói és előadói csoportja. Az itthoni konzervatív zenei ízlést ismerve nem meglepő, hogy az Egyesült Államokban, a Távol-Keleten és Nyugat-Európa néhány országában lényegesen elismertebbek, szélesebb közönséghez is jutnak el, mint itthon. A műhely létrehozója a basszusklarinétos Babits Antal, aki emellett jeles hebraista és vallásfilozófus, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem professzora, a középkori zsidó filozófia kutatásának nemzetközi szaktekintélye. Hangversenyeik állandó résztvevője a kortárszenére fókuszáló klasszikus klarinétművész, Klenyán Csaba, valamint az összes improvizatív műfajban otthonosan mozgó, sokféle formációban játszó brácsás, Jávorka Ádám. Produkcióikhoz rendszeresen kapcsolódik Kathy Horváth Lajos hegedű- illetve Szakcsi Lakatos Béla és Oláh Kálmán zongoraművész; emellett egy-egy tematikus programra más vendégeket is hívnak.

Új Dimenzió Műhely - Szakcsi Lakatos Béla, Kathy Horváth Lajos, Fekete László,Klenyán Csaba és Babits Antal Forrás: Logos Kiadó

Új Dimenzió Műhely - Szakcsi Lakatos Béla, Kathy Horváth Lajos, Fekete László,Klenyán Csaba és Babits Antal Forrás: Logos Kiadó

Babits Antal nem titkolja, hogy azt a szabad, határokon átívelő, spirituális ihletettségű muzsikálást szeretnék folytatni, amelynek a 2011-ben elhunyt Szabados György volt a nagymestere. Az egyik jelentős törekvésük ezért, hogy következetesen haladjanak azon az úton, amit még a hetvenes-nyolcvanas években, Győrben (a Mediawave „őstörténeteként”), illetve a budapesti Kassák Klubban jelöltek ki az elődök. Maga a zene azonban óhatatlanul modernebb – éppen azért nyitnak „új dimenziót”, hogy teremtsenek, s ne csupán reprodukáljanak zenei folyamatokat. A harmadik fontos elem pedig a kárpát-medencei zenekultúrát jelentős mértékben gazdagító zsidó és cigány örökség megismertetése, új kontextusba helyezése. Ezekből a motívumokból könnyen felismerhető, egyedi, sőt összetéveszhetetlen hangzáskép keletkezik.

Két újabb projektjük egy New York-i koncert (s annak felvétele), valamint a Fekete László főkántor közreműködésével készült Jewish and Roma Music from Hungary című album. Mindkettőről az az érzésem, hogy oktatási segédanyaggá kellene tenni: középiskolásokkal és egyetemistákkal megismertetni. Mert minden szónál, visszaemlékezésnél többet mond a muzsikának az az elementáris ereje, sodrása és fájdalma, ahogyan az egyes kompozíciókban ott rejlik nemcsak a holokauszt, hanem a kiválasztott nép évezredes sorstragédiája. A közismert zsidó toposzok – mint a Jiddis mama vagy a Szól a kakas – kibontása és átértelmezése mellett a zenében hangsúlyos szerepet kapnak a siratódallamok, a hagyományos széki keservesek vagy akár a sokak által ismert 130. zsoltár (A mélységből kiáltok, Uram, hozzád). Messze révedő, súlyos, megterhelő muzsika ez, amelyben csak egy-egy pillanat ad enyhülést és vigasztalás – nincs olyan tétel, amely egészében oldaná a feszültséget. A két lemez alapján aligha vitatható, hogy igen jelentős művészi teljesítmény rejlik az Új Dimenzió Műhely interpretációiban.

Infó: Új Dimenzió Műhely: Live in New York;  Új Dimenzió Műhely: Jewish and Roma Music from Hungary - Logos Kiadó