OBH;Handó Tünde;Országos Bírói Tanács;

Handó: a sajtótámadások veszélyesek, nem Soros

A rendszer megváltoztatásának igényével lépett fel az új, tegnap megalakult Országos Bírói Tanács.

A változás igénye hozta létre az új összetételű Országos Bírói Tanácsot (OBT) - mondta Hilbert Edit, a testület soros elnöke az OBT keddi alakuló ülésén. Kiemelte: az OBT-nek rendkívül fontos hatáskörei vannak, így például felügyeli a központi bírósági igazgatást, a - Handó Tünde által vezetett - Országos Bírósági Hivatalt (OBH) és maga is közreműködik a bírósági igazgatásban. A hatalommegosztás tehát a bírói szervezetben is érvényre jut - mutatott rá a Budapest Környéki Törvényszék elnöke.

A 2012 márciusában megalakult OBT tagjainak hatéves mandátuma az idén március 15-én lejár, az új tagokat nemrég választották. (Az OBT 15 tagú, s tagjává bármely bíró megválasztható, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van. Pontosabban: titkos szavazáson 14 bírót választ a bírák küldöttértekezlete a küldöttek közül, a 15. tagot, a Kúria mindenkori elnökét a törvény delegálja.) Az OBT legfontosabb feladata, hogy ellenőrzi az OBH elnökének igazgatási tevékenységét, és személyzeti döntéseit; a legtöbb esetben egyetértési joga van a bírói pályázatoknál. Vagyis az OBT, ha komolyan veszi jogosítványait, az OBH-elnök Handó valódi bírói ellensúlya lehet.

Az ülésen tanácskozási joggal résztvevő Handó Tünde is kiemelte a szervezeten belüli hatalommegosztás és az együttműködés fontosságát. Az OBH-elnök az alakuló ülés napján megjelent, Origónak adott interjújában már konkrétabban fogalmazott. Handó szerint (az OBT) "személyi ügyekben rendszeresen dönt, így ebben nem lesz változás. Ami számomra is meglepő, hogy az új OBT-ben a sajtóhírek szerint van néhány tag, aki mintha azzal a céllal került volna be, hogy valamifajta revansot vegyen az őt ért sérelmekért." Vélhetően épp Hilbert Editre, illetve Vasvári Csabára, a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) bírájára célzott Handó. Utóbbi be is perelte az OBH-elnököt, mert szerinte a „joggal való visszaélése egyértelműen tetten érhető” a bírói álláspályázatok elbírásakor. Hilbert ellen - aki korábban a helyettese volt - pedig fegyelmit kezdeményezett, amely megfosztotta volna a bírónőt attól a jogától, hogy elektorként részt vegyen az OBT-tagokat választó gyűlésen, s emiatt Hilbert az Alkotmánybírósághoz is fordult. De információnk szerint az, hogy a 15 új tagból öten a központi régióból azaz Budapestről, illetve Pest megyéből kerültek ki, azt jelzi, hogy az OBT-ben megerősödtek az OBH-t komolyan ellenőrizni szándékozó bírák. Már az elektori gyűlésen érzékelhető volt, hogy többségbe kerültek az ilyen bírák, Vasvári taggá választása például óriási ovációt váltott ki.

Handó azonban nem így látja, az Origónak ugyanis azt mondta: "azt sem szabad elfelejteni, hogy egy kampány közepén vagyunk és ez sokféleképpen hat egy szervezetre". Szerinte "az elmúlt időszakban megjelent álhírek révén sikerült megtalálni olyan bírói hangokat, amelyek a szervezeten belül nem szólalnak meg, azon kívül viszont szívesen osztanak meg hangulatkeltő félinformációkat, vagy egyszerű hazugságokat. Sajnos vannak, akik rövidlátó módon, saját egyéni érdekeiket előtérbe helyezve kockára teszik 11 ezer ember munkájának az eredményét".

Ugyanezt válaszolta Handó a Soros György "bírósági befolyásszerzési kísérleteivel kapcsolatban" elhangzó kérdésre is. "Nem indult vizsgálat, és erre nem is volt szükség" - mondta, hozzátéve: "ez nem jelent semmilyen veszélyt a bírói karra. Valós veszélyt jelentenek ugyanakkor azok a szervezettnek tűnő sajtótámadások, amelyek a bírósági szervezetből származó álhírekből próbálnak botrányt kavarni."

Új pályázat február 20-ig
"(...) újra kiírtuk a pályázatot, amelyre február 20-ig lehet jelentkezni" - mondta Handó Tünde a Fővárosi Törvényszék elnöki posztjáról. Ismert, január elején lejárt Fazekas Sándor hatéves elnöki mandátuma, s bár egyedül pályázott a posztra, az OBH-elnök mégis eredménytelennek nyilvánította azt. Handó szerint "a XXI. század kihívásainak való megfelelés korszakváltást követel az ország legnagyobb bíróságának vezetésében", s ennek az elvárásnak Fazekas nem felel meg.