Az amerikai kormány helyesli a háború folytatását ellenünk

Publikálás dátuma
2018.02.09 09:00

Fotó: /
Németországnak és Ausztria-Magyarországnak a Wilson elnök békeföltételeire adott válasza a legkevésbé sem kielégítő

A „New York Times," az amerikai kormány félhivatalos nyilatkozatát közli, amely válaszul szolgál Czernin gróf és Hertling kancellár beszédeire. A nyilatkozat így hangzik:

Az amerikai kormány azt hiszi, hogy Németországnak és Ausztria-Magyarországnak a Wilson elnök békeföltételeire adott válasza a legkevésbé sem kielégítő abban a formában, ahogyan mindkét állam hivatalos szóvivői kifejezésre juttatták.

Ily körülmények között a szövetségesek haditanácsának azt a határozatát, hogy a háborút teljes erővel folytatni kell, Wilson elnök és tanácsadói teljes mértékben helyeslik. Wilson a Lloyd George részéről körvonalozott összes hadicélokat helyesnek ismerte el. Több pontra vonatkozóan, főként Elszász-Lotharingiára nézve, az Egyesült Államok elnöke még világosabb formában nyilatkozott, mint az angol miniszterelnök, nyomatékosan hangoztatván, hogy a háború csupán akkor érhet véget megnyugtató módon, ha a Franciaországon e két tartománya elrablásával ejtett jogtalanságot jóvá teszik.

Minthogy Hertling gróf Wilson elnöknek és Lloyd Georgenak Elszász-Lotharingiára vonatkozó nyilatkozataival szemben elutasító álláspontra helyezkedik, nincs más hátra, minthogy újból katonai - nyomást gyakoroljunk az ellenségre.

Népszava 1918. február 9.

Szerző
2018.02.09 09:00

Az olaszok támadása kudarccal végződött

Publikálás dátuma
2018.08.16 18:00

Fotó: /
Osztrák-magyar jelentés az elkeseredett harcokról a velencei hegyi fronton
(Osztrák-magyar jelentés) Mint a velencei hegyi fronton végrehajtott vállalkozások, épp úgy a Tonale ellen intézett támadások is az ellenség teljes kudarcára vezettek. A hágón át vezető országúttól északra előnyomuló olasz oszlopok már elhárító tüzelésünkben súlyos veszteségek között összeomlottak. Az országúttól délre sikerült az ellenségnek több eredménytelen kísérlet után a Venticellon egy támaszpontot elfoglalnia, ezt azonban a 26-ik lövészezredbeli délstájer katonáink csakhamar ismét visszafoglalták. A bevezető harcokban föladott magashegységi állások legnagyobb részét megszállottuk. Az ellenség a legfontosabb szakaszokon árkaiba hátrált vissza. Röpülőink géppuskatűzzel üldözték.  (Olasz jelentés) A Zeron (Veltlin) völgyében ellenséges osztagok 13-án éjszaka támadást kibéreltek meg a Fayer-hágón, valamint a 3859. számú ponton lévő előretolt állásaink ellen, de tüzérségünk és gyalogságunk tüze, valamin kézi bombáink visszaűzték. A Tonale-vidéken a Noce-forrás ós a Qenova-völgy között tegnap tüzérségünk hatásos koncentrált tüzelést tartott tömj, amely az ellenségnek súlyos veszteségeket okozott.  E tüzelés hatása alatt osztagaink merész előretöréseket végeztek és sikerült a Mantellot (3537. sz. pont), a San Mateo csúcsot (2684. sz. pont) és a Cima di Zigolontól délnyugatra lévő Cosionét elfoglalniok, miközben több mint száz foglyot ejtettek és gépfegyvereket valamint nagyszámú hadianyagot zsákmányoltak.  A front többi részén ütegeink az ellenséges vonalak több pontján zavarták az ellenség mozdulatait és fölgyújtották anyagraktárait.  A Piave balpartján a repülőtevékenység élénk volt. A barakkokat, raktárakat és vasúti berendezéseket Fucinében, Osranoban és a Val Soleban (Tonale) készülékeink hatásosan bombázták.  Népszava 1918. augusztus 16.
Témák
I. vh
2018.08.16 18:00
Frissítve: 2018.08.16 18:00

A legnagyobb légicsata

Publikálás dátuma
2018.08.15 08:10

Fotó: /
Csak angol részről több, mint ötven repülőgép volt a veszteség
A Somme-fronton múlt csütörtökön és pénteken lefolyt légicsata a legnagyobb volt, amelyet valaha megvívtak.

Az az ötvenegy angol röpülőgép, amely a csütörtöki hivatalos jelentés szerint elveszett, csak kis töredéke a harcba küldött röpülőgépeknek.

 Népszava, 2018. augusztus 15.
Témák
I. vh
2018.08.15 08:10
Frissítve: 2018.08.15 08:10