Választás 2018;önkormányzatok;2018-as választás;

Önkormányzatok: itt tényleg a lét a tét

A választáson induló, egy százalékos támogatottságot elérő ellenzéki pártok megerősítenék a települések autonómiáját. A Fidesz tovább csorbítaná a falvak, városok önállóságát.

Fidesz-KDNP

A kormánypártok „Magyarország az első” szlogenbe sűrített egymondatos választási programja még saját településvezetőik szerint sem ígér sok jót a következő négy évre az elmúlt két ciklusban folyamatos bizonytalanságban tartott önkormányzatoknak. A polgármesterek pártállástól függetlenül attól tartanak, hogy a koalíció be akarja fejezni a 2010 szeptemberében megkezdett közigazgatási átalakítást és a feladatok, meg pénzek elvonása után megszüntetné a legtöbb magyar település önállóságát is. Ennek jogilag semmi akadálya nincs, hisz a Fidesz az alaptörvénybe már nem emelte be a települések önkormányzáshoz való jogát. Az önkormányzati törvény 2011-es elfogadásakor pedig cinikus módon saját polgármestereivel szavaztatta meg kitiltásukat a parlamentből, hogy ne fekhessenek keresztbe a helyi döntéshozatalt súlytalanító terveknek.

Jobbik

A párt megfogalmazta a magyar települések „életprogramját”, amelynek kulcsszavai: önrendelkezés, önellátás, önvédelem. A közszolgáltatásokat nyújtó intézményrendszert központi forrásból működtetnék, emelnék az önkormányzatok alkalmazottainak bérét. A Jobbik földekhez juttatnak minden önkormányzatot, amiket nem adhatnának el, de kiparcellázhatnának vagy megtermelhetnék azokon az intézményeikben hasznosítható terményeket.

Csökkentenék a helyi adókat. A Jobbik emelné a központi normatívákat, és helyben hagyná a személyi jövedelemadó 8 százalékát, a gépjármű adó egészét. Mindenhol visszaadnák a járóbeteg szakellátást az önkormányzatoknak, amihez központi támogatást biztosítanának. Növelnék a rendfenntartók létszámát, mobil rendőrőrsöket állítanának fel.

Az önkormányzatok működését átláthatóvá tennék. A Jobbik a település nagyságától független közfeladat ellátási minimumot határozna meg, mindenhol biztosítana tanárt, óvónő, orvost, védőnőt, szociális munkást, népművelőt – arról viszont nem írt a párt, hogy mindezt miként érnék el.

MSZP-Párbeszéd

A szociális demokrácia kormányprogramja úgy fogalmaz: „visszaadjuk az önkormányzatok autonómiáját, megerősítjük és bővítjük a települési önkormányzatok jogait, hatásköreit, funkcióit, és kiszámítható, fenntartható finanszírozást rendelünk a feladatok mellé.”

A program részeként a baloldali pártszövetség bevonná a helyi döntéshozatalba a településen élő állampolgárokat és civil szervezeteket, megkönnyítené helyi népszavazások megszervezését, elterjesztené a lakossági igények szerint alakuló részvételi költségvetés és a közösségi tervezés módszereinek alkalmazását.

Kiemelten fontosnak tartják a főváros önállóságának visszaadását. Fenntartható bérlakásrendszert indítanának, befejeznék a kilakoltatásokat és nekilátnának a hajléktalanság felszámolásának. Nem nyúlnának a fővárosi kerületek működő rendszeréhez.

Demokratikus Koalíció

A párt Sokak Magyarországa programja is a települések autonómiájának és működési feltételeinek helyreállítását ígéri. A DK ismét az önkormányzatok és társulásaik feladatává tenne minden olyan szolgáltatást, amit a polgárok helyben érhetnek el a legjobban – a közoktatást, az alapszintű egészségügyi és a teljesebb szociális ellátást, az önkormányzati igazgatást. A párt visszaadná a helyieknek a gazdálkodás önállóságát, kiszámíthatóvá tenné a finanszírozási rendszert.

A DK regionális önkormányzatokat hozna létre a középfokú oktatási, kulturális, szociális és területfejlesztési, valamint egészségügyi és kórházfenntartói feladatok ellátására.

Budapesten teljes megújulást tartanának szükségesnek, az új fővárosi közgyűlést listás választással hoznák létre. A fővárosi városfejlesztéseknél előnyben részesítenék a „rozsdaövezeteket”.

LMP

A Lehet Más a Politika szerint a rendszerváltozás óta fokozatosan nőtt a városok és falvak közötti szakadék, amit a párt tervszerű intézkedéssorozattal számolna fel. Az LMP szerint el kell érni, hogy minden falunak lehessen főállású polgármestere, falugondnoka, a település menedzseléséhez szükséges hivatali háttérrel. Ezzel némileg ellentétben ugyanakkor kimondják, hogy a „fenntarthatóság követelményének megfelelő területi egység szerintünk a járás: egy vagy több város és az azokhoz szervesen kötődő falvak együttese". Javítanák a települési együttműködések átláthatóságát, biztosítanák a helyi médiumok függetlenségét. Véget vetnének annak a gyakorlatnak, amely a források elosztásánál előnyöket biztosít a nagyobb településeknek. Jelentős összeget szánnának a vidéki tömegközlekedés fejlesztésére. Rendeznék a főváros és agglomerációs települései viszonyát, utóbbiaknál megakadályoznák újabb külterületek belterületbe vonását és beépítését. A fővárosi és kerületi önkormányzatok valamint a szomszédos települések közötti intézményes együttműködést új alapokra helyeznék. A helyi közbiztonságért felelős rendőri erőket önkormányzati irányítás alá rendelnék, a bűnügyi feladatok ellátására pedig önálló, országos hatáskörű rendőri szervezetet hoznának létre.

Momentum

Az önkormányzatok pénzügyi önállóságának helyreállítása lenne a párt egyik első intézkedése. Áttekinthetővé tennék az interneten az összes kormányzati és önkormányzati kiadást érintő szerződést. Létrehoznák az önkormányzati rendőrséget, hogy garantálják a helyiek biztonságát.

A Momentum az önkormányzati rendszer három strukturális problémáját említi: a szétaprózottságot, a gyenge középszintet és a súlyos területi egyenlőtlenségeket. A párt megvizsgálná, hogy az utóbbi években államosított feladatok közül melyeket kell az önkormányzatoknak visszaadni. A pénzek elosztásánál a hátrányban lévő településeket jobban támogatnák. Önkormányzati társulások létrehozását ösztönöznék, a kistelepüléseken is elengedhetetlen szolgáltatásokat – például a családsegítést, munkaügyi-, TB- és nyugdíj ügyintézést – mozgó hivatalokkal juttatnák el a helyiekhez. Az önkormányzatok kötelező adatszolgáltatását megszüntetnék, helyette a helyi digitális adattárolás feltételeit bővítenék.

Együtt

A párt választott polgármesterrel és képviselő-testülettel biztosítaná a települési önkormányzatok autonómiáját, de támogatná közös önkormányzatok létrehozását. A közoktatás, a helyi egészségügy, a szociális ellátások, a közösségi közlekedés területén kötelező társulásokat hozna létre a szolgáltatás magas színvonalának elérésére.

Javítanák az együttműködést a főváros, a központi agglomerációs övezet és a hátrányosabb helyzetű Pest megyei térségek között. A települések javára leépítenék "a megyei közigazgatási hivatalok vízfejszerű, működésképtelen, túlhatalomra épülő rendszerét”. Bevezetnék, hogy az önkormányzati költségvetéseket kötelező legyen nyilvánossá tenni a települések honlapjain, a képviselő-testületi üléseket pedig közvetíteni kelljen az önkormányzat honlapján vagy Facebook oldalán.

A nagyobb közbeszerzéseknél a pályázati dokumentumokat kereshető formában hoznák nyilvánosságra csakúgy, mint az erre kötelezett tisztségviselők vagyonbevallását. Minden önkormányzatnak független átláthatósági biztost kellene választani, aki segítené és ellenőrizné az átláthatósággal és az információszabadsággal kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelést.

Liberálisok

A párt szerint az április 8-i választás tétje az önkormányzati rendszer megmaradása, a Fidesz szerintük annak felszámolására készül. Megengedhetetlennek tartanák, hogy a rendszerváltás legnagyobb eredményének tekintett önkormányzatiság elvesszen. A Liberálisoknak nincs önálló nyilvános programjuk a terület jövőjéről, támogatják az MSZP és a Párbeszéd javaslatait. Politikusaik nemet mondanak a centralizációra, szerintük nincs szükség az állam szerepének növelésére. Azt vallják, a helyi ügyeket helyben kell elintézni, amihez helyi források szükségesek, ezért a Fidesz leváltása után újraépítenék az egész önkormányzati rendszert. Ennek első lépéseként visszaadnák a településeknek az iskoláikat.

Kétfarkú Kutya Párt

A viccpárt programjában kiemelten kezelik Budapest jövőjét. Legfontosabbnak tartják a dugók felszámolását, ezért bevezetnék a Nagykörútra a Dunát, ünnepnapokon pedig a csatornát sörrel töltenék fel. A Gellért-hegy belsejében felépítenék a IV.Béla Energianyelőt, amely a világűrből begyűjtött energiákat alakítja a Föld számára felhasználhatóvá. A rendszer segítségével bevezetnék az ingyenes áramszolgáltatást, 10 évre visszamenőleg. A kéregetők helyett hivatásos adakozókat állítanának ki a forgalmasabb tereken és aluljárókban.

Lebegtetett tervek
Évek óta félnek a kisebb településeken, hogy a Fidesz felszámolja önállóságukat. Többször is felbukkant a kormányzati elképzelés, hogy a kettő- vagy ötezer fő alatti falvakban 2019-ben már nem tartanak önkormányzati választást, a feladatokat később járási szinten látják el. Legutóbb a hét közepén Berkecz Balázs, az Együtt elnökségi tagja, területfejlesztési szakpolitikus idézte blogján Szigetvár polgármesterét, akihez eljutott az erről szóló dokumentum.
Vass Péter szerint a Fidesz terveit bizonyítja az is, hogy nemrég a térség kormánypárti képviselője és megyei közgyűlési alelnöke is arról győzködte: milyen jó is lesz a fideszes prefektúrák rendszere. A Fidesz vezetői, köztük Orbán Viktor hazugságnak nevezte az értesülést, de konkrét önkormányzati tervekről senki nem beszélt.