Két ország keskeny hídon

A 70 éves Izrael egyre inkább önállósul, néha úgy érezzük, elszakad a diaszpóra zsidó közösségeitől, Közép-Európától, ahol a cionizmus született. A magyar zsidóság, Izrael bölcsője kulturális híd lehet az ünnepelt ország és a mi régiónk között.

Most vasárnap 35 fát ültetett a Szent István Parkban a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Izrael állam megalakulásának 70. évfordulóját köszöntve. Azért 35-öt, mert a másik 35-öt Izraelben, Jeruzsálem mellett már elültettük pár hete. A magyar zsidók nem csak Izrael 70 éves fennállását ünneplik most, hanem Magyarország és Izrael több szálon összekapcsolódó történetét is. A fák túlélnek minket, ők a közös történelem tanúi.

Egy református prédikátor, Farkas András már a XVI. században a magyar és a zsidó nép történelmének rokon vonásairól szólt. Később, a XIX. században pedig Pesten született meg a politikai cionizmus két talán legfontosabb alakja, Max Nordau (Nordau Miksa) és Herzl Tivadar. A cionizmus bölcsőjét nálunk ringatták, ott, ahol ma is Közép-Kelet Európa legnagyobb zsidó közössége él. Erről a Mazsihisz székházában, Herzl szülőhelyét meglátogatva maga Benjamin Netanjahu is beszélt.

Az izraeli politika Teddy Kolleket, Jeruzsálem legendás polgármesterét is Magyarországnak köszönheti. Izrael Efrájim Kishontól, a pesti zsidó humortól tanult meg nevetni, és szomorú elsőség, de a zsidómentő, nácikkal kényszerűségből tárgyaló cionista újságíró, Kasztner Rezső lett az első politikai gyilkosság áldozata az újjáéledt államban. A jelenlegi Izrael talán legfontosabb ellenzéki politikusa Jair Lapid, a legendás Tommy Lapid fia szintén magyar származású, és többször is tanújelét adta már, mennyire fontosak számára magyar gyökerei.

Sokan mentek ki 1945 és 1956 után abba az Izraelbe, amellyel 1967-től már nem volt diplomáciai kapcsolata az akkori szovjet tömbnek, így Magyarországnak sem. A magyarországi Izrael-ellenesség erős politikai irányként erősen korlátozta a zsidó közösség mozgásterét, bár a szovjet vagy a lengyel változathoz képest enyhébbnek volt mondható. Történelmileg így alakult. Mi, akik Izrael dacos, elszánt szeretetében nőttünk fel, akik a néphadsereg katonájaként szurkoltunk az akkor „imperialista agresszornak” mondott Izraelért a ’73-as, jomkipuri háború során, jól emlékszünk minderre.

Izrael egyik szent városában, az északi Cfáton, ahol a kora újkor kabbalistái éltek, áll a Magyar Zsidóság Múzeuma, amely ezeket a mindinkább történelmi emlékké váló kapcsolatokat megőrzi, hiszen az új nemzedékek már egyre inkább izraeliek lesznek, s kevésbé őrzik a magyar nagyszülők múltját: Izrael népe velük érkezik igazán haza ősei földjére. Történelmi pillanat a 70. évforduló: Izraelben az eleven zsidó múlt lassan az ország távoli történelme lesz. A múlt már nem lesz elég mostantól: újra ki kell találni a magyar zsidóság és Izrael, Magyarország és Izrael kapcsolatait.

Izrael politikailag távolodik az Európai Unió „magjától”, miközben az EU keleti tagállamaival, hazánkkal is egyre mélyül politikai szövetsége. A százezres magyarországi zsidóság a kultúra révén közvetíthetne Magyarország, Közép-Európa és Izrael között, lehetne híd Kelet és Nyugat között, mint régen, Herzl és Nordau idején. A gondolat, amelyből Izrael született, Pesten fogant meg, közöttünk. Lehet még szerepünk nekünk, magyar zsidóknak Izrael és Magyarország közös életében - ennek kellene lennie a jövőben a Mazsihisz egyik fontos „külpolitikai”, kultúrdiplomáciai célkitűzésének. Ezért ültettünk el kétszer 35 fát itt és ott, Pesten és Izraelben. Mert a fák túlélnek bennünket és a jövőnek üzenünk velük.

2018.05.10 08:03

Brüsszel megtámadásának hete

Azt állította Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a kormány üléséről tartott tájékoztatóján), hogy a brüsszeli tervekről szóló plakátkampány minden elemében tartható, pontos és igaz állításokat tartalmaz.
Ezzel szemben a tény az, hogy nem. Sem az nem igaz, hogy migránsvízummal könnyítenék a bevándorlást, sem az, hogy be akarják vezetni a kötelező betelepítési kvótát, sem az, hogy gyengíteni akarják a tagállamok határvédelmi jogait, sem az, hogy bankkártyákkal segítik a bevándorlást. A plakáthazugság viszont tény. Kérdés, hogy erősebb tény-e az igazságnál.
Azt állította Orbán Viktor miniszterelnök (szokásos interjújában, a Kossuth rádióban a legújabb, Brüsszel elleni kormányzati propaganda-hadjárattal kapcsolatban), hogy az európai határvédelmi szervezet, a Frontex csak tízezer emberrel akarja megvédeni Európa határait, miközben egyedül a magyar határon 8 ezer emberre van szükség.
Ezzel szemben a tény az, hogy az Európai Unió nem akarja egyik tagországtól sem átvállalni a határok védelmét, nem is kérte rá senki (sőt a magyar kormány tiltakozott is a nem létező szándék ellen), és csak azért állítana föl egy ekkora védelmi erőt, hogy szükség esetén segíthessen. Ha hagyják. De Orbán nem hagyja.
Azt állította továbbá a miniszterelnök (ugyanott), hogy nem helyes, ha úgy beszélnek a családtámogatási program fogadtatásáról, mintha az megosztó volna, mert a valóságban van egy hatalmas tömeg, amely hagyományos módon éli az életét, és a legfontosabb számára a gyerek, a család.
Ezzel szemben a tény az, hogy egy ugyanolyan hatalmas tömeg van, amely nem hagyományos házasságban él, hiszen az újonnan született gyerekek majdnem fele házasságon kívüli kapcsolatból születik. Ezek a szülők pedig ki vannak zárva a családtámogatási intézkedések köréből. Ha ez nem megosztó, akkor mi? 
Azt állította Bocskor Andrea fideszes európai képviselő (az Európai Parlament egyik bizottságának vitájában), hogy alaptalanok a kormánybefolyásról szóló vádak, mert elemzések szerint a magyar média 69 százalékban kormánykritikus, és csak 31 százalékban kormánybarát.
Ezzel szemben a tény az, hogy ez az „elemzés” a (kormánypárti) Nézőpont Intézethez tartozó Médianézőtől származik, és abban csak azt nem vették figyelembe, hogy az egész vidéki sajtó kormányhoz közeli, a teljes rádiópiac (egy adó kivételével) szintén, a tévék közül mindössze kettő nem kormánybarát, úgyhogy legföljebb az internetes piacon van nagyjából egyensúly. De még a Médianéző is csak 67 százalékos ellenzéki fölényről delirált, a brüsszeli Fidesz azonban már 69-nél tart. És még hol van a vége?
Azt állította Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere (sajtótájékoztatóján), hogy ma 20-30 százalékkal több orvos dolgozik az országban, mint 10 éve.
Ezzel szemben a tény az, hogy 2009-ben 35196 orvosról adott számot a Központi Statisztikai Hivatal, a legutóbbi, 2017-es adat pedig 39132 volt. Vagyis a növekedés nem 10, hanem csak 4 ezer. Matematikai kormánybiztos kerestetik.
2019.02.23 08:00
Frissítve: 2019.02.23 08:18

Pajzs a résen: a főügyész

Elég baj egy ország számára, ha „rés van a pajzson”. Ha hézagos a gazdasági, jogi, katonai védelmi rendszer, ha lukas a szociális háló, ha könnyen ki lehet hullani az oktatási és egészségügyi ellátásból. Mi ilyen apróságokkal nem izgatjuk magunkat. Ártana az emésztésnek. Rés-ügyben a kormánynak is fontosabb dolga van: nem arra koncentrál, hogy ne legyen rés a pajzson, hanem arra, hogy legyen pajzs a résen. Nehogy a sok lukon át a rendszer mélyére lásson az egyszeri állampolgár. Feltárulna előtte a gépezet lényege, hajtómotorja: a pénz és a hatalom ugyanazon kezekbe való központosítása. Ha kell, lopással, ha kell, törvényes erőszakkal, erőszakos törvénnyel. Ha valahol rés támad a függőségek és cinkosságok szövevényében, ott megbízható őrszemélyzetnek kell védőpajzsot képeznie a disznóságok körül, elhessegetve a kíváncsiskodókat.
Nálunk a legerősebb pajzs a főügyész. Ő a Legfőbb Ügyész, így csak a Legfőbb Hadúrnak tartozik engedelmességgel. Úgy, hogy még a gondolatát is kitalálja. Nem is kell külön odaszólnia, annak nyoma maradna. A kisebb Legfőbb tudja, hogy sorsa a nagyobb Legfőbbhöz van kötve. Azóta, hogy a kilencvenes évek elején belépett a Fideszbe, és a párt etikai bizottságának vezetőjeként vigyázott arra, hogy noha a párton belül is morgolódnak a székház-üzlet miatt, ebből ne legyen belső vihar. Mondják, kedves, szelíd, békés ember volt, a mosolya ma is egy bocsánatkérő kisfiúé. Majd bolond lett volna vizsgálódni, balhét keverni. Azóta is pontosan tudja, mit nem kell vizsgálni, és mit igen, akkor is, ha a végén nem sikerül semmit rábizonyítani a kilövendő célszemélyre. Nem baj, addigra már megcsócsálta, szétrágta, kiköpte a kormánysajtó, ha a bíróság évek múlva el is ereszti, hát többnyire csak tarisznyába kapargathatja össze egykori önmagát, megtört csontjait, gerincét, tönkretett életét. Az a pár tucat helyreigazítás általában nem kelti új politikai életre.
Minden politikai célú meghurcolás és minden politikai célú cinkos szemhunyás csak növeli a főügyész kiszolgáltatottságát főnökének. Ha ejtenék, ugyan hová mehetne? A szakmabéliek látták, mit művel. Nemrég egy bíró miatta mondott le: „Gazdasági ügyekben ítélkezem, és a Polt Péter-féle ügyészség politikai alapon főként ezen a területen szelektál, hogy miből lesz büntetőeljárás, és miből nem... Nagyon nehéz úgy bíráskodni, hogy a vele szemben ülő vádlott tudja: nem élvez politikai védettséget, ezért emeltek vádat ellene, miközben azzal is tisztában van, hogy mások hasonló ügyekben soha nem kerülnek oda.”
A legfőbb ügyész tehát tudja, ki a feljebbvalója, és az nem Iustitia. A legmagasabb helyről hallotta, hogy nőügyekkel komoly ember nem foglalkozik, Iustitia pedig, akárhogy nézzük, fehérszemély. Lóbálhatja szegény az idétlen mérlegét, nem a fűszeresnél vagyunk, ez itt komoly politika, férfiak dolga. És nehogy a pártatlanságra hivatkozva bekössék itt bárki szemét, hát akkor hogy követhetné a nagyfőnök szeme villanását! Polt a héten nagy peckesen megtagadta, hogy az uniós bizottság hívásának eleget tegyen, de kíváncsi vagyok, merne-e csak egyszer nem ugrani rögtön Orbán invitációjára.
Ez a hét különben is eseménydús volt, a főügyésznek akkora disznóságokat kellett védőpajzsként fedeznie, amelyek majd kiverték a szemünket. Egy ország láthatott bele hirtelen a rendszer és szolgái gátlástalan működésmódjába, ha végignézte a videófelvételeket az MTVA-ban történtekről. Na nem, ekkora rés már veszélyes, nem jó, ha a maga pucérságában lehet szemügyre venni a hatalmi erőszak valódi természetét. Jött Polt, a Pajzs. Ügyészsége úgy döntött, nincs itt semmi látnivaló, ne tessék videókon szörnyülködni! A képviselőket jogosan teperték le és dobták ki, hiszen – Jesszusom! - politizálni akartak. (Ami egyébként munkaköri kötelességük, erre tartjuk őket.) Hát most nekem hiszel vagy a szemednek? - kérdezte a főügyész az ő népétől.
Már azt hitte, ügyesen megoldotta az Elios-ügyet is, mint annyi mást, azzal, hogy bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást. És erre tessék, saját kormánya támadta hátba! Nem volt szép tőlük, de képesek voltak váratlan beismerő vallomást tenni. Először felajánlották: az OLAF által meghatározott támogatás-megvonás negyedét, három és fél milliárd forintot (persze a mi pénzünkből) beáldozzák, csak ne kapirgáljanak tovább. Maguk is úgy saccolhatták, minimum ennyit elsíboltak. Amikor az OLAF visszautasította a sajátos „vádalkut”, inkább az egész összegről lemondtak, csak ne kutakodjanak a miniszterelnöki vő körül. Nincs olyan ügyésze a világnak, aki erre ne kapta volna fel a fejét, és nem kezdi újra a vizsgálatot. Kivéve a miénket. 
Az Átlátszó pár éve kikérte az adatokat. A Polt előtti négy évhez képest 2010-től a Polt által fémjelzett négy évben háromszoros arányban utasították el a korrupciós bejelentéseket, mint előtte. A nyögvenyelősen mégis megindított nyomozásokat kétszer akkora arányban szüntették meg. Okos nép vagyunk: értettünk a szóból. Az ilyen tárgyú feljelentések száma is felére-harmadára csökkent. Minek? Láttuk: ott a pajzs a résen. Az igazság nem talál utat magának.
2019.02.23 08:00
Frissítve: 2019.02.23 08:20