Avarkeszi Dezső: Választás 2018 (2.)

Publikálás dátuma
2018.05.26 09:40
FOTÓ: VAJDA JÓZSEF
Fotó: /

2018. április 8-án általános országgyűlési képviselő-választást tartottak Magyarországon. A választás során a Fidesz-KDNP pártszövetség kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben. Jelen írás célja megvizsgálni azt, hogy a jogszabályi környezet, a jogállamiság, a demokrácia helyzete, a kampány, a szavazást megelőző és a szavazásnapi események alapján szabad és tisztességes volt-e ez a választás. (Az írás első része a Szép Szó május 19-i számában jelent meg.)

Átjelentkezés

A választási eljárásról szóló törvény lehetővé teszi, hogy azok a választópolgárok, akik a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakcímük szerinti szavazókör területén tartózkodnak, a tartózkodási helyükön szavazzanak. Erre a célra minden településen (Budapesten minden kerületben) kijelölnek egy szavazókört. Néhány fővárosi kerületben már 2014-ben is gondot okozott az átjelentkezéssel szavazók nagy száma. Nem volt ez másképpen idén sem. A budapesti 2. számú választókerület kijelölt szavazókörében 10764 volt az átjelentkezéssel szavazók száma, az 1. számú választókerületben ugyanez 10285, a 8-asban 8199, a 7-esben 7865, az 5-ösben pedig 7695. Ezt a terhelést nehezen, vagy egyáltalán nem bírták az érintett szavazatszámláló bizottságok. Voltak olyan helyek, ahol este hétkor, a hivatalos záráskor még hosszú sorok kígyóztak az utcán beengedésre várva. Ez jobb felkészüléssel, átcsoportosítással megelőzhető lett volna. Így viszont néhány helyen csak órák múlva fejeződött be a szavazás, aminek – mint látni fogjuk – egyéb negatív következménye is lett.

Szavazólappal kapcsolatos hibák

Nemcsak az átjelentkezéssel szavazók, illetve a külképviseleteken megjelentek nagy száma okozott nehezen megoldható problémát a szavazatszámláló bizottságoknak és a külképviseleti választási irodáknak. Számos esetben előfordult, hogy nem a megfelelő szavazólapokat adták át a választópolgároknak. Keveredtek az egyéni és a listás szavazólapok, vagy akár a nemzetiségi szavazólapok is. Az egyik legkirívóbb hiba a Baranya megyei 2. számú választókerület egyik komlói szavazókörében történt, ahol telefonhívásra(!), az üzenetet félreértve, 8 szavazólapon kihúzták a Demokratikus Koalíció egyéni jelöltjének nevét, és ezeket a szavazólapokat így adták át a választópolgároknak.

Amennyiben egy szavazókörben több választópolgárnak két egyéni vagy két listás szavazólapot adnak át, és ők nem észlelve a hibát mindkettőt kitöltik, és bedobják az urnába, a szavazatszámlálás során valamelyik fajtából többet találnak, mint ahányan megjelentek szavazni, a többletnek megfelelő számú szavazatot minden jelöltnél, illetve listánál érvénytelennek kell nyilvánítani. Ez sok jelölt, illetve lista esetén jelentősen megnövelte az érvénytelen szavazatok számát. Hogy csak a legkirívóbb példákat említsük: Biatorbágyon a listás szavazatok 33,33, Dejtáron 49,22, Fulókércsen 37,89, Pécsudvardon 51,18, Porván 32,88, Tiszarádon 36,08 százaléka lett érvénytelen. A csúcstartó Bogdása, ahol a listás szavazatok 91,67 százaléka(!) vált érvénytelenné.

Szervezett szállítás, szavazatvásárlás

Korábban szigorú szabályok tiltották a kampánytevékenységet a szavazás napján, és az azt megelőző napon. A kampánycsend intézménye néhány kivételtől eltekintve megszűnt. Ilyen kivétel a szavazás napján a választási gyűlés tartásának tilalma, a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres távolságon belüli kampány tilalma, valamint a szavazóhelyiséghez történő szervezett szállítással kapcsolatos jogi szabályozás. Ez utóbbi megsértésével kapcsolatban számos hír érkezett, ezek közül a legnagyobb port az ukrán-magyar határ mentén a kettős állampolgárok szavazásra történő szervezett szállítása verte föl, amiről a Hír TV számolt be, és amelynek vizsgálata alapján a Kúria megállapította a törvénysértést.

A Kúria egy másik ügyben azt állapította meg, hogy a pécsi 040-es számú szavazókörben  sérültek az eljárási törvénybe foglalt, a választás tisztasága, az önkéntes részvétel, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi rendelkezések. A bíróság bizonyítva látta egy választópolgár meghatározott irányú szavazat leadására vonatkozó, anyagi juttatással összefüggő kijelentésének elhangzását. Ez a bizonyos irány a Fidesz volt…

Szavazatszámlálás

Számos szavazókörben előfordult, hogy egy jelöltre, illetve listára adott szavazatokat a jegyzőkönyvben (és így a választási informatikai rendszerben) másik jelöltnél, illetve pártnál tüntették fel. Így például a fővárosi IV. kerületben a DK, Baján a MSZP-Párbeszéd listás szavazatai "tűntek" el. A Jobbik Pálfiszegen 14, Sárospatakon 144 szavazatot vesztett így.

Adattartalom rögzítése

Az eljárási törvény szerint a szavazatszámláló bizottság a jegyzőkönyveket, választási iratokat, nyomtatványokat és szavazólapokat - a szavazatszámlálás befejezését és a jegyzőkönyvek kitöltését követően haladéktalanul - a helyi választási irodához szállítja, amely a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát a szavazatösszesítő informatikai rendszerben rögzíti. Számos helyen nem tették lehetővé, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjai az adatrögzítéskor jelen legyenek, ellenőrizzék annak törvényességét. Holott a választási bizottságok (köztük a szavazatszámláló bizottságok) törvényben meghatározott elsődleges feladatai közé tartozik a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása.

Az is előfordult, hogy még a helyi választási irodához való bejutásban is akadályozták a szavazatszámláló bizottságok tagjait. Budapest 2. számú választókerületében például a helyi választási iroda által kiadott kézikönyv a törvényi szabályozással ellentétben azt írja elő, hogy a "(…) jegyzőkönyvvezető a két fajta eredményjegyzőkönyv mind a két példányának végleges elkészülte után az SZSZB elnökével a szavazási anyagokat beszállítja a Polgármesteri Hivatalba." Sőt, az idézett útmutatás még azt is kimondja, hogy a "(…) taxiba csak az elnök és a jegyzőkönyvvezető ülhet be."(!).

A választási honlap leállása

Április 8-án, a szavazás napján a reggeli órákban példátlan dolog történt, összeomlott a választások hivatalos honlapja. Ezt a Nemzeti Választási Bizottság is törvénysértésnek minősítette: "A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a Nemzeti Választási Iroda megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt, a választási eljárás nyilvánossága alapelvét, a Ve. 42. §-át és az 57. § (3) bekezdését azzal, hogy átmenetileg a választások hivatalos honlapján nem voltak elérhetők a választási szervek elérhetőségi adatai, a Nemzeti Választási Bizottság ügyrendje és a Nemzeti Választási Iroda elnökének vagyonnyilatkozatai. A Nemzeti Választási Iroda megsértette továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 51. § (3) bekezdését azzal, hogy a választások hivatalos oldalán a Nemzeti Választási Bizottság iránymutatásai nem elérhetők."

Az esemény valóban példátlan a rendszerváltás óta megrendezett választások történetében. Egy több százmillió forintért (a pontos összeg nem ismerhető) rendszer pont azon a napon omlott össze, amikor a legfontosabb feladatait kellett volna ellátnia. Bár már előtte is voltak figyelmeztető jelek. A választás előtti péntek délután az átjelentkezési kérelmek megnövekedett száma miatt a választási portál látogatói már átirányításra kerültek közvetlenül a https://kerelem.valasztas.hu/vareg/ oldalra. A portál teljes adattartalmának visszaállítása csak kilenc nappal később, április 17-én történt meg.

A választási eljárás nyilvánossága

A választási eljárás törvényben garantált alapelvei között szerepel az eljárás nyilvánossága. A választási eredménnyel kapcsolatos szabályokat tartalmazó fejezet kimondja, hogy a választási irodák a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat a szavazás lezárását követően nyilvánosságra hozzák. Ez a szavazás befejezését követően még órákig nem történt meg. Néhány, az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókörben este hétkor még hosszú sorok várakoztak a szavazóhelyiség előtt az utcán. A Nemzeti Választási Iroda úgy döntött, hogy nem lehet adatot közölni addig, amíg minden szavazókörben be nem fejeződik a szavazás. Ennek hivatkozási alapja az eljárási törvény 150. §-a volt. Ez azonban csak az ún. exit poll nyilvánosságra hozatalát tiltja, a nem hivatalos eredményekét nem. Ezért sokakban merült föl az a (hitelesen azóta sem cáfolt) gyanú, hogy a nyilvánosság tájékoztatástól történt elzárásának oka nem a törvény volt. Ráadásul, amikor már kezdett tarthatatlanná válni a helyzet, megváltozott a korábbi döntés, nem kellett megvárni, hogy befejeződjön mindenhol a szavazás, csak azt, hogy az utcán várakozókat "betolják" az épületen belülre. Ezután már gyorsan jöttek az adatok, szinte már a végeredmény: a kormánypártok újabb kétharmadot szereztek. Az eredmény megszületett, a kétely megmaradt. A Publicus Intézet legfrissebb felmérése szerint a megkérdezettek 37 százaléka szerint elcsalták a választást, 25 százalékuk szerint ez befolyásolta az eredményt.

Az írás elején föltettük a kérdést, szabad és tisztességes volt-e a 2018. évi országgyűlési képviselő-választás. A fenti megállapítások alapján a föltett kérdésre egyértelmű választ lehet és kell adni: a 2018. évi országgyűlési képviselő-választás nem volt szabad és tisztességes.

2018.05.26 09:40

Operabál – azaz inkább estély – 1946-ban

Publikálás dátuma
2018.08.12 18:00

Fotó: Fortepan/ Szent-Tamási Mihály
A háború befejezése után ismét megkezdte működését az Operabarátok Egyesülete. A dalszínház életében való újra megjelenésének első jeleként három programpontból álló rendezvénnyel lépett a közönség elé: A Rajna kincse című Wagner-mű előadása, utána vacsora az Operaházban, azt követően pedig tánc. Ha nem is nagy bál – hiszen a táncparkett nem egyesítette a színpadot a nézőtérrel –, mégis olyan kulturális esemény, ami révén többletbevételhez lehet juttatni az Operaházat.
Két külügyminisztériumi kollégámmal, Karcsival és Miklóssal elhatároztuk, hogy – természetesen meghívva egy-egy ifjú hölgyet – mi is jelen leszünk. Megvettük a jegyeket, foglaltattunk asztalt, ki-ki megjelent hölgyével az Andrássy úti palotában. Feltűnt nekem, hogy máskor vidám Károly barátom nincs jó hangulatban. Partnere, érettségi előtt álló gimnazista, nem osztotta Karcsi levertségét, élvezte élete első báli estélyét. Karcsi az előadást követő vacsora alatt próbálta ugyan a jókedv tettetését, de nemigen sikerült neki. Partnere szerencsére nem sokat érzett ebből, mert roppant csinos lévén, nagyon kelendő volt a táncosok körében. Vacsora után alkalmam volt Karcsival négyszemközt maradni. Bánatosan mesélte el, hogy miért olyan levert. Előrebocsátom, az operaestély időpontja 1946/47 fordulója, vagyis hetven évvel ezelőtt járunk.
Karcsi a megbeszélt időpontban jelent meg a kislány lakásán. A mama fogadta és türelmét kérte, hogy lánya még nem útra kész. Bevitte a szalonba, ahol barátnőjével beszélgetett, aki – nekem rokonom volt – ugyanúgy mesélte el a történetet, mint a fehér asztalnál Karcsi. A hölgyek egy-egy karosszékben ültek és csevegtek. Az egyik hölgy cigarettát vett elő, mire Karcsi sietve zsebébe nyúlt, előrántotta öngyújtóját és nem vette észre, hogy azzal együtt kirepült a zsebéből a hölgyek lába elé egy pőre koton. A mama pedig így szólt Karcsihoz: "Kedves Károly, valamit elvesztett." Karcsi odanézett. "Reméltem, hogy megnyílik a föld, hogy elsüllyedjek..." Mivel azonban a csoda nem történt meg, Karcsi kénytelen volt lehajolni és újból zsebre tenni a csomagolás nélküli óvszert. Szerencséje volt, mert abban a pillanatban belibegett a tollászkodását éppen befejezett kislány és közölte, hogy mehetnek. Karcsi, örülvén, hogy az egészségügyi cikk lekerült a napirendről, buzgón helyeselt és elindultak. "Mit fog rólam gondolni a mama?" – fejezte be Karcsi. Azt, hogy milyen gondos fiatalember vagy – feleltem.
Karcsi az est hátralevő részében szorgalmasan töltögetett saját magának és mire a mulatság véget ért, már láttam, hogy nekem kell hazakísérni a kislányt is, nemcsak az én partneremet. Hogy nemcsak az említett két hölgyet, hanem egy harmadikat is nekem kell hazafuvaroznom, akkor derült ki, amikor Miklós barátom közölte, hogy számít rám: hazakísérem az ő partnerét is, mert ő az est hátralévő részét – karrierje érdekében – Bolgár Elek külügyi államtitkár lányának fogja szentelni. Ott álltam hát az Opera ruhatára előtt három szép lánnyal. Szerencsére sikerült találnom egy taxit, amibe bepasszíroztam a hölgyeket – akkoriban szokásos Austin típusú, apró kocsi volt. Karcsi, látván, hogy nem fér be, belekapaszkodott a hátsó csomagtartó-rácsba, de két másik sofőr segített a miénknek és visszatartották. Karcsi pedig elindult a nagy magyar éjszakába.
Csak hétfőn reggel, a hivatalban tudtam beszélni vele. Nem sokkal azután, hogy elmentünk, valahol az Andrássy úton elkapta az éjszaka egy hivatásos tündére. Tőle eltávozva hazament. Amikor délben felébredt, megállapította, hogy vadonatúj Parker töltőtolla nincs meg. Biztos kiesett a zsebéből, gondolta, ott kell legyen az Andrássy úti nőnél. Ha letagadja, botrányt fog csinálni. A házszámot nem tudta, de emlékezett a kapualjra. Mivel akkoriban a lakóházak kapuit reggel 6 és este 10 óra között nyitva tartották, hamar megtalálta "vendéglátóját", aki örömmel látta viszont: de jó, hogy eljött, itt hagyta a Parkert.----
Hát akkor szerencséd van – mondtam. Szerencsém? – kérdezte Karcsi. Ha te látnád azt a nőt! Rémes! Inkább veszett volna oda a Parker!
2018.08.12 18:00
Frissítve: 2018.08.12 18:00

Hegyi Iván: Ó, csak a filmdal jönne már!

Publikálás dátuma
2018.08.12 17:00

Fotó: /
Presser Gábor szépen teleírta a slágerlistát 1980-ban. Abban az évben jelent meg a Loksi című dupla album a Boksszal, az Embertelen dallal, a Ha eljönnek az angyalokkal, és akkoriban mutatták be Dobray György filmrendező alkotását, Az áldozatot, amelyben Komár László énekelte egy bárban, miközben Kristály nyomozó (Reviczky Gábor) Vandával (Sáfár Anikó) randevúzott, hogy "Ó, csak a hajnal jönne már..." 
A nyomasztó hangulatú film ugyancsak sötét tónusú dalát alighanem többen dúdolták, mint ahányan a hazai thrillert megnézték, pedig akadt, nem csupán a mozi-ínyencek számára csábító jelenet is a vásznon. "Vanda" félmeztelenül állt az ablakban, a detektív pedig megkérdezte tőle: – Nem zavar, hogy néznek? (Szemben egy lakótelepi ház magasodott.) Mire a megszólított így felelt: "Ja, a jogtanácsos úr? A felesége évek óta gipszágyban fekszik. Ez az egyetlen öröme..." Presser, aki a hatvanas évek közepén együtt muzsikált az újjáalakuló Scampolóban Komárral, nem ragadt meg egyvalaminél, s az LGT ellátása mellett az énekes stílusának – valamint a publikum ízlésének – messzemenően megfelelő rock and rollt komponált. A szöveget nem Dusán Sztevanovity, hanem a filmnovellát is jegyző Juhász Sándor írta. "A kerti úton suttogás, száz árnyék útra kél; fakó, furcsa látomás, és úgy fél Rácz Adél" – hangzott a vetítés során, s a sorok tökéletesen illettek a drámai történethez. Juhász sokoldalú ember, valóságos polihisztor volt: a forgatókönyveken túl verseket írt – Károly utca címmel halála után, 1995-ben adták ki válogatott költeményeit –, festőművészként többször kiállított itthon és külföldön, továbbá rajzfilmeket rendezett, s jó néhány ismert slágerszám szövege fűződik a nevéhez. Tőle van a Száguldás, Porsche, szerelem, a Mondd, kis kócos, továbbá Elvis-átültetések egész sora: A szerelem kormányoz (Can't Help Falling in Love), Árva, bús, éjszakán (Are You Lonesome Tonight), Ne sírj, apám (Don't Cry Daddy), Egy perc az élet (It's Now or Never), Sírás a kápolnában (Crying in the Chapel). Az utóbbi stimmelt élete egy szakaszához, mert volt, hogy egy hűvösvölgyi romtemplomban lakott. Ötvenkilenc éves korában, rákbetegségben halt meg 1993-ban (Komár csaknem húsz évvel később követte őt), ám nyolcvanban még nyilván örömmel olvasta – a szerzőtárs Presserrel együtt – a kritikát: "Nem eget rengetően nagy dal, félhangonként emelkedő versszakaival, halványan behízelgő dallamával. (...). Mégis. Perfekt kis darabról van szó, remek filmzenéről." Az évtized nem egy beszámoló szerint muzikálisan is unalmas fordulóján a rock and roll a reneszánszát élte idehaza. A Hungaria tarolt a Rock and Roll Party című album dalaival – a Micsoda bulitól a Csókkirályig –, de Hobo és Deák Bill sem hiába nyomta a Rolling Stones bluest vagy a Ki vagyok én? -t ("nem vagyok munkás, nem vagyok paraszt"); hogy a Loksi-albumon szintén szereplő "Szentimentális rakenrollról" meg ne feledkezzünk. A V'Moto-Rock korabeli slágere meg passzolt a hajnali nótához, hiszen Demjén azt énekelte a publikum nem kristálytiszta, de annál átszellemültebb vokálja kíséretében: "Várj, míg felkel majd a nap." Az "áldozati" szám megjelent Komár első nagylemezén, a Táncoló fekete lakkcipőkkel, a Fehér holddal és egy Szörényi–Bródy szerzeménnyel, a Családi rockyval együtt. ("Egy, két, hár', négy gyerekem lesz, ha megtalálom azt a lányt...") Ám a korongról a legjobban a filmdal hasított, pedig a profi Komár nem tett kivételt: mindegyik dalát mindenütt a tőle telhető legnagyobb alázattal adta elő, kilengést még haknikon sem engedett meg magának. A fellépéssel éppen meg nem örvendeztetett rajongók meg ültek a rádió előtt, és azt kívánták: ó, csak a "Hajnal" jönne már...
2018.08.12 17:00
Frissítve: 2018.08.12 17:00