bíróságok;Pesti Központi Kerületi Bíróság;Handó Tünde;Fővárosi Törvényszék;bírói pályázatok;

2018-10-01 20:00:00

Újabb bírósági csörte a fővárosban – Célkeresztben a PKKB elnöke

Lemondásra próbálja rávenni Kádárné Báló Ágnes elnököt egy olyan felettese, aki nem pályázaton nyerte el posztját, hanem Handó Tünde saját hivatalából küldte a törvényszék élére.

Eltávolítaná posztjáról a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) elnökét a Fővárosi Törvényszék (FT) nemrég - egy év határozott időre - megbízott elnöke. Információnk szerint Polgárné Vida Judit, FT-elnök ezt a napokban személyesen is közölte Kádárné Báló Ágnes, PKKB-elnökkel. Úgy tudjuk, Polgárné azzal "fenyegette" a PKKB-elnököt, hogy elvonja elnöki hatáskörét, vagy kirendeli más bíróságra, ha nem mond le a posztról.

Az FT-elnök Polgárnét, mint ismert, májusban bízta meg Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke egy évre az elnöki feladatokkal, miután a posztra kiírt mindkét pályázatot eredménytelennek nyilvánította. Mind az első, mind a második pályázaton egyetlen pályázó indult: az lejáró mandátumú FT-elnök, Fazekas Sándor, aki amúgy az FT összbírói értekezletén mindkétszer 75 százalék fölötti támogatást kapott. A másodszor is eredménytelennek nyilvánított pályázat után az OBH-elnök élhetett törvény adta lehetőségével, hogy határozott időre megbízzon valakit az elnöki jogkörökkel. Itt jött képbe Polgárné Vida Judit. Handó Tündének épp ezt a gyakorlatát kritizálták leginkább: többször előfordul, hogy - az Országos Bírói Tanács (OBT) szerint is - indokolatlanul eredménytelennek nyilvánított vezetői pályázatokat, majd határozott időre hozzá közelálló bírót bízott meg az adott tisztséggel, akit az újra kiírt pályázaton - ahol a megbízott vezető sokszor egyedül indult - véglegesített. Polgárné OBH-elnök biztosként dolgozott Handó mellett, mielőtt az megbízta őt az FT elnökségével. Megbízatása felzúdulást keltett, hiszen Polgárné plagizálás miatt 2013-ban lemondásra kényszerült épp az FT általános elnökhelyettesi tisztségéről. A HVG írta meg, hogy a bíróság házi lapjában, a Kisbíróban Paulo Coelho és mások szövegeit közölte saját neve alatt, ezután mondott le önként.

Mivel Polgárné egyértelműen lekötelezett Handónak, forrásunk szerint az OBH-elnök áll Báló Ágnes elmozdításának kísérlete mögött. A PKKB elnökét még Fazekas Sándor nevezte ki hatéves határozott időtartamra 2016. júliusától 2022 júniusáig, ezért is lehet most útban. Ám Kádárné hivatalosan aligha váltható le posztjáról, s hacsak önszántából le nem mond, még négy évig elnök marad. Felmentése, fegyelmivel való eltávolítása hosszas folyamat lenne: a bonyolult alkalmatlansági procedúrát, vagy a fegyelmit a kétszintű szolgálati bíróságon aligha vállalja Polgárné, aki jelenleg Kádárné kinevezési jogkörének gyakorlója. A PKKB ugyanis a Fővárosi Törvényszék szervezeti egysége, az ország legnagyobb helyi bírósága, s egyben "az egyik legjelentősebb méretű kerületi bíróság Európában, ahol közel 220 bíró dolgozik”,

Egy másik forrásunk szerint személyes ellentétek állnak az ügy mögött; az FT-elnöke régi ellenségén áll bosszút. Ez ellen szól azonban, hogy a törvényszéki és kerületi bírósági elnök korábban együtt dolgozott az óbudai bíróságon, s első forrásunk szerint viszonyuk nem ellenséges. Olyannyira nem, hogy a plágium-ügy idején Kádárné, igaz nem nyilvánosan, kiállt a mai FT-elnök mellett.

Az elmúlt időszakban épp az ehhez hasonló ügyek, és a kormánynak a bíróságok munkájába beavatkozó vonatkozó (alap)törvénymódosításai miatt több, az FT-n és a PKKB-n dolgozó bíró kérte Áder Jánostól bírói szolgálati viszonyának megszüntetését. Úgy tudjuk, a közelmúltban az FT két büntető szakos bírója, Hajba Krisztina és Keviczki István kérte felmentését a köztársasági elnöktől.