Népszava Anno;Tisza István;merénylet;

2018-10-16 17:00:00

Az első merénylet Tisza István ellen

Száz éve, hogy meghiúsult a Tisza István elleni harmadik merénylet. Két héttel később már a végzetes következett

Szerdán délután 3 órakor a parlament IV. számú kapuja előtt Tisza István ellen, amikor távozott a képviselőházból, egy fiatalember, Lékai Leitner János elvtárs revolveres merényletet követett el. A merénylet híre természetesen pillanatok alatt, mint a futótűz terjedt el az egész fővárosban és óriási izgalmat okozott.

 A merénylő egy sovány, szőke, egészen gyenge szervezetű, nagyon intelligens fiatalember, magánhivatalnok a Takarmány forgalmi Részvénytársaságnál.

 Lékai Leitner János

 Már a délelőtti órákban a parlament körül időzött, később az egyik kapun be akart menni a karzatra, a kapus azonban annak ellenére, hogy a „Hét" című heti újságírói igazolványával akarta a jogosultságát bizonyítani, nem engedte be. A főkapunál próbálkozott azután, aki el is fogadta a fölmutatott igazolványt és beengedte az épületbe. Lékai be is ment és hosszabb ideig a hírlapírói folyosón lézengett, majd kijött újra a parlament elé és miután előzően megállapította a Tisza ott várakozó autójának a rendszámát, a IV-es kapu előtt várakozott és leste, hogy a parlament előtt fölvételeket készítő kinoriporter mikor fogja holmijait összecsomagolni. Ezt gondolta ugyanis jelnek arra, hogy az ülésnek vége és a képviselők távozni fognak a parlamentből.

 A merénylet

 Amikor azután kiabálni kezdték Tisza autójának a számát, Lékai elvtárs az autó mellé állt úgy, hogy az autó közte és a parlament épülete közt maradt. Amikor észrevette, hogy Tisza jön ki az épületből, izgatottan elővette a revolverét és az automobil nyitott ablakain át az autó felé közeledő Tiszára irányította. Tisza már éppen nyitni akarta ki az autó ajtaját, amikor a sofőr véletlenül hátrafordult és meglátta a revolvert szorongató Lékait. Öklével olyan erősen vágott hátrafelé Lékaira, hogy az a revolvert kiejtve a kezéből, azonnal összeesett. Odarohant az egyik parlamenti őr is, fölkapta a merénylő mellől a revolvert és Lékait bevitte a parlament épületébe.

 Bent futólag kihallgatták és maga Tisza is megkérdezte tőle, hogy miért akarta őt agyonlőni. Lékai erre azt felelte:

 — Mert gyűlölöm a háborút.

 A főkapitányságtól telefonos értesítésre detektíveket küldöttek ki, akik Lékait bevitték a Zrínyi utcába, ahol maga, Sándor László főkapitány hallgatta ki nyomban Lékait. Később a kihallgatást Szentkirályi tanácsos, majd Krecsányi főkapitányhelyettes vette át.

 Népszava 1918. október 17.