Bojár NagyRománia

Publikálás dátuma
2018.11.21. 11:00

Az aradi román nemzeti tanács bejelenti, hogy Erdély és Magyarország román népe Romániához fog csatlakozni
Az aradi román nemzeti tanács a világ népéhez intézett kiáltványban, miután súlyos szemrehányásokkal illeti a magyar uralkodó osztályt a románokkal szemben tanúsított politikája miatt, bejelenti, hogy Erdély és Magyarország román népe Romániához fog csatlakozni.
Nem tagadjuk, nincs semmi okunk tagadni, hogy a románok vádjaiban sok az igazság. A régi rezsim sok bűnt követett el a románok ellen. Valóban oktalan módon beletelepített a román vidékekbe magyar telepes falvakat. Valóban kiszolgáltatta a román parasztokat a magyar földesuraknak, a magyar szolgabíróknak és az azoknak szolgálatában álló csendőröknek. Valóban elhanyagolta a román nép kultúráját, erőszakos magyarosítási kísérleteivel nagyra növelte az analfabéták számát.
Mindezt elismerjük: de mindebből semmiképp sem következik, hogy a románok helyes úton járnak, ha most el akarnak szakadni. Magyarországtól és Romániához akarnak csatlakozni.
Nem járnak helyes úton, mert az ő jogos sérelmeik nem a magyar népet terhelik, hanem egyedül és kizárólag a régi rezsimet.
Ugyanez a rezsim ugyanilyen gaz módon bánt a magyar dolgozó néppel is. A magyar nép kulturális haladását is megakadályozta, a magyar népet is kiszolgáltatta a latifundiumok urainak, a szolgabírónak, a csendőrnek.
Nem a románt üldözték a románban, hanem a szegény embert.
Népszava 1918. november 21.
Frissítve: 2018.11.21. 11:01