2019. május 14.

Trianon-bemutatót tervez a Nemzeti Színház

Wass Albert szövegei, valamint korabeli dokumentumszövegek alapján állítja színpadra az előadást Vidnyánszky Attila.

2019. április 30.

Megkapta az építési engedélyt a Trianon-emlékhely

A Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének kiásását egy kormányrendelet egyengeti.

2019. április 24.

Kormányrendelet biztosítja műemlék épületek engedély nélküli bontását, hogy elférjen a készülő Trianon-árok

Emellett csökkentik a zöldterületet és visszavágják a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság hatókörét a V. kerületben, és csúsztatják a Néprajzi Múzeum…

2019. április 11.

Föld alatti Trianon-emlékhelyet építenek a Parlamentnél jó ötmilliárdért

Talajszint alatt hozzák létre a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyét, hogy ne zavarja a Parlament látványát. Nagy Imre szobrát nem fogják felavatni a Jászai Mari téren.

2019. április 09.
2019. március 28.

Tragédia is lehet a trianoni emlékévből

Gerő András történész régebben tiltakozott az ellen, hogy a parlament „jelölt nappá” tegye az évfordulót. Most az emlékév gondolatát sem tartja ördögtől…

2019. március 27.
2019. március 25.
2019. február 18.

Trianon-operettre írt ki pályázatot az Operettszínház

Új, nemzeti operettet ígért a főigazgatói széket február elsejével elfoglaló Kiss B. Attila, és láthatóan komolyan gondolta.

2019. február 02.
2019. február 01.

A csehek parancsot kaptak a visszavonulásra

Csak örömmel fogadhatjuk az ántántnak ezt az intézkedését, amely jóvátéteti a cseh túlkapások egy részét

2019. január 27.

Balassagyarmat visszafoglalása

A csehek, akik beszorultak a kaszárnyába, védekeztek

2019. január 26.

A cseheknek, románoknak és szerbeknek-vissza kell vonulniok a demarkációs vonal mögé

A Magyarországgal szomszédos nemzetek, amelyek magyar területeket is megszállottak, tartsák meg a fegyverszüneti föltételeket

2019. január 21.

A románok Kolozsvárott is átvették az impériumot

Kolozsvár város román prefektusa vasárnap délelőtt átvette a közhatalmat a volt főispántól

2019. január 09.

A csehek bevonultak Érsekújvárra

Még a fülünkben csengenek a klerikális vezetők nagyhangú kijelentései akik a nacionalista népámítás hazug jelszavaival fegyveres ellenállásra biztatták a Felvidék…

2019. január 06.

Új román demarkációs vonal

Az új határvonal szélső pontjai: Kolozsvár, Déva és Nagybánya

2019. január 03.

A franciák védik a Bánság magyar közigazgatását

Temesvári jelentés szerint Gambetta tábornok az egész Bánság magyar közigazgatását francia védelem alá helyezte.

2019. január 02.
2018. december 26.
2018. november 28.

A csehek és a románok folytatják az előnyomulást

Két magyar zászlóalj Pozsony védelmére - Nagyszombat a csehek birtokában - A szerbek Pécsett

2018. november 27.

A román csapatok megkezdték az előnyomulást

A magyar népköztársaság kormánya mit tehet a jogtalanul beözönlő fegyveres csapatokkal szemben? Új háborút kezdjen?

2018. november 26.

A román király Erdély meghódítására hívja föl a katonákat

Ferdinánd román király proklamációt intézett a román néphez és katonasághoz: vonuljanak be Bukovinába és Erdélybe és vívják ki az ott lakó románok idegen járom…

2018. november 23.

A hazaáruló király

Azt mondotta Habsburg Károly a horvátoknak és cseheknek, hogy vegyenek annyit az ország földjéből, amennyit csak tudnak

2018. november 22.

Magyar területek megszállása folyamatban

Román és szerb csapatok bevonulása a Nagy Háború lezárulta után

2018. november 21.

Bojár NagyRománia

Az aradi román nemzeti tanács bejelenti, hogy Erdély és Magyarország román népe Romániához fog csatlakozni

2018. november 19.
2018. október 28.

Már száz éve rohanunk a forradalomba

Kelet-Közép-Európában aki a jelenen uralkodik, a régmúltat – éppen úgy, mint a közelmúltat – saját tulajdonának tekinti. Az istenadta nép annyit tudhat és csak…

2018. október 05.
2018. augusztus 06.

Trianon: hergelésre alkalmas össznépi trauma

Az első világháborút lezáró békeszerződést a magyar történelem legnagyobb tragédiájának tartja a megkérdezettek csaknem háromnegyede. Mégis: a többség szerint a…