Előfizetés

Balkáni kaland - Miért Orbánhoz fordult Gruevszki?

Miklós Gábor
Publikálás dátuma
2018.11.24. 13:00

A választ Macedónia helyzetében és múltjában kell keresgélnünk, az ország szárazföldi sziget jellegében, s szomszédaival való ellentmondásos viszonyában.
A magyar kormány évek óta komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy megváltoztassa országunk földrajzi helyzetét. Elhatározta, hogy kivezeti Magyarországot Közép-Európából. Az elmúlt napokban, amióta a volt macedóniai kormányfő Magyarországra szök(tet)ése foglalkoztatja a közvélemény egy részét, meggyőződhettünk róla, Orbán Viktornak ezt a célját már-már sikerült megvalósítania: hazánkra egyre inkább ráillik a balkáni jelző.

Orbán a példakép

Közép-Európa valamilyen módon a jogállamiságot, a jog uralmát jelenti. Az pedig, amit a magyar szervek cselekedtek november 11-én, s azóta, a legjobb esetben is csak a joggal való formális játszadozás. Albániától Budapestig magyar köztisztviselők szállították a VIP-migránst, megszegve minden előírást, egyfajta hadúri utasítást követve. Azóta pedig – a szót csűrve-csavarva – csak azt ismételgetik, hogy nem volt magyar közreműködés abban, ahogy Nikola Gruevszki elhagyta Macedóniát. Tehát – és miért ne hinnénk el - nem kísérte magyar diplomata, amikor átszökött a macedón-albán zöldhatáron. Valaki más kísérte. Feltételezem, van elég jól kiképzett hazai híve, vagy valamilyen ideiglenesen ott állomásozó szakértő, aki vállal ilyen utaztatásokat. (Mindez csak részletkérdés, bevezető egy majdan megírandó kém/kalandregényhez, amelyben a titkos ügynökök mini-tengeralattjárót vetnek be az Ohridi-tavon, miután legyűrték az Enver Hodzsa és Joszip Broz Tito idejében lerakott elrozsdásodott aknamezőket a romantikus tájon.) Gruevszki itt van közöttünk, eljutott Budapestre. Őt, mint manapság itt állítják: maga Soros György tűzte céltáblájára, ezért ítélték el hivatali hatalommal való visszaélés miatt.
Nikola Gruevszki személye, pályafutása minket csak korlátozottan érdekel. A macedóniai elemzők dolga megmagyarázni, hogy miként válhatott az ex-jugoszláviai rendszerváltás idején közgazdaságot hallgató fiatalember először gazdasági szereplővé, majd kormányzati tényezővé, sőt Nyugat-barát reformerré, hogyan foglalta el a macedóniai jobboldal vezető pártját, s miként csinált magának abból örökbérletet. Hogyan vált az eszmeileg üres tőzsdealkusz a nemzeti önazonosság átalakításának prófétájává, aki giccses szobrokba, túlárazott álklasszicista homlokzatokba öntette a megálmodott identitást. Gruevszki azért érdekes nekünk, mert ő lett az a balkáni helyi vezető, aki Orbán Viktorban látta meg a példaképét, tőle kért tanácsot, segítséget, s talán még közvetítést is nagyobb hatalmak irányába. Az ottani elemzők tudni vélik, hogy tavaly novemberben, amikor Orbán a macedóniai Ohridba utazott, hogy kampányoljon Gruevszki pártja mellett az ottani önkormányzati választáson, meg is ígérte, ha bajba kerül, ő majd kisegíti.

Új nemzet a peremen

De miért Orbánhoz fordult a macedón ember? Macedónia helyzetében és múltjában kell keresgélnünk a választ, az ország szárazföldi sziget-jellegében, s szomszédaival való ellentmondásos viszonyában. Új nemzetről van szó. A hivatalos nyelv, a hivatalos történelem megírása alig több mint hetven éve kezdődött. Macedónia akkor vált – legalábbis Jugoszlávián belül – nemzetté, s lett valamennyire önálló államisága. A nemzeti identitást a görögökkel, a bolgárokkal és a szerbekkel szemben kellett meghatározni. A múltért való küzdelem máig tart. Macedónia 1912-ig az Oszmán Birodalom vilajetje, a két világháború között Jugoszlávia Vardari bánságának része volt. A két XX. századi nagy háborúban Bulgária szerezte meg területét, majd következett a köztársasági autonómia Tito alatt. Gazdasági fejlettség tekintetében az egykori Jugoszláviában csak Koszovó volt szegényebb Macedóniánál. Ami csapás, háború, holokauszt, etnikai tisztogatás, menekültáradat, földrengés érte a félszigetet, az pusztította Macedóniát is. Évtizedekig küzdött nemzetközileg elfogadott nevéért, nemzeti szimbólumaiért a görögökkel.
De mi is a Balkán? Erre mindenkinek van elmélete, aki már járt Szabadkánál délebbre. A szó törökül hegyet jelent, s a Bulgária közepén elnyúló hegységet a Sztara Planinát (Nagy- vagy Öreg-hegy) nevezik így. Így aztán a bolgároknak nincs is gondjuk ezzel a földrajzi megnevezéssel, míg más nemzetek általában úgy tartják, hogy a Balkán a szomszédos állam határánál kezdődik. Olvastam ifjúkoromban a Metternich Kelemen hercegnek tulajdonított bon mot-t hogy a Balkán Schwechatnál kezdődik. Fel is háborodtam, ahogy illik. Nálunk a balkáni jelző olyan állapotokat jelöl, ahol a dolgokat nem a törvények, hanem a kapcsolatok, rokonság – a baksis – szabályozzák. A Balkánon nem vakolják le a házakat, mert csak akkor kell adózni, ha az épület teljesen be van fejezve. Az épületeket elkészítik, de nincs karbantartás. Hely, ahol sokféle nyelv, vallás, népség él nagy összekeveredésben. (Rengeteg olyan etnikai és vallási csoport lakja a térséget, akikről csak a szakértők tudnak: pomákok, torbesek, gorániak, vlahok, a romák különböző csoportjai.)
Balkáni állapotok: ez a hanyatló oszmán kor peremvidékének világa, ahonnan az emberek menekülnek. A Balkán a folyamatos menekülések térsége amióta a XIV. században a török hódítás elkezdődött, majd a XVII. század végén a Nyugat elkezdte kiszorítani az oszmánokat. S ugyanebben az időben jelent meg Oroszország, mint hódítani kívánó új, izmos ortodox hatalom. Több mint háromszáz éve a Balkán háborús övezet, ahol valamennyi nagyhatalom kipróbálta magát. Csodálkoztunk, miért estek egymásnak szerbek és horvátok, muzulmán bosnyákok és szerb boszniaiak 25 éve. Ők persze tudták, hogy nagyapáik a csatabárdokat csak elásták, s a gyűlöletek, a kölcsönös vérbosszú-sorozatok évszázadosak.

Nagyhatalmi szempont

A balkanizálódás fogalma a kisállami állapotokat jelzi: kisebb nagyobb nagyhatalmak szemszögéből minden nemzetecske a maga teljes szuverenitását akarja. A magyarok is így tekintenek évszázadok óta a térségre, miközben felháborodtak rajta, hogy az előző századokban sok nagyhatalom a birodalmakba való betagozódást ajánlotta nemzetünknek is merő észszerűségből. A Balkán az EU számára fontos ügy. Az európai projekt ugyanis értelmetlen, ha a határok mellett egy robbanásra kész etnikai-politikai bomba van. Ha a gyenge kormányok képtelenek ellenállni az orosz, a török, a szaúdi hatalmi behatolásnak, ha szétesik a rendszer, ha utat engednek esetleges újabb közel-keleti menekültáradatnak. Tehát az euroatlanti integráció nem csak a helyiek álma a szabad utazásról és a jól fizető londoni és brémai állásokról. Az lenne a jó, ha a térségben rendeződnének a belső viszonyok, megnyílna a lehetőség a külföldi befektetések előtt, fellendülne a turizmus és gazdaság. Biztonságosabb lenne az életük, az életünk. Magyarország csak nyerne ezen a helyzeten. Eleinte úgy látszott, hogy van olyan gyakorlatunk, amelyet a balkáni tagjelöltek átvehetnek Magyarországtól. Azt hiszem, ma az EU-államok többsége nem szeretné, ha a balkániak magyar példákat követve közelítenék meg a csatlakozást. Éppen a magyar-horvát viszony példázza ezt.
Orbán Viktor aligha merítkezett meg a balkáni történelemben. A térséget a magyar gőg és szupremácia szemüvegén keresztül nézi. Erre utal, ahogyan beavatkozott a macedón politikába. Magyarországot épp Orbán süllyesztette le a Balkánról szóló német sztereotípiák színvonalára. Olyan országgá váltunk, ahol nem a törvény számít, nem az ország szövetségi kötelezettségei, hanem a baráti kapcsolatok. Magyarország lépéseiről most bármilyen fantázialufi elereszthető bármely balkáni honlapon, mert a magyar állam tettei annyira nyilvánvalóan illegitimek. Találgathatjuk ezentúl, hogy Orbán Gruevszki iránti személyes rokonszenve, vagy Vlagyimir Putyin utasítása mozgatja a magyar szerveket, amikor több határon át szállítanak egy jogerősen elítélt személyt.
Egyébként óvatosságra intek. Gruevszki azért bukott ki a hatalomból, mert hasonló gőggel kezelte saját apparátusát. A macedón titkosszolgálat húszezer embert hallgatott le rendszeresen: ellenzékieket és kormánypárti politikusokat, sőt minisztereket is. Nyilvánvaló volt a törvénysértés, amit a szervezet néhány tisztje már nem viselt el. Az országgal szembeni lojalitás legyőzte a hivatali belső fegyelmet. Ott.

Két szem tabletta hiúságra

Papp Sándor Zsigmond
Publikálás dátuma
2018.11.18. 17:21
A SZERZŐ - „Minden mű végső soron rafinált magamutogatás”
Egyszer baráti körben megkérdeztem, hogy mit gondolnak, mi az íróember legmakacsabb betegsége. Sokan az ülő életmóddal kapcsolatos nyavalyákat kezdték sorolni, anyagcserezavarokat, rákféléket, majd jöttek a keringési rendellenességek, mindenféle finom és elegáns kórok, amelyek puha macskaléptekkel viszik el a szerzőt. De nem, én nem erre gondoltam, engem nem a szervezet érdekel, nem a test, ami egyébként is olyan, mint egy bíró a rangadón, csak akkor tűnik fel, ha elnéz egy tizenegyest, vagy megítéli a lesgólt. Ha minden jól megy, zakatol csöndben, észrevétlenül. Mit kell ezen ennyit filózni?
A hiúság, böktem ki végül a megfejtést. Ami ráadásul kimondottan sunyi nyavalya, hiszen sokáig hasznára van az írónak. Mert persze lehet írni pusztán a mondandó fontossága miatt, a világ jobbításáért, az emberiség sorsa felett érzett aggodalomért, de ha jobban megkapirgáljuk a dolgot, akkor mindezek titkos összetevője is előbukkan. Az a valaki, aki magában már az első fejezet után átveszi a Nobel-díjat, fogadja a szomszédok gratulációit, álszerényen elhárítja a szűnni nem akaró rajongást. Nem feltétlenül ez a legfőbb hajtóerő, de alig van oly művészi alkotás, amely megszülethetett volna nélküle. Hiszen minden mű végső soron rafinált magamutogatás, a belső világ kiteregetése.
Csakhogy ott van a bibi, hogy a hiúság nem huny ki az utolsó pont kitevése után. Nem szivárog el, nem oszlik szét, mint a hajnali köd, és nem int búcsút, mint aki jól végezte dolgát. A felkorbácsolt hiúság ilyen szempontból a gyűlölettel rokon: sokáig kering még az elme titkos zugaiban, sokáig fecskendezi a maga méreganyagait. Aztán egyszer csak akcióba lép. Felgyűri ingujját az indokolatlan indulatban, vagy sértődős lesz és túlérzékeny. Egy igazi hipochonder, aki a könyökén lévő bőrpírtól pillanatok alatt eljut a gégerákig. Személyes támadásnak érzi, ha nem ő kap minden díjat, dicséretet, bókot. Egyszer csak azt veszem észre, hogy szinte naponta ráállítom magam az örökkévalóság mérlegére, és kalapáló szívvel lesem a kilengő mutatót. Vajon megvan már a szükséges súly, vagy vásári lufiként lebegek a klasszikusok fölött?
Két dologra vágytam korábban. Lássak egy embert a metrón, aki engem olvas. Nem baj ha unottan, kelletlenül, csak tartsa a kezében. Tegyen úgy, mintha lekötné. A másik: legyen valaki a könyvesboltban, aki hosszas keresgélés után az enyémet választja. És még a pénztárnál sem gondolja meg magát. Ha ez a kettő megvolt, akkor mindent elértem, amit elérhettem. A többi már tényleg csak misztika és máz, üres játszmák egyvelege. Egyszer kiszámoltam az eladott példányszámok alapján, mennyi a valószínűsége annak, hogy eleven olvasómmal találkozzak a négyes-hatoson, ha azon állandó jelleggel száz ember utazik. Csak jó valamire, hogy egykor matematika-fizika szakra jártam a gimiben. Az arányszámban elég sok nulla jött a tizedesvessző után.
Teljesen bizonyos, hogy ezt már gyógyítani kell. Két szem pirulát bevenni naponta. Antinárcizmint vagy antiegomint. Ez már nem normális, lassan ott fogok tartani, hogy szerkesztőket és kritikusok kezdek zaklatni, előbb finoman, majd egyre határozottabban, szinte tollba mondom a saját laudációmat. Naponta kétszer megkoszorúzom magam. Ilyenkor nincs más, mint a drasztikus kúra. A megvonás. Elhatároztam, hogy letagadom magam. Dögöljön meg mindenki, ahol van. Fejben jól is hangzott. Aztán egy napon megtörtént a csoda. Odajött hozzám valaki a könyvesboltban. Dedikáltatni szeretné a regényt, mondta hadarva, mintha a gyors beszéddel szeretné legyőzni a saját félszegségét, és már keresgélte a tollat a táskájában. De hát nem én írtam, feleltem. Gyakran összekevernek vele, tettem hozzá, és kicsit még nevettem is a vígjátéki helyzeten. Belül pedig irtó büszkén húztam ki magam; lám, a teljes gyógyulás szakaszába léptem, rajtam már nem fog ki semmi. A harmincas évei közepén járó olvasó csak néz, erre aztán végképp nem készülhetett fel, egyre értetlenebbül pislog rám, még inkább zavarba jön, egy pillanatig talán el is hiszi, hogy tévedett. De aztán kinyitja a könyvet a hátsó fülnél, ahol ott a portré, és akkor már ketten nézzük a rám megszólalásig hasonlító írót, aki elrévedve ül egy ablakpárkányon. Legszívesebben elsüllyednék. Ártatlan könyvvé zsugorodnék, ami leesett a polcról.
Mit lehet ilyenkor mondani? Talán makacsul ki kellene tartanom, de aztán eszembe jut egy kis videó a netről, amelyen sírva röhögtem: egy fickó annyira berúgott egy orosz lagzin, hogy a tükörrel bevont ajtónál előzékenyen előre akarta engedni a tükörképét, aztán irtó dühös lett, amikor erre a másik is előzékenységgel válaszolt. Újra és újra. Az a pillanat már nem volt fenn, amikor hirtelen rájött az abszurd helyzet megoldására. A kijózanodás fájó és perzselő pillanata. Ami szintén felér egy alkotással.
Faarccal újrateremtem hát magam. Mondhatni, gyarló halandóként emelkedem ki a hülyeség habjaiból. Hosszabbnak tűnik odafirkantani a nevet a cím alá, mint ameddig maga a regény létrejött. Hat év hat másodperc alatt.
Most már csak abban reménykedem, hogy a metrón (vagy a villamoson) senki sem gyötri magát az olvasással. Beérik az okostelefonok önvakító fényével. És nem néznek tükörbe.

Oroszság-ismereti beszélgetések

Hudecz Ferenc
Publikálás dátuma
2018.11.18. 16:29
Szvák Gyula a korszakokon átívelő orosz kultúrához kötődik
Fotó: Tóth Gergő
A napokban jelent meg Szvák Gyula professzor interjúkötete, amely „Nem lelkendezhetek főállásban” címmel, „Beszélgetések Oroszországról” alcímmel válogatást közöl az elmúlt évtizedekben készült beszélgetésekből.

Negyven év

A kötet egy kitűnő bevezető tanulmánnyal indul, amelynek szerzője a gondos szerkesztő, Gyóni Gábor egyetemi docens, az ELTE BTK Történeti Ruszisztikai Tanszékének munkatársa. Az előszó eligazít, keretet ad és felkészít. Az olvasót egy izgalmas idő-utazás várja, amelynek során megismerheti a történeti ruszisztika első hazai műhelye kialakulásának körülményeit, képet alkothat több mint 25 éves működéséről és egyben áttekintést kap Szvák Gyula professzor 40 éves szakmai pályájáról.
A Gondolat Kiadó gondozta 219 oldalas könyv négy fejezetben 17 beszélgetést és a függelékben három beszédet közöl. Mindehhez a Szvák Gyulával készített interjúk, beszélgetések válogatott, több mint 70 tételt felsoroló, de nem teljes jegyzéke kapcsolódik. A kötet a magyar nyelven készült beszélgetések anyagát tartalmazza, de a jegyzékben számos, 2002-14 között orosz nyelven megjelent szövegről is tudomást szerezhet az olvasó.
Az első szöveg az ELTE Egyetemi Lapokban jelent meg 1979-ben, az utolsó kötetbe felvett írást a Népszava közölte 2018. február 17-én. Az első beszélgetés után egy 1990 májusában, a rendszerváltozást követően készült interjú szerepel, amelyet a Magyar Nemzet közölt. A nyomtatott sajtó vezető lapjaiban (Magyar Hírlap 1990-2002, Magyar Nemzet 1990-2006, Népszabadság 1992-2006, Népszava, 2000-2018, 168 Óra 1995-2017), vagy a szakmai életúthoz szorosan kapcsolódó életrajzi részleteket közlő Zuglói Lapokban (2005) megjelent írások mellett 2004-től a különböző országos és egyetemi honlapokon (pl. fidelio.hu, oroszvilag.hu, elte.hu, kultura.hu, ujkor.hu) közölt szövegekkel is találkozhat az olvasó.
Az első szöveget az 1977-ben az ELTE történelem-orosz szakán végzett és az ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszékén tudományos továbbképzési ösztöndíjasként dolgozó fiatal történész jegyzi, míg a 2018. februári interjút az ELTE Ruszisztikai Központ létrehozója, illetve ELTE Történeti Ruszisztikai Tanszék leköszönő vezetője, a ruszisztika nemzetközileg elismert szaktekintélye adja. 40 év.
A kötet több réteget érint, többféle metszetben vizsgálódik. A fejezetek a szövegek megjelenésének egymásutániságát, időbeliségét követik rendre: I. fejezet 1979, 1990-2002, II. fejezet 2004-2005, III. fejezet 2006-2013 és IV. fejezet 2014-218. De követik a velünk élő történetiséget, ahogyan Kassák fogalmaz, „a mi időnket”.

Közeledés és távolodás

Az első fejezetben a szövegek egyik fontos fókusza az orosz fejlődés elemzése, pozicionálása: az orosz, az ázsiai vs. európai kultúra viszonya, a keleti vs. nyugati kultúra, az orosz (klasszikus) kelet-európai vs. nem klasszikus (lengyel, cseh, magyar) fejlődés, Oroszország és az európai kultúra, a rész és egész viszonya. Ahogyan Plehanovot idézi Szvák az orosz történelemmel kapcsolatban: „Oroszország mindig ingamozgásban volt a Kelet és a Nyugat, Európa és Ázsia között, és hol az egyikhez, hol a másikhoz került közelebb.”
Ehhez szorosan kapcsolódik az orosz fejlődés belső sajátságainak leírása, jellemzése: az autokratikus (centralizált) állam vs. demokratikus jogállam elvének ütközése, a mindenkori „peresztrojka” ügye. „Mióta az orosz autokratikus, tekintélyuralmi állam kialakult (a 15. század végétől kezdve), története nem más, mint szüntelen »peresztrojkák« (átalakítások) sorozata. Erre tett kísérletet IV. Iván, az első Romanovok, I. Péter és sorban a többiek.”
Szvák 1993-ban Lihacsov akadémikust idézi, aki azt mondta, hogy „az orosz történelem axiómája az abszolutizmus. Itt legfeljebb arról lehet szó, és azért kell drukkolnunk, hogy a felvilágosult abszolutista kerüljön hatalomra”, majd egy öt évvel későbbi interjúban - orosz értelmiségiekre hivatkozva - kiegészíti: „azt szokták mondani, hogy az abszolutizmus az orosz politika megkerülhetetlen működési formája. Választani csak aközött lehet, hogy ez az abszolutizmus despotikus vagy felvilágosult legyen-e.” A történelem azt mutatja, hogy „ha Oroszországban nem működött az abszolutizmus, akkor mindig az anarchia fenyegette.” Érdemes megjegyezni, hogy a fejezetbe került írások zöme a gorbacsovi (1985 – 1991), illetve jelcini periódusban (1991- 1999) készült.
A másik kiemelt gondolatkör az orosz-magyar kapcsolatokhoz kötődik. Érdekes bepillantást nyerni e történelmi, kulturális, politikai kapcsolatok hullámzó természetébe. A rendszerváltozást követően az 1990-es években - sajnálatos módon - meglehetősen leépültek a magyar–orosz kapcsolatok. Érdemes megjegyezni, hogy a kötet írásainak jelentős része e “mélypont” utáni periódust elemzi.
Megjegyzem, hogy mindkét témakör kapcsolódó beszélgetéseinek fontos közös jellemzője a történeti múltból való utalás a mindenkori jelenre (XX. század, XXI. század), a kontextus. Például a gorbacsovi/jelcini peridus elhelyezése az orosz történelemben, az orosz-magyar kapcsolatok elemzése a Szovjetunió előtti illetve utáni (1990-es évekbeli) viszonyrendszerben vagy a szovjet/orosz-magyar kapcsolatok jellemzőinek követése a rendszerváltozás utáni kormányok viszonyában: a közeledés és a távolodás motivációja.
A második fejezet lebilincselő módon ad betekintést a – Szvák professzor által főkurátorként irányított - 2004/2005 évi oroszországi magyar évad előkészületeibe. Dokumentálja a megvalósulást, a reménykeltő hatást. Az egyik, Varsányi Gyulának adott interjúban Szvák professzor megjegyezte: „tizenöt évnyi lemaradásunk halmozódott fel az orosz kapcsolatok ápolásában, fejlesztésében, amiből ideje behozni valamit”, majd később „a magyar kultúrát olyan helyekre is elvittük, amelyeket elképzelni sem tudtunk, s gyakorlatilag az összes jelentős műfajt be tudtuk mutatni”. Ráadásul felnőtt egy új nemzedék, amelynek már ismerete sem volt arról, hogy mi történt az utóbbi időben Magyarországon.
A kötetben a Népszava újságírói által készített interjúk is helyet kaptak

Egyetemtörténet

A kötet egyetemtörténeti szempontból kiemelt jelentőséggel bír. A beszélgetések, az interjúk egyik, dominánsan a harmadik fejezetben felbukkanó eleme, a hazai történeti ruszisztika, mint multidiszciplináris tudományterület művelése és oktatása az ELTE-n. Szvák professzor saját elképzelései szerint – együtt gondolkodó társaival, Krausz Tamással, Szilágyi Ákossal, Sz. Bíró Zoltánnal és másokkal – tudományos társaságként 1990-ben megalakította a Magyar Ruszisztikai Egyesületet és annak tudományos műhelyeként a Magyar Ruszisztikai Intézetet, amely – és ezt érdemes megjegyezni – “helyet kapott” az ELTE BTK-n.
Ezen előzmények után 1995 végén az ELTE BTK-n megalakult a tanszéki jogosultságú Ruszisztikai Központ, amely 2006-ban felvette a Történeti Ruszisztikai Tanszék nevet, majd 2008 októberében létre jött a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ is. E központ részeként, 2009. februárban megnyílhatott a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár, amelyet az ELTE és az orosz állami Russzkij Mir Alapítvány közötti, 2008-ban aláírt szerződés tett lehetővé. Az alapítványt elnöki rendelettel 2007-ben hozták létre az orosz nyelv és kultúra megőrzésének és népszerűsítésének céljából.
A kötet nemcsak dokumentálja a szisztematikus munkával kiépített tudományos műhely fejlődésének egyes lépéseit, nemzetközileg elismert eredményeit 1990-től napjainkig, hanem bemutatja a központ részvételét az egyetemi oktatásban, a történelem szakos alap, mester és doktori képzésben.
A központhoz kötődik az egyetem- és felsőoktatás-történeti jelentőségű tény: 2010-től Magyarországon, az ELTE BTK-n megkezdődhetett a Ruszisztika MA(mester) képzés, amelyre Ruszisztika PhD képzés épül. Ahogyan Szvák professzor fogalmaz: „»Russian Studies«, amit csinálunk. Máshol a világban ez a szak van, ezért is akartam itthon is létrehozni. Ország- vagy egész pontosan »oroszság-ismeretnek« mondanánk, míg az orosz (szak) filológiai nyelvvel és irodalomtudománnyal foglalkozik”.
Összegezve, a beszélgetésekből még a laikus olvasó számára is egyértelművé válik, hogy a központ autentikus szellemi-intézményi bázis, orientációs pont, amely lehetőséget ad – széles értelemben – az orosz kultúra hiteles megismerésére, a történelmi-társadalmi-politikai folyamatok tényeken alapuló értelmezésére, segíti a „másik” kultúrájának megértését. Szvák professzor szavaival a magyar ruszisztika elismertségének, növekvő népszerűségének titka az, hogy „nem változó politikai rendszerekhez, hanem a korszakokon átívelő orosz kultúrához kötődik”.
A kötet természetesen a címben megjelölt témákról (Oroszországról, (Kelet-)Európáról, ruszisztikáról) szól. De az olvasó megismerheti az interjúalany ruszisztikában, történészként elért tudományos eredményeit, a felsőoktatás modernizálása vagy az orosz kultúra szakszerű megismertetése irányuló törekvéseit is. Markáns véleményt kapunk a tudomány/kultúra és a politika/hatalom viszonyáról, amelynek kiindulópontja a szakszerűség és az elfogulatlanság követelménye. Bepillantást kap az olvasó Szvák professzor sokféle szakmai és közéleti tevékenységébe, amelyet a közjó, a dolgok előremozdítása, a hiteles és megalapozott döntések kialakítása érdekében vállalt, végzett és végez.
A könyvet legalább kétszer ajánlott átolvasni. Először folyamatosan, talán a részletekre kevésbé fókuszálva. E módszerrel az olvasó a történelmi időben és a „mi időnkben” átfogó “képet”, áttekintést kap, megismeri a szerzőt és meggyőződhet arról, hogy jól választott. A második olvasás során az olvasónak kedve támadhat mélyebben utána olvasni, tájékozódni például az orosz történelem kiemelkedő személyiségeiről, az egyetemi „Russian Studies” szak részletes tartalmáról vagy a jelen kortárs orosz művészetről.
Örülök, hogy elkészült e könyv. Köszönöm, hogy elolvashattam és megismerhettem a szerzőt, akivel először személyesen rektorként találkoztam. Személyében nemcsak egy nemzetközileg elismert ruszista, sikeres kutató és elkötelezett egyetemi oktató, de egy olyan ember is bemutatkozik e kötet lapjain, aki a tényekre kíváncsi, az okokra, aki tudja, hogy dolga és felelőssége van és tudja, hogy „nem lelkendezhetek főállásban”.
(A szöveg a 2018. november 7-én, az ELTE BTK Szekfű Gyula könyvtárában, a kötet bemutatóján elhangzott méltatás szerkesztett változata.)