Schmidt Mária;történelem;Nemzeti Alaptanterv;

2018-11-23 20:26:59

„Nehezen értelmezik” a történelemtanárok Schmidt Máriát

Öntudatos és büszke állampolgárokat nevelne a Terror Háza főigazgatója. A délszláv háború is ezzel kezdődött, figyelmeztet a Történelemtanárok Egyletének alelnöke.

„Szakítani kell a marxista lineáris történelemszemlélettel. Használaton kívül kell helyeznünk a marxizmus nyelvét, fogalmait és következtetéseit” – írta blogján Schmidt Mária a Nemzeti Alaptanterv történelemtanításról szóló részeivel kapcsolatban. A Terror Háza főigazgatója hét pontba sorolt észrevételeit a hvg.hu ismertette. Eszerint a fő cél az öntudatos és büszke állampolgárok nevelése, az, hogy a diákokat „jogos önbizalommal” vértezze fel a történelemoktatás. Emiatt pedig „szakítani kell azzal a szemlélettel, ami a nyugat-európai, francia, brit történelemre súlyoz, azt érzékeltetve, hogy az általuk bejárt úthoz képest mi késésben, sőt eltérésben vagyunk”.

Lőrinc László, a Történelemtanárok Egylete alelnöke szerint vannak nehezen értelmezhető kijelentések Schmidt Mária kijelentéseiben, van olyan, amivel egyet tudnak érteni és van számos eleme a Terror Háza főigazgatója terveinek, amik szakmaiatlanok, sőt veszélyesek. „Azzal, hogy a sok tény helyett inkább összefüggésekre próbáljunk rámutatni, semmi baj nincsen, mi is így gondoljuk, miként azt is, hogy több teret kapjon a kultúra, a vallás, a tárgyi-, technikai környezet bemutatása, a régió, amiben élünk, vagy az Európán kívüli világ” - mondta a Népszavának a Tényleg! Hogy volt, hogy nem volt történelmi blog alapítója. Azt ugyanakkor „nehezen értelmezhetőnek” tartja Lőrinc László, hogy általános iskolában az egyetemes történelemnek csak a magyar szempontból releváns részeit tanítsák – ugyanis nagyjából ez a jelenlegi gyakorlat.

„Ami viszont nagyon káros irány lenne, ha a történelmet ismét valamilyen külső, politikai szempont alapján kezdenénk az oktatásban újraértelmezni. Ilyet már láttunk a rendszerváltás előtt is, amikor az osztályharc bemutatását várták el a történelemtanítástól. Ha Schmidt Mária most azt akarja, hogy a történelmünket valamilyen nemzeti kebeldagasztás miatt hamisítsuk meg, az ugyanilyen irány lenne” - mondta Lőrinc László. „Nem tudom értelmezni azt sem, hogy a történelemórákon magyar nemzeti mítoszokat, legendákat tanítsunk: erre ott az irodalomóra” - tette hozzá.

- mondta Lőrinc László. Nem értenek egyet az Egyletnél azzal sem, hogy szakítani kell azzal a szemlélettel, mely a nyugat-európai, történelemre súlyoz, mintha az általuk bejárt úthoz képest mi késében lennénk. „Schmidt Mária ezzel magával a magyar történetírással és nem a marxizmussal megy szembe: Szekfű Gyula, Hajnal István, Bibó István munkásságával, de mondhatnám akár azt is, Szent István hagyományával. A magyar történelem ugyanis arról szólt, hogy mindig igyekeztünk a Nyugathoz tartozni, onnan átvenni intézményeket, ezt tette már István is a szerzetesek behívásával, a pénzveréssel, az Imre hercegnek írt intelmeivel is és így tovább” - mondta a Népszavának Lőrinc László.