Nyolc egész-, és nyolc fél megyét követelnek a csehszlovákok

Publikálás dátuma
2018.12.06 13:00

Fotó: /
Amily igazságtalan volna azokat a területeket ahol a szlovákok, románok és a szerbek vannak többségben, magyar uralom alá hajtani, éppoly igazságtalanság az is, hogy a csehek és románok részéről követelt megyékben olyan területek is vannak, ahol magyar lakosság a többség
Az után az átirat után, amelyet Vix alezredes ,,Párizsból kapott utasítások teljesítéseként”- a keleti szövetséges hadseregek parancsnoksága nevében a magyar kormányhoz intézett és amelyben a szlovák területek átadását követeli, nem lehet meglepő hatású az a hír sem, hogy Foch marsalltól Prágába távirat érkezett, amely szerint a cseh-szlovák hadsereget az antant részeként elismerték.
Csütörtöki számunkban közöltük, hogy a cseh-szlovák kormány elrendelte a mozgósítást, 18-45 évig valamennyi korosztályt behívták. A cseh-szlovák csapatok tehát, mint az ántánt-hadsereg részei fognak bemasírozni az észak-magyarországi megyékbe és mi, annak hangsúlyozása, mellett, hogy Magyarország nem adja föl semmiféle jogát békésen tűrni fogjuk a tót megyék megszállását.
Egyebet nem tehetünk, nem is akarunk tenni, mert nem a fegyver erejétől, hanem a jog és igazság érvényesülésétől várjuk az ország gazdasági fejlődése lehetőségének elérését.
Bízunk benne, hogy a békekonferencián a wilsoni elvek fognak érvényesülni és a magyarlakta területek az idegen politikai hatalom és idegennyelvű kultúra uralma alól visszakerülnek a magyar népállam kebelébe. Amily igazságtalan volna azokat a területeket ahol a szlovákok, románok és a szerbek vannak többségben, magyar uralom alá hajtani, éppoly igazságtalanság és jogtalanság volna az is, ha a nemzetközi konferencia nem venné figyelembe, hogy a csehek és románok részéről követelt megyékben olyan területek is vannak, ahol magyar lakosság a többség.
A népek önrendelkező jógának kell érvényesülnie a békekonferencián és ezt a jogot követeli magának a magyar nép is.
Népszava 1918. december 6.
2018.12.06 13:00
Frissítve: 2018.12.06 13:00

Észak-Magyarország katonai kiürítése

Publikálás dátuma
2018.12.10 13:00

Fotó: /
Kormány csak ideiglenesnek tekinti az intézkedést, így az csupán a csehek ellen kiküldött karhatalmi osztagok visszavonására vonatkozik
Legutóbbi számunkban jelentettük, hogy a magyar csapatoknak a felvidéki területről való visszavonása szombat éjszaka megkezdődött. Mint a félhivatalos „Pol. Hír." közli: Észak-Magyarország katonai kiürítését a Kormány természetesen csak ideiglenesnek tekinti és így az csupán a csehek ellen kiküldött karhatalmi osztagok visszavonására vonatkozik. A katonai hatóságok, póttestek, intézetek, stb. tehát továbbra is a helyükön maradnak és működésüket a kiadott rendeletek értelmében továbbra is folytatni tartoznak.
Ennek megfelelő utasítást kaptak az összes érdekelt parancsnokságok is.
A kiürítés egyelőre csak az ideiglenesen megállapított demarkációs vonalnak megfelelően történik, mert a versaillesi főparancsnokság még nem válaszolt Vyx alezredes táviratára, amelyben a végleges demarkációs vonal megállapítását kérte. A táviratra néhány napon belül várják a választ, addig is folytatják azonban a kiürítést, amely a hírek szerint teljes rendben megy végbe. Az ideiglenes vonalat Bartha alezredes és Hodzsa Milán budapesti követ szombaton állapította meg. A létrejött egyezség Pozsonytól egyáltalában nem intézkedik, mert ott a helyi parancsnokok már megállapították az ideiglenes demarkációs vonalat, amely a várostól északra Bazinon keresztül húzódik. A végleges demarkációs vonalról Hodzsa Milán követ a következő nyilatkozatot tette:
A demarkációs vonalat az ántánt főparancsnoka táviratban fogja közölni velünk és mihelyt ez megtörténik, a cseh-szlovák csapatok fölmondják az ideiglenesen megállapított vonalat s a magyar csapatok visszavonulnak a végleges vonal mögé. Hogy ez milyen lesz, azt most még nem tudhatjuk, világos azonban, hogy a tót-magyar nyelv-határ mentén fog húzódni, de — miután fegyverszüneti megállapodásról van szó — tekintettel lesz a nyelvbatár mentén lévő stratégiai pontokra, amelyeket éppen a fegyverszünet érdekében a magyar csapatoknak ki kell üríteniök. Ez azonban csak stratégiai technikai intézkedés lesz, nem vág egybe a végleges területi rendezéssel, ami a békekonferencián történik meg. De éppen azért, mert a fontos stratégiai pontoknak a demarkációs vonalon belül kell jutni, bizonyosnak tartom, hogy a demarkációs vonalban benne lesz Pozsony és Kassa is, mint fontos stratégiai és vasúti csomópont. Ugyanígy benne lesz Komárom is. A vonal alighanem Ungvárnál fog végződni.
Népszava 1918. december 10.
2018.12.10 13:00
Frissítve: 2018.12.10 13:00

Vix alezredes jegyzéke a miniszterelnökhöz

Publikálás dátuma
2018.12.05 14:00

Fotó: /
Száz éve érkezett Ferdinand Vix első jegyzéke a magyar kormányhoz: A magyar kormány haladéktalanul vonja vissza csapatait a szlovák országokból
Vix alezredes, a küldöttség főnöke, Károlyi Mihály gróf őnagyméltóságához, a magyar kormány miniszterelnökéhez Budapesten.
Nagyméltóságú Uram!
Párizsból kapott utasítások teljesítéseként a keleti szövetséges hadseregek parancsnokló tábornoka arra kér, hogy a magyar kormánnyal a következőket közöljem:
A magyar kormány Szlovákországba (Slovaquie) magyar csapatokat küldött, amelyek a szlovák vidékeket kifosztották, azokat a lakosokat, akik a cseheknek rendelkezésére bocsátották magukat, fogságba vetették, a cseh csapatoknak azokat a kis osztagait, amelyek a szlovák területeket a forradalom által onnan kiűzött magyar hatóságok távozása után elfoglalták, elűzték vagy megölték.
A csehszlovák államot a szövetségesek elismerték. Hadseregét szövetséges hadseregnek elismerték. A csehszlovák államnak jogában áll elfoglalni a szlovák területeket, már csak azon a címen is, hogy mint szövetséges hadviselő részese a fegyverszünet végrehajtásának, amely rendelkezett a régi osztrák-magyar monarchia területének elfoglalásáról. Ennek folytán meg vagyok bízva, hívjam föl a magyar kormányt, hogy haladéktalanul vonja vissza csapatait a szlovák országokból, ahol azok szövetséges megszállás mellett semmi szín alatt sem rendezkedhetnek be.
Van szerencsém arra kérni Nagyméltóságodat, szíveskedjék a fönti rendelkezések haladéktalan teljesítése végett a rendeletet kiadni és velem tudatni azt az időpontot, amelyben ezek a rendelkezések teljességükben végre lesznek hajtva.
Fogadja Nagyméltóságod megkülönböztetett tiszteletem kifejezését. Vix Népszava 1918. december 5.
Témák
I. vh
2018.12.05 14:00
Frissítve: 2018.12.05 14:00