Politikatörténeti Intézet;MNV;Földes György;

2019-01-10 13:33:08

Leszámolás: „Semmi kétség, meg akarnak semmisíteni”

Felszólítást kapott a Politikatörténeti Intézet, hogy egy hónapon belül hagyja el az Alkotmány utcai épületet. A PTI ellenáll.

Ha valakinek eddig szemernyi kétségei lettek volna, most már nyilvánvaló, hogy a teljes ellehetetlenítésünket, a megsemmisítésünket akarják elérni – nyilatkozta Földes György, a Politikatörténeti Intézet (PTI) ügyvezető igazgatója a Népszavának.

Az állam, jelesül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) képviseletében eljáró Varga István ügyvéd levélben tájékoztatta a baloldali szellemi műhelyként és kutatóközpontként működő intézményt, hogy 15 napos határidővel felmondják a használati jogról szóló megállapodást. Egyúttal arra szólította fel a PTI-t, hogy 30 napon belül „ingóságoktól kiürített állapotban” adja át az épületet. Ráadásul a levélből kiderül, hogy egy 8 millió forintos követelés miatt végrehajtási eljárás is indul.

„Esetünkben az ingóság nem csupán bútorokat jelent, hanem több mint 120 ezer könyvet, 1500 folyóméternyi iratanyagot és hatalmas mennyiségű újságot” – érzékeltette Földes György, hogy a vagyonkezelő lehetetlen feltételeket támaszt. Már csak azért is, mert az MNV cserébe semmiféle kompenzációt, sem másik helyiséget, sem pénzt nem ajánlott fel.

A felszólítás egyáltalán nem foglalkozik azzal, mi legyen a könyv- és levéltárral. Az eljárás Földes szerint sok mindent elárul a kormányról, és arról, hogyan viszonyul egy nemzeti értékeket őrző intézményről.

Az intézet ugyanabban a Kossuth térnél lévő saroképületben található, ahol a már bezárt, költözőfélben lévő Néprajzi Múzeum is. A kormány ide, a hajdani Igazságügyi palotába akarja visszahelyezni a Kúriát, és a Legfőbb Ügyészség is itt kap majd helyet. A múzeummal sincs minden rendben, hisz a Néprajzi új épületének csak az alapozásánál tartanak a Városligetben. A PTI sorsa azonban még ennél is bizonytalanabb.

A Kúria – ahogyan arról tavaly decemberben beszámoltunk – évek óta tartó huzavona után salamoni döntést hozott az intézet ügyében. A korábbi ítéleteket részben felülírva a Kúria kimondta, hogy a PTI használati jogát – mivel az egy jogsértőnek minősített 1996-os megállapodáson alapul – törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból. Csakhogy mindebből nem következett, hogy a PTI jogosulatlanul használná az épületrészt: a tartalmilag „haszonkölcsön szerződésnek tekinthető kötelmi jogviszony” továbbra is fennállt.

Varga István ügyvéd, az állam képviselője ennek ellenére győzelemként értékelte az ítéletet. Lapunknak elmondta, hogy a PTI-nek szerinte „nagyon gyorsan ki kell mennie” az épületből. A részletekről az állam még tárgyalni fog, de – tette hozzá az ügyvéd – „így sokkal egyszerűbb a helyzet”. (Ugyanarról a Varga Istvánról van szó, aki kuratóriumi elnöke annak az alapítványnak, ahova az eddigi tulajdonosok „önkéntes felajánlásával” kormánybarát sajtótermékek százait terelték.)

Az ügyvéddel szemben Földes György azt hangsúlyozta, hogy a Kúria döntése értelmében az intézet jogszerűen használja az Alkotmány utcai ingatlant. Kerestük decemberben a vagyonkezelőt is, ahonnan szűkszavú választ kaptunk kérdéseinkre: „Jelenleg várjuk az írásos ítéletet, az MNV Zrt. ezt követően alakítja ki jogi álláspontját”.

Most már tudjuk, hogy az MNV milyen „jogi álláspontra” jutott. A Varga István által kilátásba helyezett lehetőségből, hogy az állam tárgyalni fog a kiköltöztetés részleteiről, semmi nem valósult meg. „A Kúria döntése után minket senki nem keresett meg, semmifajta egyeztetés nem volt” – közölte Földes György. A levélben szereplő 8 millió forintos tétel visszafizetésének jogosságát is vitatja. „Az említett összeg egyébként a részünkről felmerült ügyvédi munkadíj, ebben mi csak postások vagyunk” – mondta.

A jogsértőnek és betarthatatlannak tartott felszólításnak a PTI nem tesz eleget, erről rövidesen tájékoztatja az MNV-t is. Földes megismételte, hogy megfelelő ellentételezés – és észszerű határidő – esetén az intézet hajlandó kiköltözni az Alkotmány utcából. A Politikatörténeti Intézet néhány napon belül kiteszi honlapjára a régóta tartó ügy teljes dokumentációját.