MTA;Székely László;

2019-02-04 14:06:40

Semmi sem garantálja, hogy túléli Palkovics ténykedését az MTA-s kutatóhálózat

Megszólalt MTA-ügyben az alapvető jogok biztosa is, a kutatóhálózat munkatársai pedig közleményben utasították el a Palkovics-féle pénzügyi modellt hétfőn.

Székely László felhívta a figyelmet arra, hogy az alapjogi biztos intézkedési lehetőségei költségvetési kérdésekben korlátozottak, ám az érdemi párbeszédet szorgalmazta. Az ellenzék összehívta az Országgyűlés Kulturális bizottságát a helyzet megvitatására, ám a fideszesek elgáncsolták a kezdeményezést. Közleményt adtak ki az akadémiai dolgozók is: a Palkovics-féle finanszírozási modell nem garantálja sem a kutatóhálózat fennmaradását, sem a pályázatok kiválóságon alapuló elbírálását, de még a dolgozók megélhetését sem. Kiállt az MTA mellett a szlovák akadémia történelmi társulata is, emlékeztetve: ehhez hasonló politikai nyomás a tudományon csak a nem demokratikus korokban fordult elő.

Ombudsman: érdemi párbeszédre van szükség

Alkotmányos az akadémiai források egy részének visszatartása?” címmel tett fel írásbeli kérdést a volt LMP-s, jelenleg független Szél Bernadett Székely Lászlónak, az alapvető jogok biztosának – vette észre a 444.

Székely a válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy költségvetési kérdésekben az alapjogi biztos intézkedési lehetőségei eleve, a kérdés tárgyától függetlenül – az Alaptörvény és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján – tételesen korlátozzák.

Emellett egyebek mellett azt írta: elvi jelleggel arra hívja fel a figyelmet, hogy az MTA keretein belül folyó kutatások kiemelt jelentőséggel bírnak a tudományos életben, a fejlesztési és innovációs rendszerben, ezért az Alaptörvény X. cikkével összhangban lévő megoldásnak azt tarja, hogy

Szerinte ez lehet a biztosítéka annak, hogy az MTA által támogatott, vele egyetértésben kialakított kutatáspolitikai és innovációs szempontokat határozzanak meg a tudományos kutatás szabadságának sérelme nélkül. Székely hozzátette, hogy ha az egyeztetések során olyan alapjogi kérdések merülnek fel, amelyek megválaszolásával elő tudja segíteni az esetlegesen felmerülő nézetkülönbségek áthidalását, kész lesz az eljárását meghatározó törvény keretei közt intézkedni. 

A kutatóhálózat elutasítja a Palkovics-modellt

Az MTA munkatársai által létrehozott Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) is közleményt adott ki hétfőn. A még csak szórólapon terjesztett szöveg egyenesen kimondja:

Mint írják, a kutatóhálózat több mint fele csatlakozott a pályázatokra építő modellt elutasító nyilatkozathoz. A "Palkovics-modell" ugyanis semmiféle garanciát nem tartalmaz a kutatóhálózat fenntartására és a dolgozók egzisztenciális biztonságának megőrzésére, sem a beérkező pályázatok szakmai kiválóságon alapuló elbírálására.

Szerintük jogszabályellenes is a modell: az MTA-ról szóló törvény ugyanis kimondja, hogy a kutatóközpontok és kutatóintézetek az akadémiai költségvetési szervek körébe tartoznak. Mint írják:

Ezért azt szeretnék, hogy a "látszatpályázaton" az Akadémia intézetei ne induljanak, az intézmény vezetése pedig a pályázat visszavonásán kezdjen munkálkodni. Kérik továbbá a korábbi finanszírozási rendszer visszaállítását, és garanciát arra, hogy a dolgozók munkaszerződése megmarad.

Az ADF a kutatóhálózatban foglalkoztatottak alulról szerveződő mozgalma, mely célja - mint írják magukról - az MTA egysége és autonómiája melletti kiállás.