Az elszegényedett Németország

Publikálás dátuma
2019.04.15 15:00

"Jómódú népből szegény nép lettünk"
Németország a forradalom lázában ég. Westphaliától Pomerániáig, a Rajna-vidéktől Bajor- és Szászországig vonaglik a munkásság és a tőkések küzdelme. Az a hihetetlen zsebmetszés, amelyet az ántánt Németországon el akar követni vagy a középkori interregnum borzalmait idézi föl a német nép feje fölé, vagy a kommunizmus karjaiba hajtja Németországot és megtermi a proletárdiktatúrát.
A legutóbbi párizsi jelentések szerint Wilson hozzájárulásával elveszítené Németország a Saar-völgyi gazdag szénbányákat a nehéz német ipar egyik alapját ezenkívül az előzetes békeszerződésben köteleznie kell magát egy rettenetes pénzösszeg fizetésére, amely födözet lesz a később megállapítandó teljes kártérítési összegre.
Ez a födözet 125 (?) milliárdnál kevesebb nem lehet, és évenként kell törleszteni aranyban, idegen értékekkel, nyersanyagokkal vagy a külföldnek szóló hitelekkel. Hogy Németország eleget tud-e tenni az ántánt e határtalan kapzsiságának, arra Helfferich német államtitkár ad megdöbbentő választ: — Németországnak a háború alatt — mondotta Helfferich — évente 7—8 milliárd behozatala és csak 3—4,5 milliárd kivitele volt. Négy és félév óta 16 milliárd márkával haladta túl a behozatal a kivitelt. Ez az összeg csak tizedrésze a háborús kiadásoknak, az összes kiadás 160 milliárdra rúg.
Jómódú népből szegény nép lettünk.
Ehhez járul a márka nagy értékcsökkenése. Ha száz és százmilliárdot akarnak tőlünk, egyszerűen a nyugati népek rabszolgáivá tesznek bennünket.

Népszava 1919. április 15.
Témák
1919
Frissítve: 2019.04.15 15:00

Száz éve írtuk: Debrecent kiürítették

Publikálás dátuma
2019.04.24 17:20

Román inváziós csapatok a Tisza és a Maros vonalán
A „Magyar Távirati Iroda" jelenti: A románok előrenyomulásukat e hó 22-én a Tisza és Maros között az egész vonalon folytatták és tegnap este Kisjenőn, Nagyszalonta előtt, Debrecen előtt és Mátészalkán állottak.
A Nagyszőlősön át előrenyomult román lovasságot járőrök visszahagyása mellett a Tisza déli partjára visszavonták.
Csapataink több helyen, így nevezetesen Debrecen előtt teljesen fegyelmezetlenül viselkedtek. Ilyen körülmények között Debrecent az éj folyamán kiürítettük. A debreceni munkásság az utolsó pillanatig a kezében tartotta a hatalmat és elismerésreméltó bátorsággal és fegyelmezettséggel teljesítette kötelességét
Népszava 1919. április 24.
Frissítve: 2019.04.24 17:20

Román csapatok a felső-tisza völgyében

Publikálás dátuma
2019.04.23 17:00

Száz éve írtuk: Hivatalos jelentés a harctérről - Stromfeld Aurél és Szamuely Tibor kinevezése
A „Magyar Távirati Iroda" jelenti: A románok a hétfői nap folyamán Nagykároly, Érmihályfalva, Borosjenő vonalán megállottak, csupán a felső Tisza völgyében Nagyszőlősig nyomultak előre. Egyébként a helyzet változatlan.
Böhm Vilmos — a tiszántúli hadsereg főparancsnoka, Szamuely Tibor — a front mögötti bizottságok parancsnoka
A „Magyar Távirati Iroda" jelenti, hegy a kormányzótanács a tiszántúli hadsereg főparancsnokává Böhm Vilmos népbiztost nevezte ki. Böhm népbiztos még a keddi nap folyamán főhadiszállására utazott és ugyancsak a keddi napon átvette a parancsnokságot.
A kormányzótanács egyúttal kinevezte a front mögötti bizottságok parancsnokává Szamuely Tibor népbiztost, akinek föladata a haditerületen esetleg mutatkozó ellenforradalmi mozgalmak elfojtása, a front mögött levő polgári lakosságnál és katonai csapatoknál a rend és fegyelem biztosítása. Böhm Vilmos népbiztos a tiszántúli hadsereg főnökévé Stromfeld Aurél elvtársat nevezte ki.
Népszava 1919. április 23.
Frissítve: 2019.04.23 17:00