Az elszegényedett Németország

Publikálás dátuma
2019.04.15 15:00

"Jómódú népből szegény nép lettünk"
Németország a forradalom lázában ég. Westphaliától Pomerániáig, a Rajna-vidéktől Bajor- és Szászországig vonaglik a munkásság és a tőkések küzdelme. Az a hihetetlen zsebmetszés, amelyet az ántánt Németországon el akar követni vagy a középkori interregnum borzalmait idézi föl a német nép feje fölé, vagy a kommunizmus karjaiba hajtja Németországot és megtermi a proletárdiktatúrát.
A legutóbbi párizsi jelentések szerint Wilson hozzájárulásával elveszítené Németország a Saar-völgyi gazdag szénbányákat a nehéz német ipar egyik alapját ezenkívül az előzetes békeszerződésben köteleznie kell magát egy rettenetes pénzösszeg fizetésére, amely födözet lesz a később megállapítandó teljes kártérítési összegre.
Ez a födözet 125 (?) milliárdnál kevesebb nem lehet, és évenként kell törleszteni aranyban, idegen értékekkel, nyersanyagokkal vagy a külföldnek szóló hitelekkel. Hogy Németország eleget tud-e tenni az ántánt e határtalan kapzsiságának, arra Helfferich német államtitkár ad megdöbbentő választ: — Németországnak a háború alatt — mondotta Helfferich — évente 7—8 milliárd behozatala és csak 3—4,5 milliárd kivitele volt. Négy és félév óta 16 milliárd márkával haladta túl a behozatal a kivitelt. Ez az összeg csak tizedrésze a háborús kiadásoknak, az összes kiadás 160 milliárdra rúg.
Jómódú népből szegény nép lettünk.
Ehhez járul a márka nagy értékcsökkenése. Ha száz és százmilliárdot akarnak tőlünk, egyszerűen a nyugati népek rabszolgáivá tesznek bennünket.

Népszava 1919. április 15.
Témák
1919
Frissítve: 2019.04.15 15:00

A román bojárok orvtámadása

Publikálás dátuma
2019.04.19 15:00

1919: orvtámadás az erdélyi határon álló csapatok ellen. Székely hadtestek bevetésen
Rövid híradás számolt be arról, hogy a csúcsai demarkációs vonalon a románok a fegyverszünet nyílt megsértésével támadásba mentek át A román bojárok orvtámadásának részleteiről a hadügyi népbiztosság részéről a következőket közlik:
- A Tanácsköztársaság kormánya éppen úgy, mint, az előző népkormány is, híven és becsülettel teljesítette az ántánt-csapatok főparancsnokságával kötött fegyverszüneti szerződést, annak minden egyes pontját. Ennek ellenére ax ántánt-imperialisták bojár-kirendeltsége szerdán orvul megtámadta az erdélyi fronton álló csapatainkat.
A támadás a Színérváralja-—Zilah—Csucsa-i vonaton történt
A románok nagyobb erőket koncentráltak erre a frontrészre, minek következtében vörös katonáink helyenként hátrább vonultak, jobb állásokba.
Vörös katonáink a beérkezett jelentések szerint példás hősiességgel harcoltak. Megmutatták, hogy ha kell, vérükkel is meg tudják pecsételni a proletárállam iránti hűségüket. Különösen a budapesti 32-esek, a székely 21-esek; a székely 21-esek és más ezredek küzdöttek vitézül.
A románok óriási veszteségeket szenvedtek, de természetszerűleg a mi oldalainkon is voltak veszteségek. Katonáink számos románt foglyul ejtettek. A mieink közül alig néhányan estek fogságba, egy sem adta meg magát.
A románok, úgy látszik, azt akarják erőszakolni, hogy csapatainkat addig a vonalig vonjuk vissza, amelyet az ántánt Vix alezredes legutóbbi jegyzékében a semleges zóna keleti határvonalakén kijelölt.
Népszava 1919. április 19.
Témák
1919
Frissítve: 2019.04.19 15:00

A románok megtámadták csapatainkat

Publikálás dátuma
2019.04.18 15:00

Népszava anno: Megsértették a fegyverszünetet
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Annak ellenire, hogy a Tanácskormány a fegyverszüneti szerződést teljes mértékben magáévá tette és az antanttal tárgyasokat folytat, a románok a fegyverszüneti szerződés újólagos flagráns megsértésével megtámadták az erdélyi határon álló csapatainkat. A támadást április 16-án kezdték és a mai napon folytatják.
Népszava 1919. április 18.
Témák
1919
Frissítve: 2019.04.18 15:00