Fényes győzelem a csehek fölött

Publikálás dátuma
2019.05.13. 16:00

A csehek veresége Salgótarjánnál, Miskolcnál és Egernél
Cseh-szlovák harcvonal: A salgótarjáni szakaszban elkergettük az ellenséget a Karancs magaslatról. Négy géppuska maradt a diadalmas csapatok kezei között. Az ellenség menekülésszerűen rohant észak felé. A miskolci Szakaszban Ond és Borosnyék községeket csapataink elfoglalták.
Az egri védőszakaszban csapataink átkaroló mozdulattal az ellenséget Monósból, Mikófalva és Apátfalva községekből kiverték és a megvert ellenséget északi irányban a szentmártoni magaslatokig üldözték. Két géppuskát és 27 vagon, szenet zsákmányoltunk.
Csapataink emelkedett hangulatban és teljes bizalommal harcolnak. A proletáröntudat és fegyelem a siker hatása alatt napról-napra fokozódik.
Dicséretet érdemeinek II/19. és a III/19, zászlóaljak és az egri osztagok proletárkatonái. A román és délszláv harcvonalon a helyzet változatlan.
Népszava 1919. május 13.