Román csapatok a Tiszamelléken

Publikálás dátuma
2019.05.28. 19:00

A lőszerkészletük is alaposan megfogyatkozott, ami abból tűnik ki, hogy a legkisebb tüzelésnél is pontosan jelenteni kell a leadott lövések számát
A hadszíntérről jelentik: Egy századunk Tiszaroffnál átkelt á Tiszán, megtámadta a románokat, itt kezünkbe került az ottani különítmény egész levelezése, amelyből kiderül, hogy a románok lefegyverezték a csendőröket és a fehér gárdistákat, akiket azóta fegyveres örök kísérete alatt Romániába koncentrációs táborokba szállítottak.
A románok a helység megszállásakor Szapáry gróf, Zeikler kereskedő és Puky Kálmán följelentései alapján letartóztatták a munkásság vezetőit, akiket Paroschivcscu román őrnagy megbotoztatott és közülük többet agyonlövetett.
Különösen buzgólkodott a munkások följelentésében Sallai pénztárnok, aki „nem bolseviki", mint azt róla az őrnagy följegyzi.
A faluban minden ruhaneműt elrekviráltak a románok, akik úgy tűnik, nagyon szűken állnak fölszerelés dolgában. A lőszerkészletük is alaposan megfogyatkozott, ami abból tűnik ki, hogy a legkisebb tüzelésnél is pontosan jelenteni kell a leadott lövések számát, azonkívül minden parancs a legnagyobb fokú takarékosságra inti a csapatokat.
Népszava 1919. május 28.