Handó Tünde;

2019-06-11 20:52:10

Handó Tünde nagy napja

Polt Péter kitüntette, a parlamenti fideszes többség megmentette, és még a Fővárosi Törvényszék elnöki pályázatát is visszadobhatta.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének nagy napja volt kedden. Az Országgyűlés az igazságügyi bizottság javaslatára elutasította az Országos Bírói Tanács (OBT) kezdeményezését, hogy fosszák meg tisztségétől Handó Tünde OBH-elnököt. Emellett a június 10-i "ügyészek napja" alkalmából Polt Péter legfőbb ügyész Pro Cooperatione Emlékéremmel tüntette ki Handót a "két szervezet közötti építő jellegű együttműködésért". A Ház döntése után 14 törvényszéki és ítélőtáblai elnök állt ki egy nyilatkozatban Handó mellett, aki épp a tegnapi napra időzítette már jó előre borítékolható döntését: ismét eredménytelennek nyilvánította a Fővárosi Törvényszék (FT) elnöki tisztségére kiírt pályázatát, továbbra is bizonytalanságban tartva az ország legnagyobb bírósági szervezetét.

Az Országgyűlés 54 igen, illetve 120 nem szavazattal utasította el az OBH-elnökének menesztéséről szóló OBT-kezdeményezést. A bírói tanács május 8-án határozatot hozott arról, hogy kezdeményezi Handó Tünde tisztségétől való megfosztását a parlamentnél; a tanács több jelentésben feltárt törvénytelenségek, illetve amiatt, mert az OBH-elnök - kétségbe vonva az OBT legitimitását - több mint egy éve nem tesz eleget az OBT felé fennálló törvényi kötelezettségeinek.

A törvény szerint az  igazságügyi bizottság javaslata alapján a parlament dönt - kétharmaddal  - az OBT-kezdeményezésről, így a tisztségtől való megfosztás elutasítása  várható volt. Azonban a Ház fideszes többsége így is trükközött,  személyi javaslatként kezelték az OBT indítványát, így vitát nem  folytathattak le Handó alkalmasságáról, pusztán szavaztak az igazságügyi  bizottság javaslatáról. A bizottság amúgy a múlt héten egy óra alatt  "végezte ki" az OBT-kezdeményezést, az ellenzéknek kétszer 10 perc  jutott, a kormánypárti többség pedig egy előre - többek szerint Handó  által - megírt szöveget fogadott el, amely a tanács kezdeményezésének  elutasítását javasolta a képviselőknek.

Polt Péter is biztos volt abban, hogy az OBH-elnök helyén marad, hiszen,  ha a Ház másképp dönt, nem biztos, hogy kitünteti Handót. Így viszont az  OBH-elnök kerülhet ismét kényes helyzetbe, hiszen a bírák kitüntetéséhez  az OBT hozzájárulása szükséges, ám a tanács információnk szerint ilyen  döntést nem hozott. A 14 törvényszéki és ítélőtáblai elnök nyilatkozata  is be volt tárazva az OBH-nál, hiszen szinte közvetlenül a parlamenti  szavazás után közzétették azt a bírósági intraneten. Csökkenti a  bírósági vezetők Handó melletti kiállásának értékét, hogy valamennyi  aláíró Handótól kapta kinevezését.

A Fővárosi Törvényszék (FT) elnöke azonban nem írta alá az OBH-elnök melletti kiállást, nem is tehette, hiszem másfél éve nincs hat évre  kinevezett elnöke az FT-nek. Az OBH-elnök tegnap a harmadik pályázatot  nyilvánította ugyanis eredménytelenné. Handó sokáig várt az  eredményhirdetéssel: a március 20-i határidőig két pályázat érkezett: az  egyiket Polgárné Vida Judit az FT Handó által tavaly május 28-án egy év  határozott időre megbízott elnöke adta be, aki azonban utóbb visszavonta  pályázatát. A másik pályázó Vadász Viktor az FT büntetőbírója, egyben  az OBT tagja és szóvivője volt, akit az indoklás szerint így utasított  el az OBH-elnök: "a pályázat és a személyes meghallgatás alaphangulatát  is a »harc«, a Fővárosi Törvényszék és a pályázó elleni »támadás« és az  ezzel szembeni »védekezés« víziója hatotta át". Az FT elnöki feladatait  jelenleg dr. Tóth Gyula elnökhelyettes látja el.