bíróságok;OBH;OBT;

2019-09-20 08:15:00

Handó a saját javaslatait teszteli a bírókon

Ugyan nem kötelező a kitöltése, de nem is anonim az az elektronikus kérdőív, amelyet az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke küldött ki a napokban a bírósági dolgozóknak.

Handó Tünde ugyanis, mint arra az Országos Bírói Tanács (OBT) felhívta a figyelmet, a bírósági intraneten kéri ki kollégái véleményét. Az OBT szerint Handó utólag így támasztaná alá saját korábbi módosító javaslatait.

Egy általunk megkérdezett bíró azt mondta, tudomása szerint nem kötelező az online kérdőív kitöltése, de amikor ő arra a gombra nyomott, hogy később tölti ki, a számítógép megjelenítette személyes adatait, emailcímét és jelszavát is. Ebből arra következtet, hogy a kérdőívet kitöltők anonimitása legalábbis nem biztosított. Kérdésünkre nem tudta megmondani, hányan tölthették ki a kérdőívet ennek ellenére is, ő maga azonban egyetlen ilyen bírósági dolgozót sem ismer.

Noha a kérdőív kitöltése nem kötelező, az Azonnali.hu szerint a Fővárosi Ítélőtábla elnöke, Riba Csilla már kérte az ítélőtáblán dolgozó bírókat, hogy válaszoljanak a kérdésekre. A portál úgy tudja, más bírósági vezetők is küldtek levelet beosztottaiknak.

A kérdőív a következő négy kérdésből áll: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az OBT-ben valamennyi törvényszék, ítélőtábla és a Kúria önálló képviselettel kellene rendelkeznie?” „Egyetért-e Ön azzal, hogy az OBT tagjai a legdemokratikusabb úton, közvetlenül az összbírói értekezleteken, illetve a Kúria teljes ülésén kerüljenek megválasztásra?” „Egyetért-e Ön azzal, hogy az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezető a jövőben ne lehessen az OBT tagja?” „Egyetért-e Ön azzal, hogy az OBT-nek jelenlegi tagjai kitölthessék mandátumukat?”

Handó a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényt módosítaná, a 15 taggal működő OBT létszámát 26-ra emelné, a tagok megválasztását pedig a mai elektori rendszer helyett az egyes törvényszéki, ítélőtáblai és kúrai összbírói értekezletekre bízná, s valamennyi törvényszék, ítélőtábla és a Kúria is "képviselettel" rendelkezne a tanácsban. Az OBT szerint Handó javaslatainak célja a testület hatékonyságának csökkentése, a mai tagok ellehetetlenítése. Ráadásul a negyedik kérdés ellentétes a törvény rendelkezésével, az OBT választott tagjai ugyanis nem visszahívhatók.