Emlékezzünk Bárczy Istvánra

Publikálás dátuma
2019.10.06. 20:48

Fotó: Adományozó - Saly Noémi / Fortepan
Jelentős évfordulója ugyan nincsen – bár éppen száz esztendeje, hogy lemondott főpolgármesteri tisztségéről és lett a Tanácsköztársaság után rövid időre igazságügyi miniszter –, mégis (az éppen folyó választási küzdelemre is tekintettel) érdemes megemlékezni arról a politikusról, aki személyes tevékenységével Budapest elöljárói közül talán a legtöbbet tette a magyar főváros arculatának alakításáért (József nádoron kívül, aki viszont nem Pest-Buda, hanem az ország nádora volt). Nyilván nem véletlen, hogy Budapesten két-két közterület is viseli nevüket, őrzi emlékezetüket.

1.

Bárczy István 1866-ban született. Apja, a Lengyelországból bevándorolt Sacher (eredetileg Smolensky) Gusztáv főreáliskolai tanár volt, anyja, Bárczy Berta pedig egy elszegényedett kisnemesi család sarja – így szerencsésen ötvöződött neveltetésében a nemesi és polgári műveltség ismeretanyaga, szellemisége, ami egész tevékenységét meghatározta. Budapesten szerzett jogi végzettséget, utána már 1889-től a fővárosnál dogozott. 1894 és 1901 között a IX. kerületi Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium tanára volt, így közvetlenül is megismerte az oktatási helyzetet. 1898-ban vette fel anyja családnevét, ami megnyerő egyénisége mellett elősegítette előmenetelét és elismerését az akkori közigazgatás világában.
1901-ben lett Budapest Székesfőváros közgyűlésének Közoktatási Ügyosztály vezetője. Újjászervezte a főváros iskolarendszerét, létrehozta az óvodai és elemi iskolai napközi otthonokat. Megkezdte a 6-12 éves korúak kötelező oktatására, valamint az utána következő képzések felosztására irányuló intézkedések kidolgozását, korszerűsítette a tanterveket (természettudományos képzés, testnevelés, stb.), átszervezte a tanfelügyeleti rendszert. 1906-ban megindította az új elvekkel foglakozó „Népművelés” című folyóiratot, amelynek szerkesztője is volt. Maga mögött tudhatta a Vázsonyi Vilmos által szervezett demokratikus mozgalmakat, valamint a budapesti polgárság anyagi és szellemi támogatását.
Bár a kiegyezés utáni főhatalom feudális felépítésű volt, így a főpolgármesteri cím adományozása is uralkodói jogot érintett, a gyakorlati közigazgatás már más jellegű közhatalmat jelentett: többek között a székesfővárosi közgyűlés polgármester-választási jogát. Ennek – és az ügyosztályvezetői ténykedéssel megalapozott tekintélyének  – következtében az 1905-ös politikai eseményeket követően választott új közgyűlés a nemesi szándékokkal szemben 1906. június 19-én jelentős fölénnyel Bárczy Istvánt választotta Budapest polgármesterének, s a címet (1918. április 10-én már főpolgármesterré választották) 1919 januárjáig meg is tartotta. Beiktatását a haladó magyar értelmiség jelentős része üdvözölte, a később említendő építésztársadalmon kívül például Márffy Ödön, Balázs Béla, Benedek Elek, Ágai Adolf.
Tevékenysége alapjait az a felismerés képezte, hogy a kiegyezés után fővárosként egyesült Buda, Pest és Óbuda összlakossága az 1870-ben számolt 280 ezerről a XX. század elejére sokszorosára (1910-re 880 ezerre) bővült, hatalmas ipari üzemek létesültek, a közlekedés, a technológiai előrelépés tanult, művelt emberfők foglalkoztatását igényelte, miközben a lakáshelyzet szörnyű állapotokat mutatott. Ezért azonnal nekiállt egy nagyszabású városfejlesztési terv kidolgozásához, melyben lakótelepek, bérlakások, óvodák, iskolák, művelődési épületek és szolgáltató hálózatok kialakítása szerepelt. A nyugati bankok által is finanszírozott fejlesztést sikerült veszteség nélkül megvalósítani és csak az 1910-es évek elejétől kialakult balkáni válság, majd a világháborús készülődés állták útját a folytatásnak.
2. Az utókor által emlegetett „építő polgármester” elnevezést az említett időszakban végrehajtott beruházások garmadájával érdemelte ki. 1909 és 1912 között 25 bérház és 19 lakótelep létesült kistisztviselői és bérlakásokkal. Ezekben kb. 2400 lakóegység volt (450 egyszobás), melyhez még hozzászámítható a 2200 népszállói lakás. Legjelentősebb hozzá köthető épület a Haller utca és Üllői út sarkán álló, valamint Margit körúti és Miklós téri bérház, a Dráva utca és Tisza utca közötti telepszerű beépítés, kislakásos lakótelepek a Budafoki úton, a Bécsi úton, a Váci úton, a Hungária körúton, a Százados úti művésztelep és tulajdonképpen a városhatáron túli Wekerletelep is.
Három ciklusban (kb. egyéves átfutással, rekordidő alatt) 36 „iskolapalota” készült el 967 tanteremmel, kiegészítő termekkel és szertárakkal, szolgálati lakásokkal, csaknem mindegyik tornateremmel, 15 csatlakozó óvodaépülettel - szinte mind üzemel ma is. A megvalósításban az akkori építészek színe-java közreműködött, részben a zsűrizésben (a 19 tagú bizottságban 10 építész – többek között Alpár Ignác, Hauszmann Alajos - vett részt), részben a tervezésben: szinte mindegyik épületet más építész (építészpáros) alkotta meg.
Az oktatás intézmények ezáltal az akkori alkotók és stílusok legszélesebb körét ölelik fel. Az első ciklusban még zömmel hagyományos (eklektikus,) épületek jelentek meg: például az I. (ma XI.) kerületi Fehérvári út 1. sz. alatti elemi iskola – Sándy Gyula és Orbán Ferenc alkotása, a IX. kerületi Szvetenay (ma Lenhossék) utcai elemi népiskola – Kőrössy Albert Kálmán alkotása vagy a Tóth Kálmán utcai iskola – Pártos Gyula alkotása. Később szecessziós, népi építészeti elemeket és modern törekvéseket hordozó iskolaépületek is megjelentek (például az I. – ma XII. – kerületi Városmajor utcában Györgyi Dénes és Kós Károly alkotása, a II. kerületi Szemlőhegy – Áldás – utcában Zrumeczky Dezső épülete, vagy a VIII. kerületi Vas utcában Lajta Béla alkotása). A város minden kerületében, így a tágabb belvárosban (a Papnevelde, a Márvány, az Izabella, a Kertész utcák, Horváth Mihály tér) és külterületen (Szentendrei út, Váci út, Egressy út, Százados út, Telepes, Halom utcák, Soroksári út, stb.) ugyanúgy megtalálhatóak a Bárczy ideje alatt épült oktatási intézmények. Az épületekhez kiváló szobrászati és belsőépítészeti elemek is csatlakoztak. A közoktatás színvonalának emelése és a zsúfoltság csökkentése érdekében még további ideiglenes barakkiskolák is létesültek.
Az építészeti alkotások sorában meg kell említeni a Népszállót (Aréna – ma Dózsa György – út, Schodits Lajos és Eberling Béla alkotása), mely 440 lakóegységével segítette a vándorló munkaerő elhelyezését, a Sáros fürdő helyén létesített Gellért fürdő-szálloda komplexumot (Sebestyén Artúr épülete), a Fővárosi Állat- és Növénykert új állatházait (Kós és Zrumeczky), Kis- és Nagyszikláját (Végh Gyula és Benke Gyula), a Zeneakadémia új épületét, a mai Erkel Színházat és számos fürdő- és kórházbővítést.
Bárczy István a városszervezés területén is számos újítást vezetett be. Egységesítette a vízszolgáltatást, csatornatelepeket, szivattyúházakat alakított ki. Sokat javított az utak burkolatán. A „fürdőváros” rang hitelesítésére fővárosi tulajdonba vette (megvásárolta) a fürdőket. A közfürdők mellett az iskolai tisztálkodó helyiségekről is gondoskodott. Egységesítette a villamoshálózatot és az ő idején indult meg az első autóbuszjárat. Tanítóképző létesítésén és továbbképző tanfolyamok indításán munkálkodott, megszervezte a Pedagógiai Szemináriumot.
Művelődéspolitikai téren jelentős szerepet játszott a fővárosi értékek megőrzésében. Főleg a könyvtári és múzeumi intézkedései jelentősek az állománygyarapítás területén. Munkatársa, Szabó Ervin felbecsülhetetlen jelentőségű munkát végzett Bárczy támogatásával, nem véletlen, hogy Budapest irodalomőrző intézménye a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nevet kapta.
3.  Bárczy István polgármestersége idején nyílt meg a Szépművészeti Múzeum, adtak ki lapot „Magyar Építőművészet” címmel és ekkor jelent meg a Nyugat folyóirat, melyről a fővárosban tömörült polgári írókat „nyugatosok”-nak keresztelték. Virágzott a színházi és kávéházi élet, ez volt a „magyar operett” fénykora. Szépirodalmi, Műépítészi és Zenei Díjat alapítottak és adtak át (az irodalmit például 1909-ben Ady Endre kapta). Megalakult a Fővárosi Képtár.
Bárczy István sokat tett az erős nemzeti kultúra fejlesztése érdekében. Valószínűleg nem véletlen, hogy az erdélyi építészek térnyerése mellett ekkor indult be Bartók Béla és Kodály Zoltán népdalgyűjtő tevékenysége is. A műveltség szélesítése érdekében az általános választójog bevezetését is szorgalmazta.
Az első világháború kitörése azonban megszakította ezt a fejlődési vonalat. A világégés felszámolta a korábbi társadalmi/gazdasági hátteret és az akkor már főpolgármester (és főrendi házi tag) mögül kicsúszott a bázis. Az őszirózsás forradalom után 1919 januárjában lemondott, s bár még később vállalt pozíciókat: egy ideig igazságügy miniszter is volt (1919. novembere és 1920. márciusa között), majd 1920 és 1931 között országgyűlési képviselő, a főnemesi kiváltságok megőrzésére szakosodott Horthy-rendszerben már nem találta a helyét, így 1943-ban bekövetkezett haláláig többé nem játszott szerepet a közéletben.
Amit azonban polgármestersége alatt alkotott, megérdemli a tiszteletet és például szolgálhat a következő nemzedékeknek.

Ha nekünk így is jó

Publikálás dátuma
2019.10.06. 18:17

Fotó: Adományozó - Szalay Zoltán / Fortepan
Talán még apám se hitte, hogy Zorán Sztevanovity, aki a hetvenes évek közepén már-már úgy eltűnt a magyar rockzenéből, mintha „dobbantott” volna, a dekád végére a legünnepeltebb szólisták egyike lesz. A Metróért persze rajongott a fél ország – pardon: a harmad, mert a másik kétharmad az Illésért, illetve az Omegáért volt oda –, de a Metró már rég nem járt, az Illés is feloszlott, csak az Omega nyomta még, hetvenkilencben éppen a Gammapolis című nagylemez dalait. Ezek szövegeit a geminis – utóbb fotexes – Várszegi Gábor jegyezte, ám valójában Bródy János írta. De szövegileg nem az volt a legnagyobb trouvaille 1979 Magyarországán, mert Kovács Katinak a V'Moto-rockkal készült Szívemben zengő dal című albumán felhangzott a Domino című szám, amely (a borító tanúsága szerint) Fats Domino emlékére készült. A jó öreg Fats akkor ötvenegy esztendős volt, és hál' Isten, még további harmincnyolc évet élt, tavalyelőtt hunyt el. Amúgy nagyjából százszor annyi Domino (mármint Fats Domino) lemezt adtak el összesen, mint amennyi a Gammapolisból idehaza elkelt, jóllehet a 650 ezer sem kevés, sőt... Talán Zorán is játszotta a Goin' Home-ot vagy az Ain't That A Shame-et Ausztriában meg az NSZK-ban, ahol éjszakai bárokban „vendéglátózott”. Azért volt erre szüksége, mert a Metró széthullása után adósságai maradtak. A tartozások kiegyenlítéséért sokat vállalt, mivel – amint azt már itthon említette annak idején – „szörnyű helyeken, Innsbruckban például közvetlenül a lokál fölött, olajos, fapadlós teremben laktunk”. De nem emiatt fogta Könyörgésre. Miután Presserrel kigondolta, hogy megpróbálkozik a szóló karrierrel – noha addig mindig zenekarokban muzsikált –, Zalatnay Sarolta 1972-es, az eredeti LGT-vel (Barta, Frenreisz, Laux, Presser) készült, kitűnő nagylemezéről kölcsön vette a Könyörgés című számot. A feldolgozás olyannyira sikerült, hogy az adaptáció az első helyre került az Ifjúsági Magazin slágerlistáján, pedig azt a ritkán vezették egyéni előadók. Talán ez is biztatást adott Pressernek, Dusánnak és Zoránnak, hogy a „föld alatti” frontembernek érdemes az egyedülálló vállalkozásba fognia, és hetvenhétben megjelent az első önálló album, Zorán címmel. A fogadtatás egyenesen mesés volt.
A recenziók egyike így szólt: „Még a komolyzene hívei is örömmel gyarapítják gyűjteményüket Zorán nagylemezével.” Gondolhatnánk, ezt nem lehet fokozni. Ám két évvel később, a harmadik album közreadása után már az látott napvilágot: „Új műfajában Zorán annyit tudott adni közönségének, hogy rövid három nagylemez leforgása alatt könnyűzenénk egyik klasszikusává lett.” Sőt egy másik korabeli kritikus mindjárt a jövőbe is tekintett: „Egy kései utódunk, aki alkalomadtán rocktörténettel is foglalkozik, nem térhet majd ki a Zorán-trilógia sajátosságainak értékelése elől, s valószínűleg külön fejezetben fogja méltatni ezt a három lemezt.” Langyos a sör, ha nekünk így is jó – énekelte a harmadik album B oldalának első számában Zorán, aki azt is dalolta negyven évvel ezelőtt, hogy „a vereség is fizet szépen, és a győztes sokkal fáradtabb”. Rock ugyan nem volt, a hangulat inkább a sanzonok világát idézte, ám az átváltozó művészt joggal jellemezték ekképpen: „Amit dalol, az rendszerint nemcsak gondot űz, de el is gondolkodtat. Zorán nem volt rest igényes művésszé növelni magát az elmúlt esztendők során. Távol tartotta magát a könnyűzenei élet gyakran gusztustalan belvillongásaitól, pozícióharcaitól és csak a művészetre koncentrált. Nincs is ellensége egy sem: a magyar beatzenészek színe-java – színre, stílusra, klikkre való tekintet nélkül – egy emberként, boldogan sorakozott fel a stúdióban Zoránt kísérni, hogy a lemez valóban hét nyelven beszéljen.” Pedig Zorán szorongva fogott az újba. Hetvenhétre így tekintett vissza: „Harmincöt éves voltam, és ha a lemez megbukik...” Olyannyira nem bukott meg, hogy öt évvel később Sylvie Vartan feldolgozta az Apám hittét (Je veux aimer). Mi több, máig érvényes, hogy „jobb nem is jár, ha nekünk így is jó”. Nem igaz?
Szerző

Donald bedőlt a kacsának

Publikálás dátuma
2019.10.06. 16:10
Trump és ügyvédje, Rudy Giuliani
Fotó: DON EMMERT / AFP
Hab a tortán, hogy Trump éppen az őt két éven át vizsgáló különleges ügyész, Mueller kongresszusi meghallgatása másnapján beszélt ukrán kollégájával: mintha csak fellélegzett volna, hogy azt megúszta.
Kiegészítve a híres mondást, immár mondhatjuk, hogy nemcsak a forradalom falja fel a saját gyermekeit, hanem a fake news is saját fogyasztóit. Donald Trump álhíreknek és összeesküvési teóriáknak bedőlve jutott el oda, hogy saját maga lökte a – hónapok óta ezen tanakodó – demokratákat az elnökper elindítása felé. Az ügyvédjével, Rudy Giulianival együtt a kijevi ügyészeket éveken át nyomozásra noszogató Trump végül egy telefonbeszélgetésben megzsarolta az új ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt, s ekként tálcán kínálta a „füstölgő pisztolyt” politikai ellenfeleinek.

Nem lehetett halogatni

A rangelső demokratára, Nancy Pelosi házelnökre a Mueller-jelentés nyomán mind nagyobb nyomás nehezedett az impeachment megindítása végett, ám ő – legendás taktikusként – sokáig ellenállt. És nemcsak azért, mert a képviselőházi demokrata többség ugyan emelhet vádat, de döntenie a republikánusok kezében lévő szenátusnak kell, s ott esélye sem látszott az elnök kétharmados elmarasztalásának. Vagyis ezzel azt kockáztatta volna, hogy Trump újraválasztási aduként lobogtatja „felmentését”. Csakhogy a vádemelést nem lehetett tovább halogatni, amikor nyilvánosságra került, hogy az említett telefonbeszélgetést, mint súlyos vétséget tette szóvá az illetékes kormányzati ellenőrnek egy titkosszolgálati whistleblower (szó szerint: sípmegfújó, tehát a visszaélést, törvénytelenséget a hivatalon vagy cégen belülről feltáró). Hiszen lelepleződött, hogy Trump, aki már 2016-ban is orosz választási beavatkozás haszonélvezője volt, most ismét külső hatalom segítségével próbálná lejáratni az elnökjelöltségre legesélyesebb demokratát. Hab a tortán, hogy Trump éppen az őt két éven át vizsgáló különleges ügyész, Mueller kongresszusi meghallgatása másnapján beszélt ukrán kollégájával: mintha csak fellélegzett volna, hogy azt megúszta. De hát Trump üzletemberként és elnökként egyaránt számtalan olyan ügyet úszott meg, ami másokat bizonyosan tönkre (és börtönbe) tett volna, ma pedig már fanatikusan hithű – a republikánus politikusokat jószerivel túszként tartó – táborával a háta mögött alighanem elbizakodottá vált. Ám ami igazán és szó szerint észbontó, hogy láthatóan képtelen eligazodni a valós tények és a fake news világában, amit elárul az is, hogy a hitelességre kényesen törekvő, mérvadó lapokat is képes az utóbbiak közé sorolni. De ami ennél is végzetesebb (és egy elnök esetében vészesebb): a kedvenc jobboldali tévécsatornája műsorain naponta órákon át(!) csüngő Trump a tényekkel finoman szólva is lazán bánókat tekinti mérvadónak. Méghozzá olykor elképesztő összeesküvési teóriáikat, konteóikat (konspirációs teória - a szerk.) is. Hogy aztán az ukrán esetben politikát alapozzon rájuk.

Konteók hálózatában

Már 2016-ban, tehát az előző elnökválasztás évében megjelent az álhír, hogy nem is az oroszok szerezték meg és tették közzé a demokraták (közte Trump ellenlábasa, Hillary Clinton) e-mailjeit, hanem maguk a demokraták, mivel Trumpot akarták meggyanúsítani az orosz segítség igénybevételével. Józan ésszel ugyan képtelenségnek tűnt, hogy a demokraták maguk akarták volna tetézni a Hillaryt végül meg is buktató ügyet, és saját magukat terhelő levelezést tettek közzé, Trump és hívei azonban siettek felkapni e konteót, amit a szélsőséges portálok diadalmasan terjesztették. S mivel a szervereik feltörésének kivizsgálását a demokraták egy olyan elektronikai cégre bízták, amelynek történetesen szláv nevű tulajdonosa is volt, lehetett hirdetni, hogy az oroszokon bosszút állni akaró ukránok is sárosak (a tulaj, Dmitri Alperovitch még gyerekként került a szovjet korszak vége táján Amerikába). Most Trump annak ellenére hozta ezt szóba Zelenszkijnek, hogy korábban a saját belbiztonsági tanácsadója próbálta lebeszélni e hiteltelen teóriáról. Sőt: az amerikai szervek már le is leplezték e konteó eredeti terjesztőjét, az orosz katonai hírszerzés tisztjét, aki ellen (tucatnyi kollégájával együtt) Mueller a távollétében vádat is emelt. De amint a The New York Times hétfőn megírta, az elnök nem hozzáértő embereire hallgat, hanem kedvenc tévéseire és honlapjaira. No, meg az összeesküvési teóriákat szintén imádó ügyvédjére, Giulianira, aki nagy buzgalommal vágott bele a „nyomozásába”. Már eddig is meghökkentő volt, hogy egy amerikai elnök semmibe veszi a saját titkosszolgálatai vizsgálatait, amelyek kétséget kizáróan feltárták az orosz beavatkozást. Nincs ember a Földön, akinek az övéhez fogható hatalmas gépezete volna információszerzésre, de Trump kétes (orosz trollok által is befolyásolt) forrásokat részesít előnyben, vagy éppen moszkvai kollégája szavára hallgat, aki természetesen szemrebbenés nélkül letagadja a beavatkozást. De a trumpi tudathasadás legfrissebb bizonyítéka, hogy kiderült: 2017 májusában az ovális irodában járt Lavrov külügyminiszterrel tudatta, őt nem is zavarja Moszkva előző évi – a javára történt – választási aknamunkája. Hogy akkor miért harsogott a Mueller-vizsgálat idején mindvégig „boszorkányüldözésről”, az megint a lélekelemzőkre tartozik. Miként az is, hogy miért tette közzé, mint felmentése bizonyítékait az ukrán elnökkel folytatott beszélgetése jegyzőkönyvét, amivel megerősítette a whistleblower állításait (a már börtönbe került volt ügyvédje szerint Trump virágnyelven ad utasításokat és nyilván azt képzeli, azt mások nem értik, pedig a maffiaügyekben jártasak nagyon is). De azért a Fehér Ház különleges titokként próbálta elrejteni még saját emberei elől is. Hiszen olyan kulcsmondat is van benne, hogy Trump felszólítja ukrán kollégáját: „tegyen nekünk egy szívességet”. Ez alighanem bekerül a történelemkönyvekbe, mint az elnöki zsarolás (és sakkvakság) bizonyítéka, utóvégre akkor hangzott, el, amikor Zelenszkij kérte a Kijevnek égetően fontos – Trump által letiltott – amerikai katonai segélyszállítmányt. Csak akkor, ha teszel nekünk egy szívességet, hangzott a válasz, vagyis nyomoztatsz a (nem létező) ukrán beavatkozás és persze az alaptalan „Biden-ügyben”.

Az elsütött pisztoly

Ha a demokraták meggyanúsítása bizarr konteó, akkor Joe Biden, az esélyes 2020-as ellenfél „ukrán ügye” ismert tények durva kiforgatása. S itt nincs mit nyomozni: Biden azért sürgette még alelnökként az akkori ukrán főügyész eltávolítását, mert Amerikát, az EU-t, a Valutaalapot felháborította a korrupció elleni tétlensége. Vagyis nem magánérdeket képviselt (egy ukrán cég igazgatótanácsában lévő fiát védve), hanem közös nyugati álláspontot. S Trumpék állításával szemben, nem azért rúgatták ki az ügyészt, mert nyomozott a Biden-fiú cége ellen, hanem éppen ellenkezőleg: senki oligarcha dolgait nem bolygatta. Amíg az egyik ügyben Trump utólag felmentené a javára 2016-ban beavatkozó oroszokat, e másikban besározná jövőre esedékes ellenfelét. Hogy aztán ugyanúgy, mint az előző kampányban a „Korrupt Hillary”-t, most is harsoghassa gyűlésein a „Korrupt Joe”-t, amire tömegei nyilván ezúttal is a „Lecsukatni!” skandálással felelnének. Ezeket alátámasztó „nyomozásért” zsarolta az ukrán elnököt, amikor „szívességre” kérte (ilyesmit az államok hivatalosan kérnek, ám Donald a Keresztapa Donját idézte fel). Tehát amikor ezt Nancy Pelosi (és egész Amerika) megismerte, az addig vitatott impeachment vitathatatlanná vált. Pár éve Trump sajátosan eldicsekedett, hogy ha ő lelőne valakit a Fifth Avenuen, tábora akkor is kitartana mögötte: Pelosi türelmesen kivárta, hogy az elnök el is süsse azt a pisztolyt. Most majd kiderül, hogy e „tettenérés” után is kitartanak-e? Egy republikánus körökben bennfentes, bár Trump-bíráló (viszont elnöki munkatárs férje) azt állítja: ha titokban szavazhatnának, a párt szenátorainak többsége elnökük ellen fordulna. Nem csoda: lesik a felméréseket a politikusok, pláne azok, akik jövőre újraválasztás előtt állnak. A jobboldali Rasmussen tavalyi felmérése szerint az amerikaiak 28 százaléka vallja magát demokratának, 29 pedig republikánusnak, míg 28 százalék függetlennek. Vagyis kevesebb, mint egyharmad a netán megingathatatlan hithűek aránya, s a függetlenekre nyilván hatnak a tények. Márpedig a „füstölgő pisztoly” Trump kezében már most is megtette hatását: ha eddig az emberek többsége viszolygott az elnök felelősségre vonásától, immár azt elkerülhetetlennek tekinti, vagy legalábbis elfogadja. S ha a most kezdődött kongresszusi meghallgatások, az eskü alatti – tehát börtönt kockáztató – tanúvallomások sora és nyilván az újabb leleplező kiszivárogtatások közismertté válnak, hamarosan rácáfolhatnak Trump fenekedésére. Kezdve mindjárt Giuliani elnöki fülbesúgóval, akinek iratait máris beidézték. Ő ráadásul szintén elképesztően képes akár egy percen belül is önmagának ellentmondani, legutóbb például egy tévéinterjú következő mondatában beismerni, amit előbb tagadott. S a Mueller-vizsgálat tanúsította, hogy Trump embereit is megszólaltatja a börtön lehetősége (előző bizalmi ügyvédje is ellene fordult). S aligha válik be az elnök tavasz óta alkalmazott trükkje: emberei és kormányzati dokumentumainak visszatartása a törvényhozási ellenőrzéstől. Már értésére adták, hogy a további (Watergate-műszóval) „kőfalazás” önmagában is vádpont lehet az elnök ellen.
Szerző