2030 közel van

A fideszes szavazók többsége az Európai Uniót látja a legveszélyesebb partnernek – állapította meg az Idea Intézet felmérése. Ami nem jelent egyebet, mint hogy erőteljesen hat rájuk az a propaganda és politika, amelyet a párt vezetői hirdetnek az elmúlt években. Miközben a lakosság döntő többsége változatlanul kitart amellett, hogy Magyarországnak ebben a közösségben van a helye, a kormánypárt hívei jelentősen eltávolodtak az EU-tól. Böcskei Balázs, az intézet vezetője szerint ezt az magyarázza, hogy a vezetők rendre olyan üzeneteket fogalmaznak meg, amelyek szerint az Unió veszélyforrást jelent Magyarországra. 
Az eredmény még akkor is meglepő, ha tudjuk, látjuk: Orbán Viktor és csapata lassan egy évtizede folytat egyre értelmezhetetlenebb harcot az európai szövetséggel, hangsúlyoz szuverenitást, nemzetállamot, miközben persze a közösségtől érkező pénzre apellál. Kövér László, aki egyre radikálisabban fogalmaz, legutóbb a Katolikus Rádiónak nyilatkozta: nem merne nagy tétekben fogadni arra, hogy az Unió 2030-ban is létezni fog. 
Természetesen nincs egyedül ezzel a jóslatával, sokan aggódnak a már közeljövőnek számító 2030-as lehetséges felbomlás miatt, de egyáltalán nem mindegy, ki milyen indokot állít mögé. A magyar parlament elnöke szerint az egyik oldalon azok állnak, akik azt gondolják, létezhet olyan demokrácia, amely a korlátlan szabadságra épül, a másik oldalon azok, akik szerint a demokrácia a rend és a szabadság egyensúlyára épülhet csak. Hozzátette: a demokrácia nem lehet ellentétes a többség akaratával, márpedig úgy látszik, Európában most ez lesz a trend.
Természetesen Kövér kijelentése nélkülöz minden valóságalapot, már ami a többség akaratának háttérbe szorítását illeti. Pont a Fidesz az, amely – Európában is fertőző módon – elsöpör az útjából minden demokratikus intézményt, és manipulatív módon – ld. nemzeti konzultáció – befolyásolja a közvéleményt, alakítja politikáját saját, nyers hatalmi érdekei szerint. Ennek egyik elengedhetetlen eszköze az Európai Unió démonizálása, veszélyességének hangsúlyozása. A Fidesz mai politikájának útjában van egy olyan szövetség, amely elvárná tagjaitól a demokratikus értékek betartását, de saját merev szabályai miatt nem tud hatékonyan fellépni azok ellen, akik semmibe veszik ezen értékeket, és inkább a bomlasztásban érdekeltek. 
Pont ez a nehézkesség az, ami miatt mások is tartanak az Unió szétesésétől. Csakhogy az alapállás mennyire más, mint Kövéré. Legutóbb Kaltenbach Jenő volt ombudsman nyilatkozott  erről: ő is azt mondja ugyan, hogy nem áll messze az Unió a széteséstől, de az okot éppen az olyan országok magatartásában jelöli meg, mint amilyen Magyarország. 
Ha ugyanis a közösség képtelen betartatni azokat a szabályokat, amelyek alapján létrejött a szövetség, ha a magukat nemzetállamoknak nevezők kényük-kedvük szerint szemezgethetnek az alapértékekből, akkor az Uniónak megszűnik a létjogosultsága. 2030 – ebből a szempontból – nagyon közel van. Orbán minimum addig akar uralkodni.
Szerző
Németh Péter

Bizonyítvány

Sosem hittem volna, hogy valaha önszántamból le fogom írni, az „alma materem” szókapcsolatot, de eljött az ideje. Tehát: alma materem, a jó nevű budapesti katolikus gimnázium úgy küldte el az új nemzeti alaptantervnek nevezett fércművet – alkotóival és politikai gesztoraival együtt – a… (hogy pontosan hová, annak kifejtésétől csak fent hivatkozott egyházi neveltetésem tart vissza), hogy megdobbant a szívem az öregdiáki büszkeségtől. Ez persze magányügy – az állásfoglalást, amelyhez egyházi fenntartású oktatási intézmények és oktatók sokasága csatlakozott, az teszi közüggyé, hogy pontról pontra ugyanazt hozza föl a NAT és a tantervkészítő párthevület kritikájaként, amit a pedagógus szakma és a neveléstudomány világnézeti háttértől függetlenül hetek óta hangoztat. Nevezetesen: minden sikeres oktatási reform szükséges előfeltétele a szakmai konszenzus (ami itt nincs; a megteremtésére a kormány kísérletet sem tett); az állami kényszertantervnek nem elsősorban az ideológiája, hanem a tartalma silány; a pedagógusok drasztikus túlterheltségén nem enyhít, pedig anélkül nem várható semmilyen előrelépés az iskolákban; a megalázó tanári bérek éppen a minőségi oktatói munkát lehetetlenítik el, ezek rendezése nélkül kár reformról álmodozni; a XXI. század kihívásaira sem a pedagógusképzés, sem ez a tanterv nem készít fel; az előbbiek miatti tanárhiány olyan kontraszelekcióhoz vezet(ett), ami egy egész szakmát, és perspektivikusan egy egész országot veszélyeztet. Most tehát két eset van: vagy a Hunyadi János Evangélikus Óvodától a Budapesti Piarista Gimnáziumig mindenki a sorosista hőbörgők befolyása alá került, vagy pedig Orbán Viktor és szűk köre hatalompolitikai megfontolásból gyalázatosan rossz tantervet rakott össze. Köszönjük az aláíróknak, hogy jelezték: csak e két opcióból lehet választani.
Szerző
Hargitai Miklós
Nat

Mázlista

Ha egy embert kell megnevezni, aki miatt újabb menekülthullám érheti el Európát, az Bassár el-Aszad. Ha kettőt, akkor Aszad és Vlagyimir Putyin. Ha hármat, akkor ők ketten és még Donald Trump. Soros Györgynek csak annyi köze van a dologhoz, mint Orbán Viktornak az igazmondáshoz. A szíriai Idlib tartományban élő csaknem egymillió menekült a szíriai-orosz offenzíva elől indul még tovább északra. Törökország idáig egyfajta biztonsági zónát tartott fenn a határ mentén, ahol a menekültek, ha rossz körülmények között is, de legalább meghúzhatták magukat. Aszad tudja, hogy a mostani, számára kedvező erőviszonyok megváltozhatnak, addig akarja kiszorítani az országból a maradék ellenzéket, amíg az oroszok aktívan segítik, az amerikaiak pedig mindezt tétlenül nézik. Putyinnak az egészből Európa destabilizálása a legfontosabb, mert akkor háborítatlanul tovább terjesztheti az orosz befolyást a volt Szovjetunió utódállamaiban és azokon is túl. Például nálunk. Trump azt hiszi, hogy mindez egybevág az ő saját érdekével: az EU válságával kiesik egy világkereskedelmi versenytárs, az oroszokkal meg majd csak ki tudja alakítani a kölcsönös szemhunyáson alapuló együttélést. Orbán a Magyarországon is feltehetően elterjedő és akkor nyilván áldozatokat is követelő koronavírus járványnál fontosabbnak tartja a menekültek újbóli megjelenését. Az elsővel úgyse tudja fenyegetni a lakosságot, az jön magától, ő legfeljebb majd fehér köpenyben irányítja a védekezést. Bezzeg a menekültek garantálják, hogy újra lehet ágálni, cincérkedni, brüsszelezni, merkelezni, nem kell majd törődni az egészségügy lepusztulásával, a forinttal, a világjárvány miatti gazdasági megtorpanással. Még az ellenzék erősödése is megállhat. Tényleg a szerencse fia: egyszerre van járvány és háború. Persze tesz is érte. Kevésbé céltudatos politikus most talán visszariadna a menekülők lemigránsozásától, de ez neki nem probléma, sosem ment a szomszédba cinizmusért. Az „erkölcs” vagy a „felelősség” csak üres szavak. Bezzeg a „hatalom”! 
Szerző
Horváth Gábor